MENÜ

Kora tavaszi talajmûvelési és növényápolási feladatok

Oldalszám: 21
Bottlik László, Stingli Attila 2014.02.19.

Szokatlanul csapadékos idõjárás jellemezte az idei telet. Elszoktunk a sokáig tartó, vastag hótakarótól és a szûnni nem akaró hidegtõl. De a március eljöttével – reméljük nem alaptalanul – bízhatunk a tavasz beköszöntében. Annál is inkább, mert a szántóföldön már sok feladatunk lenne.

 

 

A tél és a sok csapadék megtette hatását, az ormos szántások „megszelídültek”. A felszáradás után kezdõdhet az elmunkálások idõszaka, a vízmegõrzés jegyében! Sok helyütt alakultak ki belvizes foltok, lehetõség szerint gondoskodjunk az elvezetésükrõl, lecsapolásukról. Annak érdekében, hogy mielõbb helyreálljon a talajélet a víznyomás után, fontos a felszáradás elõsegítése és a levegõztetés. A víz elvonulása után a bevetetlen területeken célszerû könnyû magágykészítõ gépekkel átlevegõztetni a felszíni réteget, míg a kalászos vetéseken a gyomfésûzés és a hengerezés lehet jótékony.Az õszi kalászos állományok felfagyás miatti hengerezése is elvégzendõ feladat lehet, már ha a szemlék szerint erre szükség van, ill. ha a talajnedvesség lehetõvé teszi. A kora tavaszi hengerezés bizonyítottan jó hatású, hiszen a fagyásolvadás miatti talajmozgások következtében elszakadozott, talajtól eltávolodott gyökérzetet a talajhoz nyomja. Ezen kívül segíti a bokrosodást és a mûtrágya talajba jutását is. A gyakorlat szerint a kalászosok tavaszi hengerezésére a könnyû gyûrûs és cambridge hengerek a legalkalmasabbak. A sima henger megtolhatja a könnyû talajt, míg a crosskill profilos henger túlzottan megsértheti, vagy ki is szakíthatja a növénykéket a talajból.

Ne feledkezzünk meg a korai fejtrágyázás jelentõségérõl sem, hiszen a bõséges csapadék miatt jelentõs nitrogénhiány mutatkozik a legtöbb õszi kalászos és repceállományban. A tavaszi fejtrágyázás célja a tél végi regenerálódás elõsegítése és a megfelelõ vegetatív, illetve generatív fejlõdés biztosítása. A nedves talaj nehezíti e feladat elvégzését, hiszen sok helyütt még nem járhatók a területek. Amint hordképessé válik a felszín, meg kell kezdeni a tápanyag-utánpótlást. Körültekintõen idõzítsünk, ne kapkodjuk el a munkavégzést, mert a taposási károk a vegetációban nem orvosolhatók. Bár a helikopteres, repülõgépes mûtrágyaszórás kevesek számára elérhetõ, indokolt esetben megfontolandó lehet. A hektáronkénti 3-4 ezer forintos költség bizonyosan megtérül, ha a N-utánpótlással egyébként 2-4 hetet is késnénk.Tavasszal nagy figyelmet kell fordítani a mezei pocokra (Microtus arvalis, kép). Az áttelelt populáció felszaporodásának mértékét elsõsorban a tavasz és a nyár csapadékeloszlásának egyenletessége szabja meg, a táplálékul és védelemül szolgáló vegetáció folyamatos fenntartása révén.

 


 

 

Elszaporodását akadályozza a gyors hóolvadás, a záporok és zivatarok, valamint a beltenyésztettség következtében elõforduló leromlás, különbözõ betegségek (lépfene, tífusz, rüh) és a természetes ellenségek (ölyv, bagoly, varjú, róka, vaddisznó). A baglyok és ölyvek számára kihelyezett T alakú ülõfákkal elõsegíthetjük a ragadozó madarak elõfordulását. A rágcsáló betelepedését vagy bevándorlását feltétlenül meg kell akadályozni, nemcsak a kalászosokban, hanem a vele határos táblákon is (pl. évelõ pillangós vetésekben), továbbá utak és árkok mentén. A mezei pocok elleni védekezés rendeletileg kötelezõ.

A SZIE Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaságában 2002-ben beállított talajmûvelési tartamkísérletünkben folyamatosan nyomon követjük a pocokpopuláció változását forgatásos és forgatás nélküli mûvelések után. A kísérlet elsõ két évében lakott járatokat csak a bolygatatlan (direktvetéses) parcellákon találtunk. Figyelemfelkeltõ, hogy a legtöbb járattal a 26–30 cm mélyen szántott talajon találkoztunk a 2004. november végi felvételezés során, tehát a talajbolygatás után viszonylag rövid idõ elteltével már számíthatunk károsításukra. A lakott járatok közelében jelentõs mértékben károsították az õszi búzát. Állandó pocokjelenlétre utal a járatok közötti kitaposott „gyalogösvény”, az ürüléknyomok.A tavaszi védekezés alapvetõ jelentõségû lehet, amit az egyedsûrûség mélypontján célszerû elvégezni. Az ilyenkor található kevés járt lyuk kézi munkaerõ igénybevételével egyenként is mérgezhetõ, nagyobb egyedsûrûségnél azonban gépi beavatkozás szükséges.A hóolvadás és felszáradás után meg kell kezdeni az õszi vetésekben a gyomfelvételezéseket. A nedves talaj miatt minden bizonnyal sok helyütt késik majd a gyomirtás.Ennek megfelelõen válasszunk készítményt, gyõzõdjünk meg az engedélyokiratban foglalt gyomirtási spektrumról és a fenológiai korlátokról.Bottlik László – Stingli Attila