MENÜ

A PIONEER kukorica nemesítés fókuszában: Szárazságtolerancia és hõstressztûrés

Oldalszám: 44-46
2014.02.25.

A szárazság okozza a kukoricatermesztés legnagyobb termésveszteségeit, minden más hatást megelõzve. A Pioneer nemesítõi több évtizede elsõrendû célként tûzték ki, hogy szárazságtûrõ kukorica hibrideket hozzanak létre. Magyarországon is régóta folynak a tesztelések, hogy a száraz kontinentális éghajlathoz legjobban alkalmazkodó hibrideket tudjuk ajánlani a termelõknek. A hódmezõvásárhelyi Pioneer nemesítõ és kutató állomás mûködésével még nagyobb erõfeszítések folynak ez irányban.

 

 

Magyarországon az elmúlt 10 évet tekintve igen nagy szélsõségek voltak az évjáratok között a kukorica termesztés szempontjából. Az 1-es számú ábrán a betakarított kukorica mennyisége látható évenként 2000-tõl 2009-ig.

 


 

A különbözõ évjáratok termésre gyakorolt hatása látványos, a száraz évek nagymértékû terméscsökkenést okoztak. Az elmúlt tíz évbõl öt volt olyan, ami aszályosnak mondható, ezekbõl is háromban az aszály mértéke kritikus (2000, 2003, 2007) volt. 2007-ben az elõzõ 2006. évi kukorica fele sem termett meg! Talán nem is kell hangsúlyozni a téma fontosságát, hiszen a gazdálkodók saját bõrükön érzik az idõjárási szélsõségeket.A szárazság és hõstressz hasonlóan jelentkezik Kelet- és Közép Európában, valamint az Amerikai kontinens fontos kukoricatermesztõ területein. Ezért a Pioneer 2000-ben átfogó, új szárazságtûrési programot indított el. Jelentõs kutatási beruházással létrehozott egy olyan kísérleti hálózatot, amelyben szabályozott csapadékviszonyokkal maximalizálni lehet a szárazságtûrõ gének mûködését és megismételhetõ kísérleti körülmények között ki lehet válogatni a szárazságot legjobban tûrõ új kukorica vonalakat és hibrideket.


 

A szóban forgó kísérleti rendszerhez olyan helyszíneket kellett keresni, ahol nagy valószínûséggel garantáltak a stresszt okozó száraz viszonyok. Az olyan földrajzi helyeken, ahol alapvetõen szûkös a csapadék, precíziós öntözéssel ezután szabályozhatóak a különbözõ vízellátási modelek. Lényeges, hogy minden más tényezõ hatását kiszûrjék, ezért fontos a jó termékenységû talaj és a hibátlan növényvédelem. A kísérleti rendszer az amerikai kontinens legszárazabb pontjain (Kalifornia, Colorado, Chile), Európában pedig Magyarországon (Hódmezõvásárhely) és Romániában mûködik.A precíziós öntözés egyik módszere a Pioneer speciális, erre a kísérleti rendszerre kifejlesztett vetõgépe. A vetõgép a vetéssel egy menetben egy dréncsövet fektet a magok mellé. A dréncsövön keresztül csepegtetve öntözve maximális precizitással szabályozható az öntözõvíz mennyisége. Egymás melletti parcellákon így a teljes tenyészidõszakban a szárazság stressz különbözõ fokozatai vizsgálhatók (1.számú fénykép). A másik lehetõség a pontos, egyenletes vízadagolású mobil öntözõberendezések alkalmazása. (2. sz. fénykép)

 


 

 

A szárazság tesztek egyértelmû genetikai különbségeket mutatnak a nemesítõknek. Ez a rendszer lehetõvé teszi az új hibridek közvetlen kiválasztását és a kukorica természetes szárazságtûrési génjeinek jobb megismerését, majd koncentrálását hagyományos nemesítési keresztezésekkel. Ezen túl a stressztûrésért felelõs gének ismerete lehetõséget ad a gyorsabb és hatékonyabb szelekcióra is, mert a modern analitikai módszerekkel a jó géneket tartalmazó hibridek már a laborban felismerhetõek, így a szántóföldi tesztelés is sikeresebb.Nagyon fontos eleme a Pioneer szárazság stressz kísérleti rendszernek, hogy minden egyes hibrid különbözõ fokú csapadékviszonyok mellett kerül tesztelésre, úgy hogy közben minden más befolyásoló tényezõ változatlan. Azokat a hibrideket keresik a nemesítõk, amelyek mind száraz, mind pedig jó körülmények között egyaránt kiemelkednek. Ennek a törekvésnek jó példája a PR37N01, mely nagyon jó termésstabilitással és szárazságtûréssel rendelkezik.A Pioneer szárazság és hõstressz-tûrésre való nemesítésének visszaigazolása volt Magyarországon a 2007-es év, amikor hibridjeink kimagaslottak a különbözõ független kísérleti rendszerekben (2. és 3. ábrák).

