MENÜ

A kukorica gyomnövényei: vegyszeres gyomirtás - termelõi tapasztalatok

Oldalszám: 47-48
Hornyák Attila 2014.02.19.

Hazánkban a kukorica termesztése 1,2-1,3 millió hektáron folyik, így a vetésterület nagyságában, a kalászosok után, a második legfontosabb növényünk a kukorica. A kukoricatermesztésnek, ezen belül a vegyszeres gyomirtásnak Magyarországon jelentõs hagyományai vannak, ezért elengedhetetlenül fontos a naprakész információk ismerete. Ehhez szükséges az új gyomirtási technológiák megismerése, fontos tudni, mely gyomnövények fordulnak elõ a területünkön, és ami talán a legfontosabb, hogy az adottságainkhoz a legoptimálisabb technológiát tudnunk kell kiválasztani és alkalmazni!

 

Magyarországon közel hatvan évvel ezelõtt történt az elsõ herbicides gyomirtás a kukoricában! Már ez is arra enged következtetni, hogy igen sok minden történt-történhetett ez idõ alatt a kémiai gyomirtásban, de tudnunk kell, hogy ez a változás nem állt meg, és további fontos változásoknak vagyunk és leszünk részesei.

A kukorica, a herbicidekkel legjobban ellátott kultúrák közé tartozik, a gyomproblémák mégsem csökkentek. A 2007– 2008-ban elvégzett V. Országos Gyomfelvételezés adatai alapján, a kukoricában a nyár eleji gyomfelvételezéskor (amelyek a május 15-tõl június 30-ig terjedõ idõszakra vonatkoznak), a legnagyobb borítási értékkel a közönséges kakaslábfû (Echinochloa crusgalli) rendelkezett, majd sorrendben következik a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a fehér libatop (Chenopodium album), a szõrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) és az ötödik helyen áll a fakó muhar (Setaria pumila).

Az elõforduló legjelentõsebb húsz gyomnövény között a hatodik helyet a mezei acat (Cirsium arvense) foglalja el, majd követi a termesztett köles (Panicum miliaceum), a csat­tanó masz­lag (Datura stramonium), a karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys), az apró szulák (Convolvulus arvensis), a fenyérci­rok (Sorghum halepense), a ta­rackbúza (Agropyron repens), az árvakelésû napraforgó (Helianthus annuus), a lapulevelû keserûfû (Persicaria lapathifolium), a varjúmák (Hibiscus trionum), a selyemmályva (Abutilon theophrasti), a zöld muhar (Setaria viridis), a pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), a csillagpázsit (Cynodon dactylon) és a huszadik helyen áll a pokolvar libatop (Chenopodium hybridum).


 

A kukorica vegyszeres gyomirtásának szabályai és a lehetõségek

A kukoricatermesztésben a legfontosabb szabály a korai gyomosodás kikapcsolása, mivel a fiatal gyomnövények tavasszal nagyobb terméskiesést okoznak, mint a nyárutói erõsebb és látványosabb gyomosodás.

A kukoricában elõforduló gyomnövények jó kompetíciós képességgel rendelkeznek. A megjelenõ magról kelõ kétszikû gyomnövények többsége nagymagú, ami lehetõséget ad a gyomnövénynek a mélyrõl való, elhúzódó kelésére, akár szárazabb tavaszon is, ami a helyes gyomirtási technológia kivitelezését nehezíti. A magról kelõ egyszikû gyomnövények sem csíráznak, kelnek egyszerre, ami a védekezés ütemezését tovább nehezíti.

 


 

 

Ez a kelésben megnyilvánuló különbség elég nagy fejtörést tud okozni, mivel a különbözõ idõpontban csírázó gyomnövény fajok elleni idõzítés már nem is olyan egyszerû feladat! Márpedig a gyakorlat ezt mutatja, mivel sem az egyszikû gyomnövények, sem a kétszikû gyomnövények nem kelnek, csíráznak együtt, így mindig egy kompromisszumos döntést kell hoznia a termelõnek a gyomirtás végrehajtásánál.

