MENÜ

SANTANA - új generációs talajfertõtlenítõ

Oldalszám: 53
2014.02.25.

Az Arysta Lifescience idei szezonnyitó rendezvényének fõ témája az amerikai kukoricabogár elleni hatékony védekezés lehetõsége volt.

 

 

A kukoricabogár magyarország kártételérõl, a védekezés helyzetérõl Dr.Ripka Géza, az MGSZH munkatársa adott áttekintést.

Az amerikai kukoricabogár 1995 nyarán került be Magyarországra. A fõ kártevõ alak a lárva, amely a kukorica gyökerét rágva növénydõlést és terméskiesést okoz. A vonatkozó magyar szabályozás alapján a kártevõ elleni védekezés termelõ számára kötelezõ módja a vetésváltás, amennyiben a tábla talajában a kártevõ lárvája megtalálható.A kukoricabogár az a kártevõ, amelyre vonatkozóan nagy biztonságú elõrejelzés nem adható. Ennek az oka az, hogy az igen kisméretû tojások a talajban telelnek át, s azok a területen nem egyenletes eloszlásban, hanem gócosan, a talaj 10–20 cm-es mélységében helyezkednek el.Visszatekintve az elmúlt idõszak kukoricabogárral kapcsolatos történéseire megállapítható, hogy a gyökérkártétel mértéke jelentõsen függ a tenyészidõszak idõjárásától, különösképpen a csapadék mennyiségétõl. Száraz, aszályos évben erõs a gyökereken okozott kártétel, míg átlagos csapadékeloszlású, vagy csapadékos évben kisebb.A vetésváltás – mint eredményes védekezési mód – mellett, a lárvák ellen leginkább a vetéssel egy menetben végzett talajfertõtlenítést alkalmazzák. Az engedélyezett talajfertõtlenítõ szerek száma az utóbbi években lecsökkent, a szerválaszték meglehetõsen leszûkült. Jelenleg egy szintetikus piretroid, egy szerves foszforsavészter és egy neonikotinoid hatóanyagú talajfertõtlenítõ készítmény használható a lárvák ellen. A rovarölõ hatóanyaggal végzett vetõmagcsávázás lárvakártételt mérséklõ hatása erõs lárvafertõzés esetén nem elegendõ a gyökérkártétel gazdasági küszöbérték alá szorításához. A vetéssel egy menetben kijuttatott talajfertõtlenítõ szer hatékonysága meghaladja a vetõmagcsávázás hatékonyságát. A vetõmagcsávázás eredményesen használható a talajlakó kártevõk (drótféreg, pajor) és a fiatalkorban fellépõ kártevõk elleni védekezésre.

A termelési cél ismeretében, a gazdaság üzemméretének, gépparkjának, anyagi lehetõségeinek figyelembe vételével a termelõnek magának kell eldöntenie azt, hogy melyik védekezési módot, vagy azok milyen kombinációját választja a lehetségesek közül.A Santana 1 G a talajfetõtlenítõ készítmények új generációját képviseli.- kezdte elõadását Somos Ferenc az Arysta LifeScience képviselõje.

A készítmény hatóanyaga a klotianidin, amely a jelenleg növényvédelemben használt neonikotinoid típusú hatóanyagok közül a legújabb fejlesztés. A hatóanyag egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a növény a gyökérzetén keresztül könnyen felveszi, valamint az, hogy a növény nedvkeringésébe bekerülve a hatóanyag gyökér és csúcsi irányban egyaránt elmozdul. A hatóanyagra jellemzõ hatásmód a kontakt, valamint a felszívódás révén jelentkezõ gyomor-méreg hatás. A hatóanyagnak ez a - talajfertõtlenítõ készítmények esetében – újszerû tulajdonsága lehetõvé teszi, hogy a hatás a talajlakó kártevõkön túl a fiatalkori kártevõkre is kiterjedjen (pl. kukoricabarkó). Növényvédelmi szempontból fontos tulajdonsága a nagyfokú perzisztencia. Szántóföldi lebomlási kísérletekben átlagosan mért 142 napos felezési ideje lehetõvé teszi, hogy a kijuttatás idõpontja után akár hetekkel jelentkezõ kártevõk ellen is eredményesen használhassuk (pl. kukoricabogár).A Santana 1 G formulációja mikrogranulátum. A készítmény fajsúlya 1,5 g/cm3, amely jelentõsen magasabb az elmúlt évek során használt készítményekétõl. Ez a vetõgépek beállításánál fokozott figyelmet igényel. A pontos beállításhoz segítséget nyújthat az Arysta és az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézetének közös kísérlete alapján három mikrogranulátum-kijuttató adapterre (John Deere, Monosem, Gaspardo) összeállított beállítási javaslat, mely honlapunkról letölthetõ (www.arystalifescience.hu ).

A készítmény forgalmazási kategóriája I. (nagyüzemi). Az AKG programok esetében a készítmény az Integrált szántóföldi, valamint a Tanyás gazdálkodás célprogramokban várhatóan korlátozás nélkül használható.

Az elmúlt év során számos engedélyezési változás történt az Arysta LS Mo. Kft. termék kínálatát illetõen- tudtuk meg Hadas Krisztina fejlesztési munkatárstól.

 

A Pychlorex 480 EC forgalmazásának utolsó éve lesz 2010, engedélyének visszavonása az idei évben várható.

Az Apacs 50 WG rovarölõ szer 2009-tõl III. forgalmi kategóriájú, szabadforgalmú készítmény.A Sanmite 20 WP atkaölõ szer engedélye - a szermaradék értékek EU tagországok közötti harmonizációja következtében - õszibarack és csemegeszõlõ kultúrákban visszavonásra került.A Funguran-OH 50 WP 2009 óta egy ún. címkén kívüli engedéllyel is rendelkezik, miszerint a Magyar Biokultúra Szövetség tagjai és az ökológiai gazdálkodásban részt vevõk olyan kultúrákban is használhatják, mely jelenlegi okirata szerint nem engedélyezett. Az érintett kultúrákban nincs olyan engedélyezett készítmény, mely a biotermesztésben elfogadott volna. Érvényessége addig tart, amíg a Fungurannak egyébként is érvényes okirata van.A termékpalettán új gombaölõ szer a Pyrus 400 SC (pirimetanil), mely egy speciális szürkepenész elleni készítmény. Szõlõ, szamóca, málna és fekete szeder kultúrákban lesz használható.A további részletekrõl, ill. egyéb engedélyezési információkról tájékozódhat a www.agronaplo.hu/termekinformaciok/213