 


 


 

 

A kukorica tenyészidõszakában az aszály hatása leggyakrabban a következõ fenofázisokban lehet kritikus:1. Vegetatív növekedés idõszaka

2. Virágzás

3. Szemkitelítõdés, szárazanyag beépülésA vegetatív növekedés idõszakában jelentkezõ aszály ritkább, de erre is volt példa 2007-ben. Azok a hibridek vészelik át ezt az idõszakot jobban melyek gyorsabban, nagyobb eréllyel fejlõdnek. Jelentõs szerepe lehet ebbõl a szempontból a korai vetésnek is, hiszen elõbb érheti el a növény a fejlettebb állapotot. A Pioneer hibridjei általában jó korai fejlõdési eréllyel rendelkeznek. Ilyen hibrid például a P9400, de a PR37N01 is kifejezetten jónak számít erre a tulajdonságra nézve.A fõ veszteséget a virágzás idõszakában fellépõ vízhiány és aszály okozza. Kutatóink számításai szerint a termés veszteség ilyenkor akár napi 370 kg/ha-t is elérheti. A Pioneer erre a kihívásra kifejlesztett egy bibevizsgálati analitikai módszert, mellyel a jó bibeprodukció alapján felismerhetõk a virágzási stresszt jól tûrõ hibridek.A virágzást követõen szintén igen kritikus idõszak a tejes- és viaszérés valamint a szemkitelítõdés. Ebben az idõszakban bekövetkezõ vízhiány jelentõsen csökkenti a szemtömeget. Szélsõséges hõstressz és szárazság esetén klorofill vesztés, kényszerérés következik be és idõ elõtt alakul ki a fekete réteg. Az elmúlt évek szinte mindegyikében tapasztalható volt a forró száraz nyár végi idõjárás. A Pioneer nagy gondot fordít az úgynevezett zöldszáron érõ tulajdonságra. A zöldszáron érõ kukoricák az átlagosnál tovább képesek fenntartani az asszimilációs felületet, a levelek késõbb vesztik el a klorofilt ezért jobb a száraz körülmények közötti szárazanyag beépítésük. Ilyen zöldszáron érõ hibrid például a már sokat említett PR37N01, vagy a PR37Y12 és PR36V52 is.A növények szárazságtûrésének minden eleme az elért termésben adódik össze. A Pioneer a legmodernebb biometriai módszerekkel értékeli a kísérleti eredményeket. Létrehozott és folyamatosan fejleszt egy környezeti adatbázist, mellyel a meteorológiai adatok és a hibridteljesítmény együttesével jellemezzük és legjobb környezeti adaptációjuk szerint csoportosítjuk új hibridjeinket. E módszer segítségével pontosabban elõre jelezhetjük hibridjeink teljesítményét és pontosabban pozícionálhatjuk a terméket a különbözõ termesztési viszonyok közé.A Pioneer a hagyományos nemesítõi eljárások mellett jelentõs erõforrásokat összpontosít a modern genetikai kutatásokra. A hagyományos szelekciós munkával párhuzamosan a korszerû transzgénikus nemesítési módszerekkel is dolgozunk szárazságtûrõ kukorica hibridek létrehozásán, melyek 5-7 éven belül várhatóan a termelõk rendelkezésére állhatnak, azokban az országokban ahol engedélyezett a genetikailag módosított növények termesztése.

A Pioneer ajánlatában az alábbi hibridek fémjelzik a fent részletezett kísérleti rendszer és nemesítõi törekvések eredményét:P9578

PR38A79

P9400

PR37N01 

PR37Y12

PR37F73

PR36V52

PR35F38Dr. Szarka Béla és Fábián László

termékmenedzserek

 


 

 

A PIONEER silókukoricák teljesítménye

(A 2007-2009.-évi nagyüzemi tesztelés eredményei alapján.)


 

A Pioneer silókukorica hibridek teljesítménye 2009-ben. A PIONEER silókukorica hibridhasználatában a tenyészidõ tekintetében 2005-tõl a 300-400-500-as FAO számú hibridek nagyjából egyenlõ arányban vesznek részt. Ezt a tendenciát követve 2009-ben is mindhárom éréscsoportban teszteltünk hibrideket.A Coralba (FAO 580) jól bevált, népszerû és meggyõzõ üzemi eredményei alapján az országban a legnagyobb területen termesztett silókukorica. Jó csõarány jellemzi.A PR35D28 (FAO 560) Alacsony az ADF tartalma ezáltal jó az emészthetõsége. Termése a Coralba szintjén van, energia hozama viszont meghaladja.A PR36T24 (FAO 460) a FAO 400-as éréscsoport közepét reprezentálja. A 2008-ban bevezetet hibridet átlag feletti növénymagasság, szárazságtûrés és golyvás üszög ellenálló képesség jellemzi. Több paraméterben is - magas emészthetõség, NEL koncentráció (NEL. MJ./szárazanyag) - a legjobb az ajánlatunkban található hibridek között. Nagyon jó csõaránnyal és keményítõ tartalommal rendelkezik.A PR37K85 (FAO 370) a FAO 300-as éréscsoport képviselõje a jó korai fejlõdési ütemmel, átlagos csõaránnyal és kiváló szárazságtûréssel jellemezhetõ. Nagyon jó a golyvásüszög ellenálló képessége, ami fontos tulajdonság a takarmányozási érték szempontjából! A portfolió legjobb emészthetõségi mutatóval és keményítõ tartalommal rendelkezõ hibridje.

A 2009-es esztendõ a saját nagyüzemi teszteredményeinket alapul véve 38 kísérleti hely adatainak átlagában (A. ábra) az elmúlt 3 év második legjobb silókukorica termését adta. A Pioneer kísérleteiben a 2007-es aszályos évhez képest 12%-al magasabb termés és 37%-al magasabb energia hozam mutatkozott hektáronként.

 
A Pioneer silókukorica hibridek teljesítménye 2007-2009 közötti évekbenAz alábbiakban láthatóak a 2010-es év silókukorica hibridajánlat markáns képviselõinek eredményei, melyeket a 2007-2009 évek alatt, saját nagyüzemi módszerünkkel, 0.5 hektár átlagos méretû parcellákon tesztelve kaptunk. Az eredmények megmutatják 87 kísérleti hely adatainak átlagában (B. ábra) a tenyészidõvel összefüggésben növekedõ teljesítményeket és az egyes hibridek közötti különbségeket.
 
Dr. Knódel János

termékmenedzser