MENÜ

BASF IRÁNYOK, 2010. KONFERENCIA

Oldalszám: 10
2014.02.21.

„NEM A LEGERÕSEBB MARAD ÉLETBEN, NEM IS A LEGINTELLIGENSEBB, HANEM AZ, AKI A LEGFOGÉKONYABB A VÁLTOZÁSOKRA.”

 


 

KÉPGALÉRIA

 

VIDEO

 

2010. január 13-án különleges helyszínen, a budapesti Mûvészetek Palotájában került megrendezésre a BASF Hungária Kft. Agrodivíziójának kereskedõi partnereknek szóló rendezvénye, az „Irányok 2010 – Konferencia a fenntarthatóságról és kooperációról” címmel.A konferencia idei mottójául egy Darwin-idézetet választott a cég: „Nem a legerõsebb marad életben, nem is a legintelligensebb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.”Mint Kõrös Gyula marketingvezetõ a rendezvény során elõadásában kifejtette: A mottóválasztás célja a figyelemfelkeltés volt, hiszen fontos, napjainkban aktuális gondolatot fogalmaz meg. A magyar mezõgazdaság, így a benne dolgozók is nagy kihívás és jelentõs változások elõtt állnak, ezért érdemes mindenkinek elgondolkodni a fenti idézeten. Ha valamikor, hát most igen nagy jelentõsége van a közös gondolkodásnak, a lehetõségek latolgatásának, a középtávú irányvonalak lefektetésének.Az Irányok, 2010-es konferencia célja ennek megfelelõen nemcsak az volt, hogy bemutatásra kerüljön a BASF Agro-üzletágának nemzetközi és magyarországi stratégiája, hanem az is, hogy a BASF AGRO nemzetközi és magyar vezetõi ismertessék a választott célokat és utat az üzleti partnerekkel történõ kooperációra a fenntarthatóság és üzleti fejlõdés jegyében.

A hivatalos megnyitó után, Markus Heldtnek, a BASF Agro-üzletág világvezetõjének nyitóelõadását hallhatták a résztvevõk. Heldt úr elõadásában részletesen elemezte a mezõgazdaság jelenkori állapotát, bemutatta a fõ kihívásokat és problémákat, melyekkel szembe kell nézni a mezõgazdasági szakembereknek a közeljövõben. Kifejtette, hogy a jelen kutatások szerint a világ terményszükséglete 2030-ra megkétszerezõdik, a megnövekedett igényt, csak úgy lehet kielégíteni, hogy a mezõgazdaság szereplõi között valódi partnerség alakul ki, kooperálnak a jól mûködõ értékláncok és fenntarthatóság érdekében. A BASF igyekszik minden oldalról figyelembe venni az elvárásokat, s komplex megoldásokat kínál a világ különbözõ tájain. Mint Heldt úr kifejtette a BASF olyan termékeket és szolgáltatásokat kíván kifejleszteni a gazdák részére, amelyek komplex gazdálkodási rendszer kereteiben alkalmazhatók valóban hatékonyan. Jó példa minderre az idén Magyarországon is bevezetésre kerülõ AgCelence márka, a napraforgóban évek óta itthon alkalmazott CLEARFIELD-technológia, vagy a folyamatosan rendelkezésre álló, kiváló szaktanácsadói csapat is.Az Agrocsoport világvezetõjének elõadását, az európai vezetõ, Michael Hess prezentációja követte. Hess úr elõadásában részletesen elemezte a világgazdasági válságot és annak kihatásait az európai mezõgazdaságra - nemcsak a BASF, hanem a kereskedõk és termelõk szemszögébõl is vizsgálva a problémákat. Kifejtette: A válság hatásaként a 2010-es év legnagyobb problémája a likviditás, a siker kulcsa a professzionális hitelgazdálkodás. Elõadásának második részében, a mezõgazdaság jövõbeni közép-európai trendjei címû egységben arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás miatt a víz válik a „legfontosabb inputtá”, a vízgazdálkodás megoldása minden ország mezõgazdaságának kiemelkedõ kérdése lesz. A BASF innovatív megoldásaival és termékeivel közremûködik a testre szabott vízgazdálkodási megoldások kifejlesztésében, szakemberei tanácsadást nyújtanak a csúcstechnológiával gazdálkodó farmok elvárásainak teljesítése érdekében. Kiemelte: A fenntarthatóság és a hosszú távú sikerek elérése érdekében elengedhetetlen a munkatársak tudásának bõvítése, megismertetésük a legújabb trendekkel, lehetõségekkel. A BASF elkötelezett a kutatás-fejlesztés mellett legyen szó biotechnológiáról, hatóanyag-fejlesztésrõl vagy technológiai eredményesség-vizsgálatról, hiszen az innováció nemcsak a cég sikerének, hanem partnerei sikerének is a legfontosabb tényezõje.

