MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2010/03 > Szántóföld Kukorica gyomirtás gyomnövény

A kukorica gyomnövényei: vegyszeres gyomirtás - termelõi tapasztalatok

Hazánkban a kukorica termesztése 1,2-1,3 millió hektáron folyik, így a vetésterület nagyságában, a kalászosok után, a második legfontosabb növényünk a kukorica. A kukoricatermesztésnek, ezen belül a vegyszeres gyomirtásnak Magyarországon jelentõs hagyományai vannak, ezért elengedhetetlenül fontos a naprakész információk ismerete. Ehhez szükséges az új gyomirtási technológiák megismerése, fontos tudni, mely gyomnövények fordulnak elõ a területünkön, és ami talán a legfontosabb, hogy az adottságainkhoz a legoptimálisabb technológiát tudnunk kell kiválasztani és alkalmazni!

Szakfolyóirat > 2010/03 > Szántóföld ültetés telepítés szimplasoros

Az energetikai ültetvények telepítési technológiája

A fás szárú energianövények termesztése során leginkább a telepítés és a betakarítás technológiája tér el a hagyományos szántóföldi növényeknél alkalmazott munkafázisokhoz képest. Az ültetés módját és technológiáját befolyásolja a termesztett növényfaj (akácnál általában gyökeres, míg fûz és nyár telepítéséhez simadugvány használható), az alkalmazott termesztéstechnológia (pl. vágásforduló), valamint a termõhely ökológiai adottságai. Cikkünkben a telepítéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket tekintjük át.  

Szakfolyóirat > 2010/03 > Szántóföld Trágyázás talaj talajvizsgálat

Az okszerû trágyázást megalapozó talajvizsgálat jelentõsége és eredményei

A talaj termõképességének megõrzéséhez, az optimális termésmennyiség és minõség eléréséhez nélkülözhetetlen az okszerû trágyázás. Ehhez a talaj tápanyag-szolgáltató képességének felmérése, növényélettani ismeretek, a termesztés körülményeinek számbavétele szükséges. Mindezek analízisével készülhet trágyázási javaslat. Cikkünk betekintést nyújt a trágyázási szaktanácsadás munkafolyamataiba.