 


 

 

Ezt a döntést csak úgy tudjuk megfelelõen meghozni, ha tisztában vagyunk a saját területünkön elõforduló gyomnövényekkel és azok fontossági sorrendjével! Az elõbb felsoroltak miatt kell azt mondani, hogy a kukorica hatékony gyomirtása körültekintést igénylõ, nehéz feladat, mivel a helytelenül megválasztott és alkalmazott gyomirtási technológia következtében, a gyomnövények újra gyomosítani fognak, úgymond újra szõrösödni kezd a kukoricatábla! Ennek elkerülése érdekében minden esetben szükséges a kukoricatáblánk gyomflórájának az ismerete (aminek alapfeltétele a gyomnövények fajszerinti ismerete), tehát a táblaszintû gyomfelvételezés!

 


 

 

A gyomfelvételezést rendszeresen, évente legalább két alkalommal kell elvégeznie a termelõnek, mégpedig úgy, hogy a felvételezés kiterjedjen a megjelenõ gyomnövény fajokra, illetve azok borítási értékeire! Továbbá a kiválasztandó gyomirtó szer hatásmechanizmusát, gyomirtó spektrumát is ismernie kell a termelõnek ahhoz, hogy a legoptimálisabb felhasználási lehetõséget tudja alkalmazni!

 

A jelenlegi gyomirtó szer ellátottság kukoricában

 

Az Európai Uniós csatlakozásunk óta több olyan gyomirtó szer kivonásra került, amelyet a kukoricatermelõk hosszú éveken át sikerrel és megelégedéssel használtak! Ezen kivont készítmények nagy hatékonysággal rendelkeztek, a kijuttatási idõre nem voltak érzékenyek, így nagyobb odafigyelés nélkül, könnyen és eredményesen tudták használni a felhasználók!

De nincs ok a félelemre, mivel 2010-ben sem fogunk hatékony, rugalmasan használható herbicidek nélkül maradni a kukoricában, mivel több, mint száz (100!) készítmény van engedélyezve! Ezen gyomirtó szerek többsége azonban már megköveteli, hogy a termelõ a választásnál tisztába legyen azzal, hogy mely gyomnövények ellen kell majd védekezni! Továbbá a technológiai fegyelmet, a precíz kijuttatás-technológiát minden esetben be kell tartani a tökéletes gyomirtó hatás érdekében!

A vegyszeres védekezés lehetõségei a kukorica gyomirtásában

 


 

- Vetés elõtti permetezés, bedolgozás nélkül (PP technológia)

Elõfeltétel a jól elmunkált, aprómorzsás talaj. A technológia a magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen alkalmazható. A módszer munkaszervezési oldalról elõnyös, mivel a munkacsúcsok elnyújthatók, több idõ áll rendelkezésre a hatékony gyomirtás kivitelezésére és viszonylag kicsi az idõjárási (csapadék) függõség! A kijuttatás a vetés elõtt tíz nappal is történhet, de akár közvetlenül a permetezés után is vethetõ a kukorica. A lényeg, hogy kellõ mélységre (6 cm) kerüljön a vetõmag, és a vetõgép által nyitott vetõbarázda a vetés után, a mag felett tökéletesen záródjon, a fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében!

- Vetés után, kelés elõtti (preemergens) technológiaA készítményeket gondosan elmunkált, aprómorzsás talajra kell permetezni. A hatóanyagok a csírázó magról kelõ gyomnövényeket irtják, így a csírázás mélységéig a talajba kell mosódniuk. A bemosó csapadék mennyisége a kijuttatott hatóanyag oldhatóságától függ, aminek a kijuttatás után, a legtöbb esetben, két héten belül kell hullnia, máskülönben a hatóanyag elbomlik a fény hatására, ezáltal csökken a gyomirtási hatékonyság, vagy teljesen el is marad. A technológia elõnye, hogy biztosítva van a kezdeti gyommentessége a kukoricának. Ha szükséges, van mód a posztemergens kezelés pontosabb idõzítésére, mivel egyöntetûbb a gyomnövények fenológiája. Könnyebb a posztemergens készítmények közötti választás, mivel egy szûkebb gyomnövénycsoport ellen kell csak védekezni!

A hátrányok, hogy megfelelõ idõben hullott csapadék nélkül a készítmények többsége hatástalan! A talaj kötöttségéhez, szervesanyag-tartalmához kell a kijuttatott dózist igazítani. Nem minden esetben, és nem minden talajnál tudjuk biztosítani az aprómorzsás talajszerkezetet, ami a hatékonyságot csökkenti!

Szerencsére azt lehet mondani a preemergens technológiáról, hogy több a mellette szóló érv, mint a hátrány, így fontos lenne a szélesebb körû alkalmazás! 

