MENÜ

A borsó és szója termését meghatározó tényezõk hazánkban

Oldalszám: 31
Dr. Csajbók József 2014.02.25.

A hüvelyes növények termése nagy ingadozást mutat hazánkban, az elmúlt 15 évben például a szója és a borsó termésingadozása meghaladta a 200%-ot. Ennek egyik oka nagy ökológiai érzékenységükben keresendõ, erõteljesen reagálnak a környezeti hatásokra.

 

 

A Magyarországon viszonylag nagy gyakorisággal bekövetkezõ kedvezõtlen, de nem feltétlenül szélsõséges idõjárási hatásokra is jelentõs terméscsökkenéssel válaszolnak. A szója és borsó termését természetesen számos tényezõ határozza meg, ezek közül most az ökológiai tényezõket szeretném bemutatni.

A szója Észak-Kína keleti felébõl származik. A vad szója ma is óriási területen él Kelet-Ázsiában, Kínában az északi és északkeleti régiókban, Tajvantól a Jangce völgyéig, valamint Japánban, Koreában és Oroszországban. (Elgondolkodtató, hogy fekete magjainak 46-52% a fehérjetartalma és 9-10% az olajtartalma.) A fajra széles ökológiai tûréshatár jellemzõ, de az egyes fajtacsoportok, fajták szûk optimummal rendelkeznek. Mindenképpen ajánlott hazai körülmények között adaptálódott fajtát termeszteni.A szója melegigényes növény, de virágzási idejét és érését elsõsorban nem a hõmérséklet határozza meg, hanem a nappalhosszúság, mivel erõs fotoperiodizmus jellemzi, ebbõl a szempontból sokkal érzékenyebb, mint a többi hüvelyes. A nappal hosszúsága a szélességi körökkel változik, a legtöbb szójafajta ezért egy viszonylag szûk, körülbelül 230-250 km széles észak-déli sávban hoz jó termést.A hajtás hosszát, ezzel együtt a virágok számát jelentõsen befolyásolja a hõmérséklet és a csapadék mennyisége. A száraz, meleg idõjárásra a virágzás idõszakában, általában június második felétõl július végéig a legérzékenyebb. A megkötött hüvelyek számát, így a termés mennyiségét alapvetõen meghatározza az ebben az idõszakban hulló csapadék mennyisége és annak eloszlása, a levegõ relatív páratartalma.A szója jól alkalmazkodik a különbözõ talajokhoz, de nagy termés és jó minõség csak kiváló víz- és levegõgazdálkodású, élénk talajélettel rendelkezõ talajokon - pl. csernozjom - várható.Ajánlott Rhizobium kultúra felvitele a vetõmag felületére, ha a táblán 4-5 éve nem termesztettek szóját. A gyors és egyöntetû csírázás a sikeres termesztés alapvetõ feltétele, ezért ehhez megfelelõ körülményeket kell teremtenünk a talajelõkészítéssel, a megfelelõ hõmérsékletû talajba történõ, gondosan végrehajtott vetéssel.

 

 


 A borsó számára hazánk klimatikus adottságai, származása következtében, jobban megfelelnek, mint a szójának. A megvilágítás hosszára kevésbé érzékeny, a szójával ellentétben hosszúnappalos növény, de számos nappalközömbös fajta is van. Gyakorlati szempontból ez annyit jelent, hogy korai vetésre elsõsorban a nappalközömbös fajták alkalmasak, melyek fejlõdésében nem okoz problémát a rövid megvilágítás. A magas hõmérséklet és alacsony páratartalom a borsónál is jelentõsen ronthatja a termékenyülést, bár erre a szójánál kevésbé érzékeny. Egyes években, (pl. 2009) a száraz áprilisi-májusi idõjárás következtében, a borsónál is igen nagyszámú eldobott virág figyelhetõ meg a talaj felszínén. Egyenletes vízellátást kíván, melynek oka részben sekély gyökerezése, illetve a gyökérgümõiben élõ Rhizobium baktériumok szûk nedvesség optimum intervalluma.A jól szellõzött, jó tápanyag gazdálkodású, semleges vagy enyhén lúgos kémhatású talajokat kedveli, kalcium-igényes növény. A hüvelyesek termesztése során fokozottan kell számítani arra, hogy amennyiben ökológiai igényüket az adott termõhely nem elégíti ki teljesen, a technológia fegyelmezett és szakszerû megvalósításával sem tudjuk a terméscsökkenést elkerülni.

 

Dr. Csajbók József