MENÜ

A biztos termés érdekében - Pioneer kukorica- és napraforgóhibrid-ajánlat

Oldalszám:
2014.02.19.

Kedves Gazdálkodó! A Pioneer kukoricahibrid-ajánlatát a rövidesen elkezdõdõ vetések szempontjából is szeretnénk most bemutatni. A szakszerûen és megfelelõ idõben földbe került vetõmag már a kezdetekben jobban fejlõdik, ami a késõbbiekben termésben realizálódik. Azonban a hibridek közötti különbségeket is ismerni kell ahhoz, hogy a megfelelõ kukoricahibridet a megfelelõ idõpontban vessük el. Ehhez szeretnénk most információt adni hibridjeinket illetõleg.

 

 

A tavalyi évben már egészen korán, akár március végén is el lehetett vetni az erre alkalmas hibrideket, az idei év azonban eddig nem ugyanezt látszik követni. A cikk írása idején még a leesett nagy mennyiségû hó borítja a szántóföldeket, a híradások a kezdõdõ belvizekrõl szólnak. A korai vetést talán jobb is inkább mindig az adott évjárathoz társítani, hiszen ami egy átlagos évjáratban normál vetésidõnek számít az egy másikban, például az elõbb említett 2009-esben, már kései.

Az optimális vetésidõt általában az április 15-tõl 25-ig tartó idõszakra tesszük. Világviszonylatban és ezen belül Magyarországon is tapasztalhatjuk azonban, hogy ez az idõszak egyre elõrébb tolódik. Ez a korábbi idõszak azonban nem mindig felel meg a csírázás optimális viszonyainak, ezért természetesen nem is minden kukoricahibrid alkalmas rá. Ha a talaj hõmérséklete a vetés mélységében 10°C alatt van, ráadásul még levegõtlen, túl nedves viszonyok is vannak, akkor a csírázás komoly károkat is szenvedhet. Erre idén éppen a leesett nagy mennyiségû téli csapadék, a hó olvadása utáni belvizek miatt is van esély. Ezért fontos, hogy a megfelelõ hibridet válasszuk, amel­lyel csökkenthetjük a korai vetés kockázatait.A Pioneer hibridjeinek tesztelése során saját módszert, mérõszámot fejlesztett ki az egyes hibridek korai vetésre való alkalmasságának megállapítására. Ez a mérõszám az SE érték (az angol Stress Emergence – stressz kelés rövidítése). Az SE érték azt mutatja meg az adott Pioneer hibridnél, hogy mennyire alkalmas genetikailag meghatározott tulajdonságánál fogva a korai vetésre. Ez egy 1-tõl 9-ig terjedõ skála, ahol 1 a leggyengébb, 9 a legjobb kelést jelenti. A jelenlegi Pioneer hibridek 3 és 7 közötti értéket kaptak. A Magyarországon forgalmazott kukoricáink magas SE értékkel rendelkeznek.A fentiek fényében nézzük is meg mely hibrideket ajánljuk elsõsorban termelõink figyelmébe.Igen korai éréscsoport – FAO 290-igPR38N86 – FAO 290Az igen korai csoportban az N86 termõképességben jelentõs elõrelépés a szegmens korábbi Pioneer hibridjeihez képest. 2008-ban kapott állami elismerést, ezt megelõzõen 2006-ban és 2007-ben is a legnagyobb termést adta a fajtajelöltek között a csoportjában az MgSzH regisztrációs kísérleteiben. 2006 és 2007 két teljesen eltérõ évjárat volt, az N86 termésstabilitását, megbízhatóságát jól mutatja, hogy mindkét évben a legjobb fajtajelölt volt a FAO 200-as csoportban. 2008-ban bekerült a GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérletekbe, ahol megint hozta a formáját és megint csak nem talált legyõzõre az igen korai csoportban. 2009-ben megismételte ugyanezt a kiemelkedõ teljesítményt a GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérletekben, a legnagyobb termést ismét a PR38N86 adta!Az elmúlt négy év hivatalos és független vizsgálatai tehát egy irányba mutatnak, meggyõzõ termõképesség és megbízhatóság jellemzi. Feltétlen javasoljuk azoknak a termelõknek, akik az igen korai csoportból választanak kukoricahibridet. A bevezetõ témához kapcsolódóan korai vetésekre alkalmas, a Pioneer által szabadalmaztatott SE pontszáma 6, ami a jobbak közé tartozik. Ezért az átlagnál hidegebb talajokra is alkalmas. Az N86 esetében fontos lehet még az esetleges kései vetésekre való alkalmassága. Azon termelõknek is ajánljuk, akik késve tudnak csak kukoricát vetni, az N86 alkalmas akár a május végi vetésekre is, hiszen érésidejébõl kifolyólag biztonsággal be fog még érni.

