MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.02.21.

Február 15-tõl egy hónapig tart az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati Operatív Program (HOP) támogatásában részesülõ ügyfelek számára a kötelezõ rendszeres monitoring adatszolgáltatás. Az ÚVMP keretében mûködõ jogcímrendeletekben a támogatási elõleg elszámolása módosult, a kifizetési kérelmeket 2010. március 1. és március 31. között is be lehet nyújtani.

 

 

Az aktuális támogatások januári cikkében megjelent közlésünket szeretnénk módosítani, amely szerint a 2010. évtõl induló támogatások között szerepelnek 2010. év március 1–31-ig tartó leadási határidõvel a kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése, a növénytermesztés létesítményeinek korszerû­sítése, az erdészeti gépek beszerzése, fejlesztése, valamint az ültetvénytelepítési programok. A kertészeti gépek, valamint az erdészeti gépek beszerzésének támogatási kérelmeit a 2010. február 22-én megjelenõ FVM jogszabály tervezet szerint 2011-ben lehet csak benyújtani.

A 2010. évi monitoring adatszolgáltatásrólAz adatszolgáltatási kötelezettségnek kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lehet eleget tenni. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció, a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítás után az MVH internetes honlapjára átlépve található elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével tehetõ meg

Hamarosan lejáró újra­telepítési jogok

 

Július végéig használhatják fel a 1996. május 1. és 2004. április 30. között engedély­lyel végzett ültetvénykivágások után keletkezett borszõlõ-ültetvény újratelepítési jogukat a gazdák. A szõlõ-bor ágazat hatályos szabályozása értelmében a borszõlõ-ültetvények telepítéséhez a gazdálkodóknak rendelkezniük kell az MVH által kiadott érvényes telepítési engedél­lyel.Az MVH a telepítési engedélyt akkor adja meg, ha a kérelmezõ rendelkezik érvényes újratelepítési joggal, valamint az illetékes hegybíró és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hozzájárulásával. Újratelepítési jog a borszõlõ-ültetvények engedél­lyel történt kivágása után keletkezik, illetve más jogtulajdonos termelõtõl is vásárolható.

Az 1996. május 1. és 2004. április 30. között engedél­lyel végzett ültetvénykivágások alapján keletkezett újratelepítési jogok, valamint az ezek alapján kapott telepítési engedélyek 2010. július 31-ig használhatók fel, és eddig az idõpontig a telepítést is teljes körûen meg kell valósítani. A közelgõ jogvesztõ határidõ kapcsán az MVH felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy kellõ idõben gondoskodjanak a telepítési engedélyek beszerzésérõl.Az 1996. május 1. és 2004. április 30. között keletkezett és fel nem használt újratelepítési jogok az ún. telepítési jogtartalékba kerülnek, ahonnan 2010. augusztus 1-je után megvásárolhatók.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 3/2010. (I. 26.) közleménye

 

Az ÚMVP IH második alkalommal kezdeményezte a 91/2009. (IV.22.) korm.rendelet módosítását. A korm.rendelet módosításával egyidejûleg módosításra kerülnek a következõ jogcímrendeletek is úgy, hogy kizárólag a támogatási elõleg elszámolásával érintett kifizetési kérelmeket 2010. március 1. és március 31. között is be lehet nyújtani: -  Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendelet; -  Az EMVA az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet; - Az EMVA a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III.27.) FVM rendelet; -  Az EMVA a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet.Az EMVA az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet kifizetési kérelembenyújtási idõszakai nem módosulnak (2010. március 1. és 31.).Az MVH megkezdte a kivágási támogatások kifizetésétA támogatás kiutalásának feltétele, hogy a kérelmezõ a szõlõültetvény kivágását a vonatkozó 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendeletben meghatározott módon hajtsa végre. Ennek értelmében, a szõlõtõkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részekbõl legalább a gyöktörzset eltávolítva, a területet mezõgazdasági mûvelésre alkalmas állapotba kell hozni. A szõlõültetvények kivágására és annak az MVH részére történõ bejelentésére 2010. április 15-ig van lehetõség. Az MVH 20/2010. (II.12.) számú közleménye

Az EMVA és az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól. Az MVH 19/2010. (II. 10.) számú közleménye

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról. Az MVH 18/2010. (II. 10.) számú közlemény

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített formanyomtatványról. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 2/2010. (I. 20.) közleménye

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásra benyújtott kérelmek rangsorolásáról.

 

Berta Dávid • Hegedûs Szilvia • Matus László