- Állománykezelések (posztemergens technológiák)

Napjainkban itt is új fogalmakkal kell megismerkednie a termelõnek, mivel már nem csak a klasszikus posztemergens technológiák (kijuttatás a gyomnövények 2-4 leveles fenológiájában) és készítmények állnak rendelkezésre, hanem a korai és a késõi posztemergens lehetõségek, az osztott kezelések, és a fenológiai korlátokban is igen nagy változások történtek!

 


 

 

A posztemergens kezelések létjogosultságának okai: az évelõ, a mélyrõl csírázó nagymagú, és a folyamatosan csírázó gyomnövények ellen csak a poszt technológia eredményes! Több posztemergens készítménynek igen jelentõs talajon keresztüli tartamhatása is van, ami további elõnyöket biztosít a termelõ részére. A talaj szervesanyag-tartalma figyelmen kívül hagyható. A preemergens technológiák hiányosságait tudjuk korrigálni, ezáltal sokkal célzottabb a gyomirtás! (DE a nagyobb szakértelem, a szélesebb körû gyomnövényismeret, az adott herbicid hatásmechanizmusának ismerete azonban elengedhetetlen!)

 

 


 

Hátrányok: ha korán végezzük a kijuttatást, akkor még a gyomnövények többsége nincs kikelve, ha pedig késõn, akkor meg nem az optimális fenológiában permetezünk, tehát nem leszünk kellõen hatékonyak! Továbbá a kultúrnövényre vonatkozó fenológiai korlátok nem ismeretébõl (vagy ismerjük, de megkésünk valamilyen ok miatt!), illetve a kijuttatáskor a léghõmérséklet (10 °C alatti vagy 25 °C feletti hõmérséklet) figyelmen kívül hagyásából származó fitotoxikus tünetek. Szerencsére tapasztalható a gyártók azon törekvése (nemcsak a posztemergens technológiáknál, és nemcsak a kukorica gyom­irtásában), hogy minél kisebb legyen az a lehetséges fitotoxikus tünet, amit a gyomirtó szerekkel okozhatunk a kultúrnövényen!

Ezt a törekvésüket a hatóanyag mellé adagolt speciális antidótumokkal, illetve az úgynevezett széfenerekkel érik el, amelyek segítségével az amúgy fitotoxikus hatóanyagok nem okoznak fitotoxikus tüneteket. A széfenerek segítségével a kijuttatástechnológiában is szabadabb lehet a felhasználás, mivel a széfenerrel ellátott készítményeknél „csak” a gyomnövények fenológiáját kell néznie a termelõnek mivel a széfenerrel ellátott gyom­­irtó szert, bármikor ki lehet juttatni a kultúrnövényre nézve, mivel az nem lesz fitotoxikus! Ez azért lehetséges, mert a kultúrnövényt arra ösztönzi a széfener, hogy a kijuttatott gyomirtó szer hatóanyagát-hatóanyagait gyorsan és tökéletesen lebontsa, mielõtt még fitotoxikus tünetet tudna az okozni a kultúrnövényen! Ezen technológiai fejlesztések segítségével rugalmasabb és kisebb kockázatokkal lehet gyomirtást végezni, még szélsõséges idõjárási (szárazság, szélsõséges hõmérsékleti értékek), és egyéb stresszhatások megjelenésekor is!

 


 

 

 

-PRE/POSZT kezelések ülepedett magágyban (a kukorica szempontjából PRE, a gyomok szempontjából POSZT)

Az eljárás lényege, hogy a kukoricát ülepedett magágyba (magágykészítés a vetés elõtt legalább két héttel!) kell vetni, ahol a vetéskor a gyomok már tömegesen csíráznak, és szikleveles állapottól egészen négy valódi leveles állapotig megtalálhatóak.

A módszer elõnyei: kisebb idõjárási függõség, a készítmények PRE és POSZT hatásspektruma összegzõdik. Az alkalmazás lehetõségei: elsõsorban azokon a kukoricatáblákon, amelyek erõsen fertõzöttek kölessel, parlagfûvel, csattanó maszlaggal, illetve a talaj laza szerkezetû, jó vízgazdálkodású, könnyen felmelegedõ és megfelelõ mennyiségben hullott tavasszal csapadék. Fontos technológiai szabály: a kezeléseket a vetés után 2-3 napon belül el kell végezni, máskülönben a kikelõ kukoricára erõsen fitotoxikus lesz a technológia!

