MENÜ

Hatékony védelem Genius WG-vel a gyomok ellen

Oldalszám: 43
2014.02.19.

Dél- és Nyugat-Baranyában hosszú évek óta komoly gondot okoz a gabonatermesztésben a nagy széltippan (Apera-spica venti). Így Vajda Dezsõ gazdaságában is Nagydobszán, ahol 100 hektáron termelnek tritikálét.

 

 

Újvárosi Miklós Gyomnövények címû könyvében azt írja a nagy széltippanról, hogy a savanyú talajok növénye, de kisebb mennyiségben elõfordul meszes homok talajokon is. Talán ez a gátja, hogy nem olyan mértékben terjeszkedik, ahogy azt a korábbi években számítottuk. Ahol viszont jelen van, ott komoly gondokat okoz. Õsszel a gabonával együtt kel, érése is azzal egy idõre esik, így magját szétszórja. A mag hosszú évekig megõrzi csírázóképességét.A korábban használatos gyomirtó szer kombinációkkal megfelelõen csak pontos idõzítéssel és kompromisszumokkal volt lehetséges a gyomirtás. Egy-egy szer, vagy kombináció bizonyos gyomokat nem kellõ hatékonysággal irtott, pl.: mezei acat.A Genius WG 200 gramm/hektár tavaszi kijuttatásával tritikáléban sikerült tökéletesen tisztán tartani az állományt. A szer jól irtja az egyszikûek közül a széltippanon kívül a vadzabot és az árva rozsnokot is. Gyéríti a parlagi ecsetpázsitot és a tarackbúzát. A kétszikûek közül nálunk problémát okozó gyomfajokat jól irtja, így egyiket-másikat nem szükséges kiemelni a gyomirtó spektrumból.

A készítmény gabonafélékben a bokrosodás kezdetétõl két nóduszos állapotig juttatható ki, és már 5°C feletti hõmérsékleten hatékony. A készítmény egyszikû gyomok ellen azok egy-három leveles állapotában kijuttatva a legjobb hatékonyságú. A Genius WG hatóanyaga a mezei acat rizómáiba jutva komoly gyökérpusztulást okoz, gátolja az újrahajtást. Nedvesítõ szert érdemes a permetlébe keverni. Mûtrágya is jó, de nem a kettõ együtt! Szárszilárdítót csak két héttel a Genius kezelés után javasolt kijuttatni. Az utóvetemény hatásokat figyelembe kell venni (pillangós kultúra nem következhet a kezelést követõ évben), valamint a kezelt növény szalmájának felhasználását is (nem lehet belõle komposzt és mulcs). Figyelmesen el kell olvasni a szer használatára vonatkozó elõírásokat a címkén.Gazdaságunkban a Genius WG gyomirtó hatásával tökéletesen elégedettek vagyunk, jövõre is 100–120 hektár tritikálé területen használni fogjuk.

Vajda Dezsõ (gazdálkodó) • Dr. Bárány Sándor (szaktanácsadó)