MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Matus László 2014.02.27.

Sikerekben gazdag Boldog Újévet kívánunk olvasóinknak! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a támogatási elõleget igénybe vett ügyfeleket arról tájékoztat ta 2009. évben, hogy 2009. december 16. helyett 2010. január 31. lett egyes vidékfejlesztési támogatással kapcsolatban felvett elõlegek elszámolásának határideje.

 

A határidõ módosítás vonatkozik az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatásokra, a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítésének támogatására és a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatásokra is. Az állattartó telepek korszerûsítése és az öntözésfejlesztés támogatás esetében 2010. január 31-ig lehet leadni a támogatások kifizetési kérelmeit.

A 2010. évtõl induló támogatások között szerepelnek 2010. év március 1–március 31-ig tartó leadási határidõvel a kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése, a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése, az erdészeti gépek beszerzése, fejlesztése, valamint az ültetvénytelepítési programok. 

 

AZ ERDÉSZETI CÉLRA használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

A MVH 204/2009. (XII.18) számú közleménye. 

 


 

Az elszámolható kiadás alapja: 

-  Áfa-visszaigénylésre jogosult ügyfél esetében a számlázott nettó (áfa nélküli) ár 

-  Áfa-visszaigénylésre nem jogosult ügyfél esetében a számlázott bruttó (áfával együtt számított) ár. Az áfakulcs változása miatt a 2009. június 30-ig kiállított számlák esetén

A támogatás alapjába a számlán szereplõ 20%-os, a 2009. július 1-tõl kezdõdõen kiállított számlák esetében, pedig a szintén a számlán szereplõ de már 25%-os áfa számítható bele.

 

AZ ÜGYFÉL ÁLTAL IGÉNYELT és az MVH által az adott támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelem/kérelmek alapján jóváhagyott és kifizetett támogatási összeg nem haladhatja meg az Európai Bizottság által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott 735 000 euró/kérelem értéknek megfelelõ támogatási felsõ határt forintra átszámolva. Az átváltás – az 1913/2006/EK rendelet 7. cikke szerint - azon év január 1-jei árfolyamán történik, amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára sor került. Az Európai Központi Bank által közzétett 2009. január 1-jén érvényes árfolyam 266,70 Ft/euró. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat.

 

A kifizetési kérelem benyújtása

A benyújtás helye: a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

A támogatási rendelet 8.§ b) pontjának ba) pontja szerint a kifizetési kérelmet 2010. január 1-tõl 2010. január 31-ig lehet benyújtani. Mivel 2010. január 31-én az MVH-nál a munka szünetel, így az azt követõ elsõ hivatali munkanapon 2010. febr. 1-jén is beadható a kifizetési kérelem. A kérelmet legkorábban 2010. jan. 1-jén, legkésõbb 2010. febr. 1-jén adhatja postára. A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról, valamint beszerezhetõek az MVH megyei kirendeltségein.Formanyomtatványai: 

-  Kifizetési kérelem – Fõlap: az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséhez (D2610-02); 

- Tételrészletezõ (D0055-02); 

- Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap-bizonylatösszesítõ (D0034-02); 

- Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap (D0035-03); 

- Támogatási határozattal kapcsolatos jogorvoslati jogról lemondó nyilatkozat; 

- Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (D0077-03).A MVH 193/ 2009. (XII.15.) számú közleménye

Az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható 2009. évi kiegészítõ támogatás kifizetésének feltételeirõl és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének szabályairól szóló 187/2009. (XII. 01.) MVH közlemény módosításáról, valamint az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható kiegészítõ támogatás 2010. évi igénybevételérõl.

168/2009 (XII.15.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások

igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról.162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerûsítéséhez,

telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról.Berta Dávid (MVH-FÖPEKI)

Hegedûs Szilvia (NyME-MÉK PhD hallgató)

Matus László (NyMe-MÉK PhD hallgató)