 

 

 

 

Speciális gyomirtási módok

- Levél alá permetezés technológiája

Irányított permetezés a késõi gyomosodás megakadályozására! Ehhez a gyomirtási technológiához az adott technológiára specifikusan kialakított szórófejeket, szórókeretet kell alkalmazni. A kijuttatásnál a kukoricaállomány 40-60 cm magas, és a sorok közé történik a szórófejek belógatása, a kikelt gyomok permetezése.

- Herbicid toleráns kukoricahibridek gyomirtása

Jelenleg kétféle rendszer van hazánkban. Mindkét rendszerben a kukorica szelekciós úton vált toleránssá, tehát nem genetikailag módosított (nem GMO!) kukoricát alkalmazunk a technológiánál.

Az egyik a Clearfield technológia, aminél a kukoricahibrid az imazamox hatóanyagra ellenálló, tehát korai posztemergens technológiában a magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen használható az Escort gyomirtó szer.

A másik a Duo System technológia, amikor a kukoricahibrid a cikloxidim hatóanyagra toleráns, így a magról kelõ és az évelõ egyszikûek ellen a Focus Ultra készítmény posztemergensen vethetõ be!

- Csemegekukorica gyomszabályozása

Lényegesen kevesebb gyomirtó szert használhatunk a kukorica érzékenysége miatt! Ugyanakkor nincs szükség a gyomok elleni hosszabb hatástartam elérésére, mert a tenyészidõ rövidebb. Fontos, hogy a hosszú élelmezésegészségügyi várakozási idõvel rendelkezõ herbicidek nem használhatók, illetve a készítmények csak elõzetes fajta-érzékenységi vizsgálat után juttathatók ki, a fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében.

- Vetõmagtermesztés

Vetõmagtermesztéskor is a herbicideknek a szûkebb palettája áll rendelkezésünkre, mert a beltenyésztett kukoricavonalak, szülõpartnerek, herbicidtoleráló képessége sokkal kisebb, mint az árukukoricáé. A szülõpartnerek érzékenységénél minden esetben figyelemmel kell lenni az alkalmazott hatóanyagra, készítményre a fitotoxicitás elkerülése érdekében.

A termelõi tapasztalatok, vélemények a kukorica gyomnövényeirõl,

a gyomirtás lehetõségeirõl és a gyomirtás hatékonyságáról

Dudás János, agrokémiai ágazatvezetõ (Hód-Mezõgazda Zrt., Hódmezõvásárhely):

Mûvelt kukoricaterületünk nagysága 1100 hektár. A gazdaságunkban elõforduló gyomnövények fontossági sorrendje táblánként változó. Leginkább a kakaslábfû, a muhar fajok, a disznóparéj, a libatopfélék fordulnak elõ, de sokfelé gyomosít a mezei acat, a csattanó maszlag és a szerbtövis. A parlagfû szinte mindenütt megtalálható. A fenyércirok, és a selyemmályva felszaporodóban van a területeinken. A gyomirtási technológiák hatékony alkalmazását jelentõsen befolyásolja az idõjárás alakulása. Az elmúlt 10 évbõl 8 év valamilyen szempontból (csapadék mennyisége, eloszlása, hõmérséklet alakulása) szélsõségesnek nevezhetõ. Ilyen idõjárási körülmények között valamennyi rendelkezésünkre álló technológiai elemet alkalmaznunk kell a siker elérése érdekében. Így alkalmazzuk a preemergens, a korai posztemergens és a hagyományos posztemergens technológiákat.Az idõjárás negatív hatásának kivédésén kívül munkaszervezési szempontok is indokolják a technológiai elemek széles körû alkalmazását. A gyomirtási technológiák kialakítása során arra törekszünk, hogy ne egy hatóanyag-csoportba tartozó készítményeket alkalmazzunk, illetve lehetõség szerint kombinációkat választunk, mivel ebben az esetben a készítmények több helyen fejtik ki biológiai hatásukat, így a gyomirtási spektrum szélesedik, a technológia hatékonyabb lesz.

Gazdaságunkban a gyomosodásból eredõ terméskiesés nem volt, így hatékonynak nevezzük az alkalmazott gyomirtási technológiánkat

A gyomirtó szerek fejlesztéseinek köszönhetõen ma már biztosított a kultúrnövény teljes körû védelme, mégpedig úgy, hogy a herbicid stressz sem jelenik meg. Így összességében a véleményünk az, hogy Magyarországon a kukorica vegyszeres gyomirtása teljes körûen megoldott!

