MENÜ

Új csillagok a DEKALB kukorica palettáján!

Oldalszám: 17-20
2014.03.03.

A mögöttünk álló szezont értékelve elmondható, hogy egyáltalán nem átlagos évjáratunk volt, hanem nagyon is speciális, mely alig hasonlítható az elmúlt néhány évhez. A „száraz évjárat” jellemzés igaz ugyan, de nem úgy, mint ahogyan azt az elhíresült 2007-es évjáratról mondtuk. Idén nagyon száraz volt az április és a május, mely a vetési idõszakra, a kelésre, a gyomirtásra és a korai fejlõdésre volt kedvezõtlen hatással.Sok helyütt lépcsõs keléssel, hiányos keléssel, eredménytelen preemergens gyomirtással, heterogén korai fejlõdéssel kellett szembenéznünk. Hihetetlen különbségek mutatkoztak a hibridek korán – 8-10 leveles állapotában – kimutatható szárazságtûrésérõl. Fényképeink tucatja bizonyítja, hogy a DK hibridek és hibridjelöltek igen jól tolerálták a hosszan tartó tavaszi vízhiányt. A júniusi csapadékbõség az utolsó pillanatban érkezett, és fõleg az „igen korai–korai” érésûeknek nyújtott jó lehetõséget a zavartalan pollenképzõdéshez és a jó megtermékenyüléshez. Ezért fordulhatott elõ, hogy nemesítõ kollégám szavait idézzem: a koraiak „túlvállalták” magukat, nagyon sok és szép csõ- és magkezdeményt fejlesztettek, aminek kineveléséhez aztán a késõbbiekben nem állt rendelkezésre a megfelelõ mennyiségû csapadék. A vízhiány miatt az asszimiláció is lelassult, megállt és a növények, mint „jó anyák” a saját szárukban, levélzetükben lévõ keményítõt mobilizálták a csõbe, ami a szár szöveteinek elvékonyodásához és ennek következményeként esetenként szárdõléshez vezetett. Mindenesetre egy nagyon fontos tanács megfogalmazható ezzel kapcsolatban: aki FAO 300 eleji hibridet választ, törekedjen kihasználni a korai betakarítás lehetõségét elkerülendõ a szárdõlésbõl eredõ termésveszteséget!Idén a közép- és késõi érésû hibridek virágzása sok helyütt már újra kedvezõtlenül száraz idõszakra esett, ezért eredményeik relatíve elmaradtak a koraiak teljesítményétõl. A dél-keleti és keleti területek, valamint Tolna-és Fejér megyék egyes részein ezek a közép- és késõbbi érésû hibridek a várakozások alatt teljesítettek. Ezért fontos, hogy vetésszerkezetünkben ne csak egy féle érésû hibrid szerepeljen, hanem legalább két éréscsoport 3-4 hibridje!Mielõtt megismerkedünk a 2010-ben bevezetendõ hibridjeinkkel, nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeket a hibrideket bevezetésük elõtt már három, a kukoricatermesztés szempontjából gyökeresen eltérõ idõjárású évben teszteltük és bátran mondhatjuk, hogy mindannyian kiállták „a három próbát”. Jól teljesítettek 2007-ben a virágzáskori aszályban. 2008-ban kiemelkedõ terméspotenciáljukat és kitûnõ vízleadásukat bizonyították, majd az idén jól viselték a tavaszi és az augusztusi stresszes idõjárást is.„A legelsõ” EE3802 (DKC4082)Az igen korai éréscsoportban, az EE3802 (leendõ kereskedelmi nevén a DKC4082) –„A legelsõ” az eddigi legkorábbi „sztárjaink”: a DKC391 és a DKC3511 közé illeszthetõ érésidõben (FAO 300-310) – mely a tavalyi, kedvezõ évben a DKC3511 termésszintjét kevesebb vízzel érte el, az idei sokkal szárazabb és kedvezõtlenebb évben szintén megismételte remek teljesítményét, ami kiemelkedõ alkalmazkodó és szárazságtûrésére utal. A hibrid széles vetésidõ és tõszám optimummal rendelkezik. Korai fejlõdés és szárszilárdság tekintetében határozott elõrelépést jelent az említett két korábbi nemesítésû hibridhez viszonyítva.