Kései vetésekre alkalmas Pioneer hibridekHa már a kései vetések kerültek szóba, a mostani idõjárási körülmények ismeretében (belvíz, kifagyások) érdemes erre vonatkozólag is megemlíteni a szóba jöhetõ Pioneer hibrideket. Az elõbb említett N86 az egyik ilyen hibrid, azonban mellette még kései vetésekre használhatjuk a következõket:PR39D81 – FAO száma 280, már több éve szerepel a köztermesztésben. Stabil, megbízható, jól alkalmazkodó hibrid. Éppen ezért az elõnyös tulajdonságokért választotta az MgSzH sztenderd hibridnek az igen korai csoportba. Gyors vízleadására, megbízható termõképességére minden évjáratban számíthatunk. Május végi vetésekre, esetleg másodvetésekre a D81 nagyon jó választás!PR39T45 – érésidejét tekintve a D81-nél is korábbi, FAO száma 270. A kései vetésekre szintén fokozottan ajánlott, ár-érték aránya is kedvezõ ehhez. A T45 alkalmas még igen korai szilázskészítéshez is. Agronómiai tulajdonságai kedvezõek, szára, gyökere erõs, jó stressztûrõ ­képesség jellemzi.

FAO 300-as éréscsoport elsõ fele, FAO 330-igAz utóbbi két évben egy teljesen új generáció jelent meg ebben a szegmensben a Pioneer kínálatában, különösen a termõképességben történt meghatározó elõrelépés korábbi hibridjeinkhez képest. A csoportba tartozó hibridek még szóba jöhetnek kései vetésekhez is, nagyjából május közepéig.PR38A79 – FAO 310A PR38A79 különösen fontos hibridünk, stressztûrõ és alkalmazkodóképessége folytán Magyarország minden termõhelyére ajánljuk. Termõképességét még fajtajelöltként bizonyította 2007-ben, a szélsõségesen aszályos évben 910 kg-mal múlta felül a sztenderd fajták átlagát az MgSzH regisztrációs kísérleteiben (1. sz. ábra).

 


 Agrotechnikai kísérleteink közül a mûtrágya reakciós kísérleteinket érdemes még az A79 vonatkozásában megemlíteni. Hibridjeink különbözõ szintû tápanyagdózisokra adott reakcióit és termését vizsgáljuk ezekben a kísérletekben. A tápanyag nélküli kontroll parcellákon egymást követõ két évben is az A79 adta a legnagyobb termést a vizsgált Pioneer hibridek közül (2. sz. ábra)! Itt is bizonyossá vált tehát a jó alkalmazkodóképessége! A korai vethetõséghez fontos SE érték az A79 esetében 6-os, ami átlag feletti, tehát alkalmas a korai vetésekhez!

