MENÜ

A szalmonella-mentesítés alapvetõ higiéniai elemei az állattartó telepeken

Oldalszám: 90
Litz Tamás 2014.02.19.

Napjainkban az állattenyésztés jelenét és jövõjét meghatározó tényezõk közül az egyik legfontosabb a biztonságos, piaci igényeknek megfelelõ minõségû (pl. szalmonella-mentes végtermék) élelmiszer elõállítása, mely termelõi oldalról is komoly erõfeszítéseket igényel.

 

A betegségek elleni védekezés fontos elemeit képezik a személy- és jármûforgalom ellenõrzésére szolgáló intézkedések, valamint a gondosan, alaposan végrehajtott felülettisztítás és fertõtlenítés.A telepi zártság biztosítása elengedhetetlen; igyekezzünk minimalizálni a személy- és jármûforgalmat. A telepen dolgozók, karbantartók, gépkocsivezetõk, látogatók kötelesek betartani az elõírt biobiztonsági szabályokat.

 


Elsõ lépésben a telepre érkezõ idegeneket egy ún. látogatói naplóban regisztrálni kell, mely egy esetleges járvány esetén segítheti a megfelelõ hatóságok munkáját a fertõzési lánc identifikálásában. A farm saját dolgozói kizárólag a telepi munkavégzés során használatos munkaruhában és megfelelõen tisztítható és fertõtleníthetõ lábbeliben láthatják el feladataikat. A látogatók részére egyszer használatos eldobható védõruhát és tartós anyagból készült fóliacsizmát kell biztosítani. Célszerû limitálni az idegenek mozgásterét a telepen, csak a legszükségesebb épületekbe lépjenek be megfelelõ kéz- és lábfertõtlenítést követõen, melyet elsõként a telep bejáratánál kell elvégezniük. Kézfertõtlenítésre mindenképpen antiszeptikus hatású folyékony szappant használjunk abban az esetben, ha a kéz erõsen szennyezett.

 


 

 

 Egyéb esetben alkoholos elpárolgó kézfertõtlenítõ alkalmazható. A lábbelik fertõtlenítésekor figyelembe kell venni azok szennyezettségi fokát, a fertõtlenítõ ládába való lépés elõtt mechanikai tisztításuk indokolt lehet. A telepvezetõk, teleptulajdonosok törekedjenek arra, hogy a farmon dolgozók minél jobban elsajátítsák a megfelelõ higiéniás magatartást. Az új dolgozók esetén megfelelõ egészségügyi szûrõvizsgálat elvégzése javasolt.

 

A telepre érkezõ jármûvek legalább ekkora figyelmet kell, hogy kapjanak, mert tevékenységük számos állattartó telepet érint és nagy távolságokat tehetnek meg viszonylag rövid idõ alatt. Törekedni kell arra, hogy lehetõleg egy kaput használjanak a be- és kihajtásra, így forgalmuk könnyebben és egyszerûbben nyomon követhetõ, valamint fertõtlenítésük is egy adott ponton megoldható. Az érkezõ gépkocsivezetõkre is érvényesek a rendszabályok. Amennyiben mindenképpen ki kell szállniuk a jármûbõl, akkor át kell esniük a korábban már említett kéz- és lábfertõtlenítésen, valamint részükre védõruhát kell biztosítani. Az állati hullák elszállítását végzõ teherautók nem hajthatnak be a telepre.A másik telephigiéniát érintõ kérdéskör a szakszerûen elvégzett felülettisztítás és fertõtlenítés, mely az istállók belsõ és külsõ felületeinek, berendezéseknek, technológiai eszközöknek és gépeknek a fertõtlenítését is magában foglalja. Megfelelõ higiéniai státusz csak tisztítással és az azt követõ fertõtlenítés kombinációjával érhetõ el.A tisztítószeres kezelés teszi lehetõvé a felületekre rakódott szerves és szervetlen lerakódások eltávolítását a felületekrõl, mely így elérhetõvé válik a fertõtlenítõszer számára. A lúgos vagy savas tisztítószert vékony hab formájában juttassuk ki nagynyomású mosóberendezés segítségével. A hab hosszabb ideig megtapad a felületeken. A vegyszeres tisztítás után a felületeket lemosva, majd teljesen megszárítva kerülhet sor a fertõtlenítõszer alkalmazására szintén hab formában. A kvaterner-ammónium sókat tartalmazó korszerû fertõtlenítõszerek oldatai vékony filmréteget képeznek a felületeken, mely még kb. öt napig antiszeptikus hatást biztosít, így azt nem kell lemosni.

Az állományok fogadására felkészített istállót záró lépésként meleg vagy hidegköd képzõ berendezés használatával ködösítsük erre alkalmas lebegtethetõ fertõtlenítõszerrel. A köd formában történõ kijuttatásnak köszönhetõen a legapróbb helyek is elérhetõvé válnak. Természetesen nem feledkezhetünk meg az itatórendszer megfelelõ fertõtlenítésérõl sem, mely során habképzõ szer nem használható. A szociális helységek fertõtlenítését rendszeresen végezzük el.Litz Tamás