MENÜ

Országos Öntözési Konferencia Szolnokon

Oldalszám:
2014.03.03.

Országos Öntözési Konferenciát tartottak néhány héttel ezelõtt, október végén Szolnokon a Magtár Kft. rendezésében. A 250 megjelent öntözési szakember és gazdálkodó gyakorlati szemléletû elõadásokat hallhatott a magyarországi öntözés jelenlegi helyzetérõl, az aktuális pályázati lehetõségekrõl valamint megismerhette Közép-Európa egyik legnagyobb öntözõ telepének üzemeltetési tapasztalatait is.

 


Az eszmecserén Tóth János, a Magtár Kft. tulajdonosa, bevezetõjében – a vendégeket üdvözölve – megemlítette, hogy a konferencia idõpontja egybeesik a cég alapításának 20 éves évfordulójával. Az alapítók 1989-ben azt tûzték ki célul, hogy „a mezõgazdasági vállalkozások számára korszerû technikai eszközöket és magas színvonalú szerviz-, valamint alkatrészellátást biztosítsanak a munkavégzéshez”. Ezeket a célokat a cég eddigi mûködése során mindig szem elõtt tartotta, így a Magtár Kft. a hazai piac ismert és megbecsült szereplõjévé vált.

 


 Tóth Úr a termékek közül kiemelte az öntözési piac meghatározó márkáját, a BAUER termékek teljes választékát; valamint az immár két évtizedes Massey Fergusson kapcsolatot. Az öntözés kérdéskörének a Magtár Kft. mindig kitüntetett figyelmet szentelt – mondta Tóth János, megemlítve, hogy az ezredfordulón együttmûködési megállapodást kötött az osztrák BAUER céggel, mely a mai napig is kiválóan mûködik.Az elsõ szakmai elõadásban Ligetvári Ferenc, a Szent István Egyetem professzora kiemelte: éghajlati vízhiányos területen élünk, így vízpótlás nélkül nem lehet gazdaságos a növénytermesztés. A Kárpát-medence éghajlati tendenciái ugyan térbeli változékonyságot mutatnak, de alapvetõ tulajdonságaikban megegyeznek. A tendenciák iránya olyan, hogy a felszíni vízmérleg romlásához vezetnek. Ez különösen az olyan országoknak az éghajlatváltozáshoz való idõbeli felkészülését teszi szükségessé – ilyen többek között hazánk is –, amelyek érzékenyek és sérülékenyek a felszíni vízmérleg tendenciózus romlására.

 


 A problémák közül kiemelte, hogy nincs komplex területfejlesztés Magyarországon. A pénzügyi támogatás esetleges, hiányzik a vízkészletre alapozott fejlesztés, a termesztési tapasztalat megbecsülése, valamint a piacszervezés szerinti termelés. Általánosságban véve pedig megállapította, hogy az öntözõberendezések beszerzése esetleges, nagy gond továbbá a mûködtetési tapasztalatcsere hiánya. A vízpótlás és a tápanyag-gazdálkodás összehangolására lenne szükség – különös figyelemmel a kutatók és a szaktanácsadók által végzett rendszeres tájékoztatásra –, fõként az öntözéses tápanyag-gazdálkodás (fertigation) szabadföldi elterjesztésére. Ezért e területen a legfontosabb feladat a professzor szerint a területi fejlesztések egybehangolása.Dr. Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkára elõadásában az öntözésfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a támogatási feltételrendszer alapvetõen nem változott, bár apróbb változtatások történtek ugyan. A közösségi beruházások támogatási összegének felsõ értékhatára 8 millió euróra növekedett, míg az üzemi fejlesztéseknél a korábbi üzemenkénti 735 ezer eurós összeg nem változott. A szakállamtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az általános támogatási elszámolási szabálytól eltérõen, öntözésfejlesztésben az elsõ és második körös jóváhagyott és megvalósított pályázatok elszámolási idõszaka kizárólag november 16. és december 15. közé esik.

 


 

 

 Nagy Imre, a Tiszaterv Kft ügyvezetõje elõadásában a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához adott konkrét és gyakorlati tanácsokat.

 


 Otto Roiss, a BAUER cég igazgatója, és Csutár Jenõ a Magtár Kft. Öntözési Irodájának munkatársa ezután közösen mutatta be a BAUER cég történelmét, küldetését, termékeit és a fejlesztési irányokat. A BAUER magyarországi története immár 35 éves. A cég 1990-ben nyitott kereskedelmi képviseletet hazánkban, 1992-tõl pedig a Magtár Kft biztosítja a BAUER termékeinek az alkatrészellátást. Elhangzott: hamarosan megjelenik a korszerû öntözõ berendezéseknél is a GPS vezérlõegység. A magas telepítési költsége miatt azonban csak több öntözõberendezés vezérlésénél gazdaságos. A BAUER 2011 elejétõl tud szállítani GPS vezérlésû öntözõberendezéseket. Ugyancsak jelentõs újdonság a hamarosan piacra kerülõ, modernizált vezérlésû, sarokbeöntözõs (corner-karos) rendszerek megjelenése.

 


 

 

A konferencia záró elõadását idõsebb Miskucza Péter, a Marosvíz Kft. ügyvezetõje tartotta „Az öntözés gyakorlata Mezõhegyesen” címmel. Elõadásának lényege abban összegezhetõ, hogy az Apátfalva-Mezõhegyes, valamint a dombegyházi és battonyai öntözésfejlesztések sikere az ebben résztvevõk határozott összefogásában és közös munkálkodásában keresendõ. Ez az összefogás biztosíthatja a további fejlesztések sikerét is. A nehézségekrõl szólva pedig azt mondta el, hogy ebben a dél-alföldi térségben a sajátos körülmények miatt nehéz összehasonlítani a mezõhegyesi költségeket más öntözõtelepek költségével. Szerinte csak olyan növényekkel lehet dolgozni, amelyek elbírják ezeket a költségeket.