 

 


 P9400 – FAO 320A P9400 kiemelkedik a korai vethetõségével a Pioneer hibridek közül, korai fejlõdési erélye nagyon jó. SE értéke 7, ami miatt korai vetésekre kifejezetten a P9400-at ajánljuk. Termõképessége magas, tõszámkísérleteinkben az emelt tõszámokra terméstöbblettel reagált. Ha a termesztési viszonyok lehetõvé teszik, a termés növelésének egyik útja a P9400 esetében, ha emelünk a korábban alkalmazott kivetett magszámon. Kísérleteinkben egyértelmû terméstöbbletet mutatott a korábbi idõszak ismert Pioneer hibridjeihez képest.FAO 300-as éréscsoport második fele, FAO 390-igPR37N01 – FAO 380A Pioneer kukorica ajánlatának talán legismertebb hibridje, a PR37N01 2008-ban került bevezetésre, azóta jelentõsen növekedett vetésterülete. 2009-ben már az egyik legnagyobb zsákszámban értékesített hibridünk volt, idén pedig a legkeresettebb kukoricánk.A PR37N01 bevezetését korábban széles körû tesztelések elõzték meg. A Pioneer szárazság és hõ stressztûrésre való nemesítésének egyik olyan hibridje, amelyre nemcsak szélsõséges viszonyok között számíthatunk, hanem a jobb körülmények között is kiválóan szerepel. Azon nemesítõi törekvés eredménye melynek fókuszában a termésbiztonság áll.Az elmúlt három évjáratban (2007–2009) számos kísérleti rendszerben (MgSzH, GOSZ-VSZT, KITE, IKR, Pioneer Nagyüzemi kísérletek) termésben az elsõk között szerepelt (3. sz. ábra). Különösen kiugrott az államilag elismert hibridek kísérletében (GOSZ – VSZT) az aszályos 2007-es évben.
 

 A Pioneer saját kísérleteiben 2007 óta eddig minden évben a legnagyobb termést adta a FAO 300-as csoportban. Vizsgáltuk alacsony és magas termésû helyeken, mindkét szinten az N01 volt a legjobb FAO 300-as hibridünk a saját kísérleteinkben!Agronómiai kísérleteinkben az emelt tõszámokra nagyon jól reagált, még a legnagyobb tõszámon is terméstöbbletet produkált. Ez is jól mutatja stressztûrõ képességét, hiszen a magas tõszámok már stresszes körülményt jelentenek a kukoricáknak.Korai fejlõdési erélye is nagyon jó (GOSZ-VSZT Posztregisztrációs kísérletek 2009), ezért akár a legkorábbi vetési idõpontokban is vethetõ. SE értéke 7, ami a legjobbak között van a Pioneer portfólióban. Tervezhetõ hideg talajokra is, stressztûrõ ­képessége erre alkalmassá teszi. Vetési idõre nézve tehát elsõsorban a normál és korai vetésekre javasoljuk.A PR37N01-et ajánljuk Magyarország valamennyi termõhelyére. Meredeken felfutó vetésterülete jól mutatja növekvõ ismertségét és elismertségét. Ha esetleg még nem ismeri, javasoljuk Önnek is, termésbiztonsága révén nem fog csalódni benne!

 P9494 – FAO 390A P9494 már az új generációt képviseli, idén került bevezetésre Magyarországon. 2008-ban és 2009-ben szerepelt az MgSzH regisztrációs kísérleteiben, mindkét évben abszolút elsõ helyezett volt, minden hibridet maga mögé utasított a FAO 300-as csoportban. Gyõzõdjön meg Ön is saját területén kiemelkedõ termõképességérõl! 2008-ban több mint 1 tonnával, 2009-ben pedig 800 kg-mal elõzte meg a sztenderd hibridek átlagát. A Pioneer kísérleteiben is a hivatalos eredményekhez hasonlóan a legnagyobb termést adta a FAO 300-as csoportban. Minden kukoricatermesztõnek határozottan ajánljuk a vetéstervbe illesztését! A P9494-rõl készült az 1. sz. fénykép.