Hadarits Kálmán, ügyvezetõ (Növény Kft., Nagylózs):

Kukoricaterületünk nagysága 80–100 hektár közötti. A területünkön a fontosabb gyomnövények közé tartozik a tarackbúza, a kakaslábfû, a muharfélék, a libatopfélék és a disznóparéjfélék. A gyomirtási technológiánk döntõen a posztemergens technológiára épül, amit általában osztott kezeléssel hajtunk végre.

Az elsõ kezelést a kukorica 3-4 leveles korában végezzük, a második kezelést pedig a kukorica 5-6 leveles korában. Ezzel az alkalmazási technológiával a megjelenõ gyomnövényeket megfelelõen hatékonyan tudjuk irtani, így a gyomirtásunk megoldott. A hazai kukoricatermesztésben a gyomok irtására a teljes gyomirtási technológia a rendelkezésre áll (preemergens, posztemergens technológiák), így a védekezés megoldott. Mi fontosnak tartjuk a vegyszeres gyomirtást követõ nitrogén mûtrágya kijuttatását is (100 kg/ha nitrogén), továbbá a kukoricát gépi kapálásban is részesítjük, amit nemcsak gyomirtási szempontból tartunk fontosnak, de a kukorica növekedését, fejlõdését is pozitívan befolyásolják ezen technológiai elemek!

Pávkovits András, növényvédelmi mérnök (Dalmand Zrt., Dalmand):

Kukorica vetésterületünk nagysága 4000–4500 hektár. Foglakozunk siló áru- és vetõmagtermesztéssel is. A területünkön a leginkább problémát jelentõ gyomnövények a köles, a fenyércirok, a szulák fajok és az árvakelésû napraforgó. A gyomirtási technológiák közül alkalmazzuk a preemergens, a korai posztemergens, a hagyományos posztemergens és az osztott posztemergens kezeléseket, attól függõen, hogy milyen idõjárási körülmények vannak az adott idõszakban, továbbá milyen a termesztési cél.

Az alkalmazott gyomirtási technológiánkat hatékonynak tartjuk, mivel minden megjelenõ gyomproblémát tudunk orvosolni. Véleményünk szerint a hazai kukoricatermesztõk el vannak kényeztetve a rendelkezésre álló gyomirtó szerek tekintetében, így bármelyik gyomnövény ellen létezik megfelelõen hatékony gyomirtási lehetõség. A saját területünkön egyedül az évelõ fenyércirok az a gyomnövény, ami kiemelt figyelmet igényel, de az eddigi tapasztalatunk az, hogy ez is megoldható, bár költségesebb az ellene való védekezési technológia.

Isaszegi Norbert, növénytermesztési ágazatvezetõ (Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezõhegyes):

Mûvelt kukoricatermõ területünk nagysága 2009-ben 3161 hektár volt. A legfontosabb gyomnövényeink a kukoricában a fenyércirok, a vadköles, a mezei acat, a csattanó maszlag és a selyemmályva. A felsorolt gyomnövények elleni védekezést komplex módon próbáljuk meg kezelni. Már az elõvetemény gyomirtásánál, tarlókezelésénél elkezdõdik a folyamat (vegyszeres gyomirtás, valamint tarlóápolási munkák), ezt a konkrét tenyészidõben alapgyomirtás, majd állománygyomirtás követ, támogatva mechanikai gyomirtással. A fenyércirok, valamint a mezei acat ellen csak tarlókezeléssel támogatott, több évig tartó folyamatos védekezés lehet eredményes. A csattanó maszlag, a selyemmályva az öntözés miatt folyamatosan kel a területen, ezért állománygyomirtást, valamint mechanikai gyomirtást alkalmazunk, szükség szerint kézi gazolással. A kukorica vetésterületünknek csak 10%-a árunövény, ahol széles hatásspektrumú állomány gyomirtókkal dolgozunk.

A preemergens gyomirtó szereknél a bemosó csapadék szükséges, illetve az évelõ gyomok ellen nem jelent biztos megoldást, így nálunk az kiegészítésre szorul.

