MENÜ

Termésbiztonság, termésnövekedés, magasabb olajtartalom

Oldalszám: 37
2014.02.19.

Hódmezõvásárhely térségében, 5000 hektáron gazdálkodó Vásárhelyi Róna Kft. területén vizsgáltuk a Trifender® mikrobiológiai készítmény hatékonyságát, mely a Trichoderma asperellum antagonista gomba T1 törzsének konídiumait, illetve klamidospóráit tartalmazza.

 

 

A napraforgó elõveteménye kukorica volt, az azt megelõzõ évben pedig õszi búzát termesztettünk a kísérlet területén. Õsszel 3 q/ha 15:15:15-ös NPK-t szórtunk ki a területre, tavasszal 1,5 q/ha ammónium-nitrátot. Huszonegy napraforgó hibriddel állítottunk be a kísérletet. Minden hibrid parcella felét a gyomirtással (acetoklór + oxifluorofen) egy idõben, de nem egy menetben kezeltük Trifender® -rel a vetés után 6 nappal. Csillagbimbós állapotban (06. 06.) a kontroll és a Trifender® -rel kezelt területet is fungiciddel (cimoxanil + famoxadon) és inszekticiddel (tiametoxam) permeteztük. Júniusban 74 mm csapadék hullott a kísérlet területén. Ezt megelõzõen és ezt követõen a napraforgó tenyészideje alatt jelentõs csapadék már nem hullott. Folyamatosan végeztünk növénykórtani megfigyeléseket, de tüneteket (sclerotinia, diaporthe, foma, alternaria) csak elhanyagolható mértékben találtunk. A Trifender® -rel kezelt és a kontroll parcellák tekintetében nem volt jelentõs különbség.

A betakarítást szeptember 4-én végeztük, és a mérleg meglepõ különbségeket mutatott az elõzményekhez képest. Szignifikáns volt a különbség a termés mennyiségében: a Trifender® -rel kezelt parcellák átlagosan hektáronként 687 kg-mal adtak több termést. A kezelt területen mindegyik hibrid jobban teljesített: 21 kg-tól 1500 kg-ig volt kimutatható az eltérés.

 


 

 

Tizenöt hibrid termésének az olajtartalmát is megvizsgáltattuk, a különbség ismét jelentkezett tizenhárom esetben a Trifender® javára. A vizsgált hibridek esetében átlagosan 1,03%-kal volt magasabb az olajtartalom a kezelés hatására. Ez is jelezte a zavartalanabb anyagcsere folyamatokat.


 

 

A Kwizda fejlesztés fontosnak tartja a napraforgó termesztõk speciális igényeinek kielégítését. Ezért napraforgóban is olyan csomagokat állítottunk össze, amelyek mennyiségileg és minõségileg egyaránt megalapozzák a jövedelmezõ termesztést.

- Alapos alapkezelés: CAMEL® BOX

A 10 ha-os ikercsomag két tagja – a Global® 240 EC (oxifluorofen) a magról kelõ kétszikûek, az Aceto® EC az egyszikû gyomok elpusztítására szolgál. A preemergens gyomirtó szerek, még viszonylag kevesebb csapadék mellett is, biztosítják a napraforgó gyommentes kezdeti fejlõdését.

- Együtt gazdaságosabb: „ECO” csomag

A magasabb olajtartalom elérése érdekében a Camel® Box Wuxal® Boron lomb­trágyával lett kiegészítve.

- Teljességre törekedve: „SCLERO” csomag: Trifender® „talajaink totális testõre”. Elpusztítja a talajból fertõzõ gombákat, és elõsegíti a gyökérzet egészséges fejlõdését. A csomag a Camel Box® és a Wuxal® Boron mellett, Trifender®-t is tartalmaz. Így komplex megoldást nyújt a magról kelõ egy- és kétszikû gyomok ellen, a talajból kiinduló fertõzések megelõzésére, valamint az olajtartalom növelésére.


A Trichoderma asperellum antibiotikus hatású anyagokat termel kórokozó mikroorganizmusok ellen. Más gombák gombafonalát közvetlen parazitája, növényi növekedést serkentõ anyagokat termel. Cellulózbontást végez, és bizonyos mikroelemek felvehetõbbé válnak élettevékenységei nyomán a növények számára.

 

A gyökérrendszer környezetében lévõ (más mikrobák által termelt) kedvezõtlen tulajdonságú anyagokat közömbösíti, lebontja. Ezen folyamatok valamelyike, vagy mindegyike hozzájárulhatott a fenti eredményekhez.

Máté Imre • Vásárhelyi Róna Kft.

Turóczi György egyetemi • docens (SZIE)

Mathiász Tivadar • Kwizda Agro