MENÜ

Az energetikai ültetvények telepítési technológiája

Oldalszám: 11
Dr. Gyuricza Csaba 2014.02.19.

A fás szárú energianövények termesztése során leginkább a telepítés és a betakarítás technológiája tér el a hagyományos szántóföldi növényeknél alkalmazott munkafázisokhoz képest. Az ültetés módját és technológiáját befolyásolja a termesztett növényfaj (akácnál általában gyökeres, míg fûz és nyár telepítéséhez simadugvány használható), az alkalmazott termesztéstechnológia (pl. vágásforduló), valamint a termõhely ökológiai adottságai. Cikkünkben a telepítéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket tekintjük át.

 

 

A kétéves vágásciklusú ültetvény létesítéséhez az alábbi két technológia javasolható:1. Szimplasoros technológia: a sortáv 150–180 cm (mechanikai ápoláshoz szükséges tárcsa vagy talajmaró munkaszélességétõl függõen), tõtáv 50 cm, hektáronként javasolt tõszám: 15 000– 17 000 db dugvány. A telepítés ültetõgéppel vagy kézzel történik, a telepítés ideje kora tavasszal.2. Ikersoros technológia: a telepítés ikersorokba történik, az ikersoron belüli sortávolság 70 cm, míg az ikersorok között 150–180 cm távolságot kell tartani. A tõtáv ebben az esetben is 50 cm.

 


 

A szimplasoros technológia elsõsorban ott javasolható, ahol kevés a kézi munkaerõ, mivel a gépesített gyomszabályozás, illetve egyéb ápolási munkák ebben az esetben könnyebben kivitelezhetõk.

Az ikersoros technológia esetén az ikersorokon belül a gyomirtás az elsõ évben csak kézzel, mechanikai úton oldható meg. Néhány hektáros területen abban az esetben javasolható az ikersoros technológia alkalmazása, ha a betakarítást gépi úton kívánják megoldani.A telepítés az idõjárási viszonyoktól függõen márciusban (rögtön a fagyok után), legkésõbb április elején történik. Erre a célra speciális dugványozógépek állnak rendelkezésre, amelyeket a kertészeti, faiskolai termesztésben is rendszeresen alkalmaznak. A géppel történõ telepítés általában két munkást vesz igénybe, akik a munkaeszközön ülve helyezik le a dugványokat a talajba. A telepítés történhet kézzel is, ebben az esetben különösen fontos a jól elõkészített talaj a dugványok lehelyezéséhez. A könnyebb kézi dugványozás elõsegítése érdekében speciális lazítókéses eszközzel az ültetõsorok lazíthatók. Kézi és gépi telepítést egyaránt úgy kell elvégezni, hogy a 18–22 cm hosszú dugványok legfeljebb 1-2 cm magasságig érjenek a talaj felszíne fölé, de ennél is kedvezõbb a talaj szintjéig történõ dugványozás. A telepítés után a területet körbe kell keríteni, ugyanis a vadak elõszeretettel fogyasztják a zsenge hajtásokat (különösen fûznél).Az ültetéskor fontos ellenõrizni, hogy az ültetõgépen lévõ kezelõk megfelelõen helyezzék el a dugványokat, úgy, hogy a rügy mindig a helyes irányba álljon, továbbá a közvetlen és egyenlõ távolságú sorok eltérése érdekében fontos, hogy a traktort vezetõ pontosan kövesse a kijelölt sorokat, hogy elkerülje a következõ munkálatok esetén a gépek által okozott károkat. A táblán belül az ültetést úgy kell kialakítani, hogy a táblavégi fordulókat a gépi munkálatok során el tudjuk végezni. A tábla szélén 3 méteres távolságot célszerû hagyni. Abban az esetben, ha a talaj fagyos az ültetési munkálatokat nem lehet végezni. A 15 méternél alacsonyabban található elektromos vezeték alá ne ültessünk dugványokat.

 


 

Magyarországon jelenleg 2600– 3000 ha az energetikai faültetvények területe, ami középtávon (2020-ig) 25–30 ezer hektárra, hosszú ­távon (2030–35-ig) akár 100 ezer hektárra fejleszthetõ. A további termõterület növeléséhez három tényezõ egyidejû jelenlétére van szükség. -  Életképes, mintául szolgáló, a teljes termékpályát (termeléslogisztika-felhasználás) bemutató projektek, amelyek a termelõk számára biztosítékot jelentenek a hosszú távú piaci lehetõségek fenntartására. - Telepítési támogatás megmaradása. A gazdasági elemzés alapján megállapítható, hogy a beruházás támogatás nélkül is életképes, legkésõbb a harmadik évtõl megtérül, azonban a kezdeti jelentõs beruházásigény, továbbá a támogatások termelést ösztönzõ hatása (mezõgazdaságban elfogadott gondolkodás szerint csak azt érdemes termelni, amit támogatnak) miatt a támogatás megvonása a rendszer mûködõképességét veszélyezteti. - Egyértelmû és határozott kormányzati kiállás a szántóföldön elõállított, decentralizált rendszerekben történõ biomassza-felhasználás mellett.Dr. Gyuricza Csaba