MENÜ

KAP - Magyarország fenntartaná a jelenlegi status quo-t

Oldalszám: 38
2014.03.03.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) jövõje volt a téma december elején Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban tartott szakmai eszmecserén. A fórum leglényegesebb megállapítása – amelyet Gõgös Zoltán a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) államtitkára fogalmazott meg –, hogy Magyarország érdeke az: maradjanak meg a jelenlegi uniós Közös Agrárpolitika keretei, azaz mûködjön tovább a mostani támogatási rendszer. Hazánk érdekeinek ugyanis ez felel meg.

 

Gõgös Zoltán az AGRO NAPLÓnak a témával kapcsolatban elmondta: a magyar álláspont a KAP-pal kapcsolatban az, hogy a Közös Agrárpolitikára továbbra is, 2013. után, az új költségvetési idõszakban is szükség van. Az a felvetés, hogy ez a közös politika nemzeti hatáskörbe kerüljön, az államtitkár szerint szóba se jöhet. Az pedig teljességgel elfogadhatatlan, hogy a KAP-ot egy tollvonással megszüntessék.

A Közös Agrárpolitikán belül pedig mindkét pillérre, azaz az agrárgazdaság további közvetlen támogatására és a vidékfejlesztésre egyenlõ hangsúlyt kell helyezni.

Magyarország természetesen nyitott a tekintetben, hogy a szóban forgó két pillér közötti arányokról vita kezdõdjön. Ez azonban Gõgös Zoltán szerint még jelenleg nyitott kérdés. A politikus jelezte: a KAP jövõjérõl társadalmi egyeztetés kezdõdik, a FÖVÉT-nek a témáról szóló levelet már elküldték több ország a kérdéskörrõl alkotott koncepciójával, továbbá a bizottságnak a költségvetési ajánlásával. Ez utóbbival kapcsolatban Gõgös Zoltán megjegyezte: a bizottság elõzetes javaslatát hazánk elutasítja, mivel a magyar vélemény szerint nem elfogadható, hogy 35 százalékkal csökkenjen az EU agrárbüdzséje.Emellett az FVM vezetõ tisztségviselõje utalt arra is, hogy az agrárgazdaság modernizációja semmiképpen sem maradhat ki az unió jövõbeni agrárpolitikájából sem. Erre példaként hozta az államtitkár az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghirdetett intézkedések projektjeinek sikerét. Úgy vélte: az agrárkormányzat az ÚMVP-n belül jó érzékkel találta el a magyar gazdálkodók igényeit. Ez azt jelenti, hogy az ÚMVP modernizációs projektjeit a magyar gazdálkodók túligényelték. Erre alapozva jelentette ki Gõgös Zoltán, hogy a KAP második pillérébõl, azaz a vidékfejlesztési terület újragondolásakor sem hagyható ki az a modernizációs igény, amely jelenleg az ÚMVP I-es tengelyében szerepel.Gõgös Zoltán emlékeztetett arra is, hogy a mostani globális világgazdasági válság kapcsán kiderült: a piac önmagában nem oldja meg a jövedelmezõségi problémákat, ezért az unió Közös Agrárpolitikájában továbbra is fenn kell tartani a közvetlen támogatások rendszerét.– an –