A területünk nagy része vetõmag elõállítás, ahol apa valamint anya vonalakkal dolgozunk, amelyek gyomirtó szerekkel szembeni érzékenysége fajtánként, vonalanként eltérõ

A magas befektetett érték miatt, akár relatíve költséges megoldásokat is alkalmazunk, amelyben a szerkiválasztás alapja a tapasztalat. Ez azért szükséges, mert a különbözõ vonalak eltérõen viselkednek a hatóanyagokra, még szercsoporton belül is, ami nagy körültekintést, tapasztalatot igényel a fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében! Ezért itt rendkívül sokféle hatóanyagot, készítményt használunk, amelyeket az adott körülményekhez adoptálunk. A gyomirtásunk teljes körû, tehát preemergens és posztemergens gyomirtó szerek is felhasználásra kerülnek, ahol nem a költség az elsõdleges szempont.

A vetõmagtermesztésünkben a vonalérzékenységek miatt nem lehet a jelenlegi helyzetben hatékonyabb gyomirtást végezni. Az áru növény esetében pedig az állomány gyomirtásokhoz használt széles hatásspektrumú szerekkel hatékonyan lehet dolgozni a mi gyomviszonyaink között. A kukorica gyomirtása, mint technológiai elem, a megoldott növénykultúrák közé sorolható. Rendelkezésre áll bármilyen helyzethez megfelelõ technológia és készítmény. Ez annál igazabb, minél komplexebb a termesztéstechnológia egymásra épültsége, a terület kiválasztása, az elõvetemény gyomirtása, a tarlókezelés, a tavaszi talajmunkák milyensége és a termõhelyi gyomviszonyok ismerete. A saját gyomviszonyaink között nincs szembetûnõen komoly problémát jelentõ gyomnövény, vagy olyan eset, hogy ne lehetne megfelelõ technológiát alkalmazni valamely megjelenõ gyomnövény ellen!

Összefoglaló

Elmondható, hogy a kukorica gyomirtására rendelkezésre állnak azok a lehetõségek, amelyekkel tökéletes megoldásokat lehet biztosítani, mégsem tudjuk teljes mértékben kiaknázni a lehetõségeket, mivel a gyomfelvételezési adatok nem errõl tanúskodnak!

Az azonban elmondható, hogy egy adott területre, kellõ odafigyeléssel és a megfelelõ ismeretek birtokában nem lehet probléma megakadályozni a gyomnövények elszaporodását, a károkozásukat meg tudjuk akadályozni, mivel minden lehetõség rendelkezésre áll, csak tudni kell azokat helyesen alkalmazni!

Az is látható, hogy a nem kellõ odafigyeléssel végzett növénytermesztés, mechanikai és vegyszeres gyomirtás oda vezet-vezetett, hogy egyre nagyobb mértékben jelentenek problémát a termelésben az olyan egy- és kétszikû gyomnövények megjelenése, amelyek eddig nem jelentettek ekkora problémát, mivel alacsonyabb volt az elõfordulásuk, vagy egyáltalán elõ sem fordultak! Bár ezek ellen a gyomnövények ellen is létezik megfelelõen hatékony megoldás, de ezek a technológiák költségesebbek, nagyobb odafigyelést és szakmai tapasztalatot igényelnek!

Az is látszik a termelõi hozzászólásokból, véleményekbõl, hogy a megoldási lehetõség adott, csak tudni kell a lehetõségeket kihasználni, és alkalmazni a kukorica gyomirtásában is.

Következtetésként elmondható, hogy a megjelenõ gyomnövények, illetve a gyomnövények fontosságának ismerete, alapvetõen fontos ahhoz, hogy a megfelelõ technológiát tudjuk kiválasztani a védekezés megalapozására! A technológia kiválasztása után rendelkezünk a hatékony és teljes körû herbicid palettával, így biztosítva van a minõségi kukorica gyomirtás alapja! Ha tudjuk, hogy mely gyomnövények ellen kell védekezni, kiválasszuk az engedélyezett herbicidek közül a leginkább ideálist számunkra, továbbá rendelkezünk azokkal a technológiai elemekkel, amelyek alapvetõ fontosságúak a hatékony gyomirtás kivitelezéséhez, akkor biztonsággal kijelenthetjük, hogy Magyarországon az engedélyezett herbicid készítményekkel meg tudjuk védeni a kukoricát a megjelenõ gyomnövényektõl!

Hornyák Attila herbológus • Nógrád Megyei MgSzH NTI.