 


 

 

„Mindig több” EE4605 (várható neve DKC4685)A korai éréscsoportban az EE4605 fajtajelölt (leendõ kereskedelmi nevén DKC4685), a DK440 érésidejével kínál annál határozottan nagyobb termõképességet, kiemelkedõ stabilitást – összefüggésben kiváló alkalmazkodóképességével és szárazságtûrésével. Rendkívül jól alkalmazkodik a korai vetésidõkhöz, ami jó hidegtûrését, korai fejlõdési erélyét bizonyítja. Jó szárszilárdsága lehetõséget ad a tõszám növelésére, ami a 60–80 ezer termõtõ/ha széles tartományban optimalizálható.
 

 „Az eminens” DKC4590A DKC4590, mely a tavaly bevezetett DKC4490 fantasztikus aszálytûrését briliáns termõképességgel ötvözi. Ez a 300-as éréscsoport közepén érõ hibrid megnyerõ termésfölényt mutatott már a tavalyi jó évjáratban is, amit megismételt az idei szárazságban is. Ez mindenképpen nagyfokú stabilitását bizonyítja. Kiemelkedõ teljesítõképessége elsõsorban kiváló termesztéstechnológiával, intenzív feltételek között bontakozik ki, ezért elsõsorban a magasabb szinvonalú termeléshez, kedvezõbb feltételek közé ajánljuk. Vetésidõ-reakciója azt mutatja, hogy az április 20 és 30. közötti vetésekben volt a legjobb, de a legkorábbi és a legkésõbbi vetések sem jártak lényeges termésdepresszióval. Tõszámkiegyenlítõ képessége is kiváló: a 60–80 000 termõtõ/ha-os, míg intenzív helyeken a 90 000 termõtõ/ha-os állományokban is közel azonos, nagy termést produkál.

 


 

„Aszálylovag” DKC4795A DKC4795, a FAO 300–400 határán különleges aszálytûréssel jellemezhetõ, nem véletlen kapta az „aszálylovag” jelzõt. Már a 2007-es aszályos évben a nemesítõi kísérletekben is kiválóan vizsgázott, majd tavaly, a „kukorica-évben” is a legjobbak között végzett. Idén, a kedvezõtlenebb viszonyok között is minden régióban és minden termésszinten a legjobbnak bizonyult. Mondhatni, hogy a 30-50 FAO számmal késõbbiek ellen is egyenrangúként állja meg a helyét. Széles vetésidõ és tõszám-optimum jellemzi.

Terjedelmi okok miatt most nem térünk ki a többi reményteljes fajtajelöltre, melyek minden éréscsoportban felfedezhetõk, és a további elõrelépési lehetõségek ékes bizonyítékai.

 


Összefoglalva elmondható, hogy a DEKALB hibridek sikersorozata töretlennek látszik.

Új hibridjeink az új kihívásokra válaszolva már nemcsak kiváló termõképességgel és vízleadással bírnak, hanem kifogástalan stressz- és szárazságtûrésük eredményeként stabilitásuk is kiemelkedõ. Az elõrelépést a termõképesség és a szárazságtûrés folyamatos javulásán túlmenõen, az agronómiai tulajdonságok – korai fejlõdés, szárszilárdság – határozott javulása kíséri. Reményeink szerint 2010-ben ismét olyan új hibridekkel gazdagodik a DEKALB ajánlata, melyek használata hozzásegíti a magyar gazdálkodókat termelési kozkázataik csökkentéséhez, eredményességük növeléséhez.

dr. Kiss Erzsébet,

Monsanto, Közép-Európai Technológia Fejlesztési Menedzser