Az elsõ rész lezárásaként Rácz Róbert, a BASF Hungária Kft Agrodivíziójának vezetõjének elõadása következett. A divízióvezetõ a magyar mezõgazdaság lehetõségeit foglalta össze a jelenlegi gazdasági környezetben. Elõadásában kifejtette, hogy a termelõk nyeresége és likviditása jelentõsen ki van téve a terményár- és árfolyamváltozás, valamint az éghajlati körülmények által okozott veszélyeknek, melyeket nem lehet kontrollálni, csak hatásukat ellensúlyozni. A BASF folytatja választott stratégiáját, folyamatos újításával és megbízható megoldásaival kívánja szolgálni a magyar mezõgazdasági termelõket – legyen szó akár termékekrõl, akár technológiákról, akár szolgáltatásról. A 2009-es évben 7 új termék került a magyar piacra, melyeket az idei évben 3 új követ. A cég csapata 6 értékesítõ és 2 fejlesztõ kollégával bõvült a hatékonyabb tanácsadás és a problémamegoldás érdekében. Mint Rácz úr kifejtette: a BASF álláspontja szerint a magyar mezõgazdaság középtávú jövõje világosan látszik, s megkezdett stratégiával a kooperáció és fenntarthatóság jegyében szerencsésen átvészelhetõ az elkövetkezõ idõszak.

Rövid szünet után a második egység egy látványos lézer-show-val kezdõdött, melyben a konferencia fõbb gondolatai és az AgCelence márka vizuális elemei kerültek megidézésre.A látványos kezdés után Kõrös Gyula, a magyar Agro-csoport marketingvezetõje tartott elõadást arról, hogy mit tesz a BASF a minél jobb és eredményesebb partnerség kialakítása érdekében. Mint elmondta: „A mi – ideértve a kereskedõket is - feladatunk, hogy segítsünk a gazdálkodóknak, hogy az adott körülmények között a legjobban teljesítsenek.” Mint megfogalmazta: „ A BASF agrocsapat munkatársai hisznek abban, hogy a tudás érték, és fontos számunkra,hogy jól hasznosuljon!”. Ezért születnek meg évrõl évre, azok a szakmai kiadványok (Technológia kézikönyv, Tippek magazin, szakmai hírlevelek), melyeket a termelõk rendszeresen forgatnak tájékozódás céljából, ezért készítette el a cég kultúrákra szakosodott webes microsite-okat (www.szoloszem.basf.hu ; www.gyomvadasz.basf.hu illetve a www.repcesz.hu ), illetve ezért indul el az idei évben a „Prima pont” gazdabolti program is.

Az értékteremtés jegyében a 2010-es évben bevezetésre kerül egy új márka, az AgCelence, mely a BASF legtöbbet tudó, különleges termékeit fogja össze. Mint Kõrös úr kifejtette: „Azon termékeink, melyek az átlag feletti képességekkel rendelkeznek a növény számára optimális körülmények mellett is, joggal megérdemlik azt, hogy külön csoportba tartozzanak. Ezt a csoportot képviseli az Agcelence márka, mely jelzi minden felhasználója felé, hogy e termékek használatával élvezheti azok elõnyeit: magasabb termés, optimálisabb, a feldolgozó a fogyasztói piac által is elfogadott és magasabban értékelt beltartalmi mutatók, egyöntetû szín, forma, magasabb cukor, stb.” Az AgCelence csoportba jelenleg 3 prémium, a használók által is elismert termék tartozik: az Opera New a kalászos kultúrákban, a Pictor repcében és napraforgóban, illetve a Cantus szõlõben. „A kör azonban nem zárulhat le, hiszen a fogyasztói szokások változásával változik a termények iránti igény. A BASF ez irányú kutatásai is tovább folytatódnak, s az AgCelence termékek köre is folyamatosan bõvülni fog.”Az AgCelence-termékek különleges tulajdonságainak felismerésében saját fejlesztõink mellett sokat tettek a magyar termelõk is, így a márka bevezetésével egy díjat is alapított a cég, mely elismerés azoknak, akik hozzájárultak e termékek fejlõdéséhez. Az idei évben 60 magyar termelõnek kerül átadásra, majd az elkövetkezõ években 10-10 kiválasztottal bõvül majd az AgCelence-termelõk köre.A második blokk lezárásaként, a BASF Agrodivíziójának kereskedelmi vezetõje, Horváth Róbert a 2010-es évi kereskedelmi célokról és ajánlatokról beszélt. Mint elmondta a BASF a kereskedõkkel közösen végzett munkának köszönhetõen jól zárta a 2009-es évet. Kiemelte, hogy az együttmûködés alapját az elkövetkezõkben is a bizalom, a felelõsségvállalás és a partnerekre szabott kereskedelmi megoldások keresése jelenti. Fontos kérdésnek tekinti, hogy a felmerült finanszírozási gondokra minden résztvevõ számára megfelelõ megoldást találjanak, és az év során esetlegesen felmerülõ nehézségeket kooperatív szemlélettel kezeljék.A meglepetésprogram - Papp Tímea táncos-koreográfus (IQ project) tánccsoportjának az „AgCelence” jegyében született, lézerfényre és különleges megoldásokra épülõ bemutatója – és a vezetõség programzáró szavai után, a vendégek egy ebéd mellett vitathatták meg az elhangzottakat.