 


 

 Középérésû csoportPR37F73 – FAO 410A PR37F73 immár négy évet töltött a köztermesztésben, jól alkalmazkodó, stressztûrõ hibrid. Az MgSzH sztenderd hibridnek választotta megbízhatósága, jó termõképessége folytán. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben (GOSZ-VSZT kukorica posztregisztrációs kísérletek) 2007-ben második, 2008-ban elsõ, míg 2009-ben harmadik helyen szerepelt. Évjáratokat átívelõ termésstabilitása jól látszik ezeken az eredményeken, kevés olyan hibrid van, ami egymást követõ években mindig az elõkelõ helyeken szerepel! Az F73 vetési idõpontjának megválasztásához a kukorica normális vetésidejét javasoljuk, ne vessük túl korán!PR36V52 – FAO 430A PR36V52 2007-ben, mint másodéves fajtajelölt nyerte az MgSzH regisztrációs kísérleteit, 1400 kg-mal múlta felül a sztenderd hibridek átlagát. Ez a 2007-es hi­vatalos eredmény is bizonyítja nagyszerû aszálytûrését. Növényfelépítése ideális, szárszilárdsága a Pioneer vizsgálatai szerint nagyon jó. Kísérleteinkben immár második éve a PR36V52 adta a legnagyobb termést a FAO 400-as csoportban. Korán vethetõ, jó korai fejlõdési erélye erre alkalmassá teszi.Kedves Termelõ!

Válassza az Önnek legmegfelelõbb Pioneer hibridet és további információkért keresse területileg illetékes agronómus kollégánkat, aki segít a helyre adaptált hibridválasztásban!

 

Pioneer napraforgó hibridekAz elmúlt 26 év Pioneer nemesítési erõfeszítéseinek eredményei között az egyik legjelentõsebb eredmény a herbicidtoleráns Pioneer napraforgók megjelenése. Európában az elsõk között Magyarországon vezettük be az Express® gyomirtási technológiát napraforgóban 2006-ban, ma már a technológia a kontinens 9 országában elérhetõ a napraforgó termesztõk számára.Az Express® gyomirtás vitathatatlan elõnyei között mindenképpen érdemes kettõt kiemelni. Alkalmazása esetén nincs utóvetemény korlátozás, továbbá kimagasló a mezei acat elleni hatékonysága. Ezeket az elõnyöket Magyarországon a PR63E82 Express® toleráns napraforgó termesztésével használhatja ki a gazdálkodó.A PR63E82 2006 óta közel 250 000 hektáron került elvetésre csak Magyarországot számítva. A köztermesztésben elért sikerét a gyomirtási technológia mellett termõképességének és termésstabilitásának is köszönheti. 2009-ben a második legnagyobb területen termesztett napraforgó hibrid volt hazánkban. Az Express® toleráns napraforgók mellett ajánljuk termelõinknek a hagyományos hibridjeinket is. Ezek a hibridek a következõek:PR64A36 – új, nagy termõképességû hagyományos (LO) napraforgó, kiváló kórtani tulajdonságokkal. Az MgSzH regisztrációs kísérleteiben fajtajelöltként az elsõ helyezett volt 2006-ban a csoportjában.PR63A04 – a Pioneer portfólió legkorábbi napraforgó hibridje, különösen a betegségnyomásos években ugrik ki termõképességével, azoknak ajánljuk, akik a biztonságra törekednek!PR63D82 – a legnagyobb területen termesztett hagyományos Pioneer napraforgó. Stabil, megbízható, évek óta a legnagyobb termések fûzõdnek hozzá hibridjeink közül.

 Magas olajsavtartalmú (HO) Pioneer napraforgókPR64H32 – szádor-rezisztenciával rendelkezõ korai hibrid, olajsavtartalma 89–91%.PR64H41 – a legalacsonyabb méretû Pioneer HO napraforgó. Termõképességben az egyik legjobb választás!PR65H22 – az Olsavil PR változata. Stabilan a legmagasabb olajsavtartalommal jellemezhetõ, kórtani tulajdonságai nagyon jók.A Pioneer HO napraforgók a megfelelõ technológia betartása mellett garanciát jelentenek a szükséges magas olajsavtartalom eléréséhez!Fábián László • termékmenedzser