MENÜ

Mûvelet- és víztakarékos talajmûvelés eszközkínálatáról

Oldalszám: 51-53
Dr. Kelemen Zsolt 2014.02.27.

A szántóföldi növénytermesztés körülményei az elmúlt években mind idõjárás tekintetében, mind üzem- és termelési szerkezet tekintetében sokat változtak. A szeszélyes idõjárással, aszályokkal és csapadékos idõszakokkal küszködõ gazdálkodóknak át kellett gondolni a leegyszerûsödött, gyakran egy-két növény termesztésére korlátozódó talajmûvelési eljárások alkalmazhatóságát, és elõtérbe kellett helyezni, nagyobb gondot kellett fordítani a talaj vízháztartásának optimalizálására.

 

Mindezen igényeket a gyártók és forgalmazók is érzékelték. Ennek jegyében az idei jubileumi „Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok”-on a hazai mezõgépgyár és gépforgalmazók többsége széles típusválasztékkal képviseltette magát. A gépkiállításra általában jellemzõ volt, hogy az egyes cégek teljes gépsorokat vonultattak fel, a gépek nagyságrendjét és a teljes technológiai folyamatnak való komplett megfelelõséget tekintve. Ez a teljes technológiai lefedettség jellemezte a talajmûvelõ gépek bemutatását is.Az egyes talajmûvelési technológiáknak a mezõgazdasági termelésben meghatározó szerepe van. A talajmûvelési technológiának, illetve az alkalmazott eszközöknek igazodni kell a termõhelyi adottságokhoz, a termesztett növények igényeihez. A talajmûvelés egyik legfontosabb feladata a talaj vízháztartásának optimalizálása, a talaj vízkészletének, a csapadéknak minél nagyobb mértékû megõrzése.

Az elmúlt évek szélsõséges, szeszélyes idõjárási viszonyai mellett elõtérbe kerültek azok a munkamûveletek, talajmûvelési eljárások, mûvelõeszközök, melyek az elõzõekben ismertetett célt szolgálják.Ezt a trendet, irányzatot a 25. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok gépkiállítása és a hozzá kapcsolódó szántóföldi bemutató is követte.Az állógépes bemutatót – a kiállítók többségénél – a technológiai soroknak megfelelõen bemutatott gépkínálat jellemezte. Különösen jól összeállított talajmûvelõ gépsort láthattunk az IKR kiállítási területén, az egyéb gépek mellett. A talajmûvelõ gépek széles választékában – a forgatásos technológiában alkalmazott gépek mellett – egyaránt megtalálhattuk a mûvelettakarékos és víztakarékos mulcs-technológiában alkalmazható gépeket is. A technológiai gépsor a különbözõ nagyságú termõterülettel rendelkezõ egyéni kis- és nagyvállalkozásoknak, és a különbözõ nagyságrendû traktorokat üzemeltetõ gazdálkodóknak egyaránt kínált megfelelõ nagyságrendû gépeket.Ennek a gépkínálatnak döntõ súlyát a KUHN gyártmányú gépsorok adták, mely gépsorokat jól egészítették ki a DONDI nehéz mélylazító-család tagjai. A talaj nedvességtartalmának megóvását célozzák a szármaradványok felaprítása utáni bedolgozás, vagyis a mulcsos talajfelszín kialakítása, aminek alapfeltétele a hatékony szárzúzás és terítés. Ebben a munkamûveletben láthattuk a szántóföldi bemutatón a KUHN BK 320 szárzúzót 100 LE/73 kW motorteljesítményû NEW HOLLAND univerzális traktorral üzemelni. A szárzúzott anyag bedolgozására a KUHN DISCOVER XM 44 – a sorozat középsõ nagyságrendû tagja – került bemutatásra, a csipkézett tárcsalevelek aprító munkája meggyõzõen hatott a nézõközönségre. A KUHN OPTIMER 6002 rövid tárcsa az alacsony költségszintû tarlóápolási, magágykészítési munkák hatékony eszköze. A rövid tárcsa kétsor 510 mm átmérõjû csipkés tárcsából és – éppen a talajnedvesség megõrzése céljából – 600 mm átmérõjû lezáró hengersorból áll. A KUHN CULTIMER 400 szántóföldi kultivátor szintén kiválóan alkalmas a tarlóápolási munkák elvégzésére (1. ábra).

 


 A szántóföldi kultivátorcsalád kisebb, 3-4-5 m munkaszélességû tagjai függesztett, míg a nagyobb változatú vontatott kivitelben készülnek. A kapatestek és a tárcsasor utáni lezáró hengersor szintén a talaj vízmegõrzését szolgálja. Ezek mellett a talajmûvelõ gépek mellett került bemutatásra a szántóföldön a KÜHNE 6 m-es munkaszélességû és a KOMONDOR 520 mulcs kultivátor is.A mûvelettakarékos talajmûvelési technológiába illeszkednek az elõzõ munkafolyamatokhoz kapcsolódó, mulcsba vetésre is alkalmas KUHN Speedliner gabonavetõgép, melynek használata erózióra hajlamos, és nagy szártömegû területen jelent elõnyt. A bemutatott választékot bõvítette a KUHN PREMIA 3000 függesztett mechanikus vetõgép, a KUHN Moduliner ML 2800 Solo pneumatikus és a KUHN VENTA NC 300 forgóboronával kombinált gabonavetõgép. A mûvelet- és költségtakarékos technológiába jól illeszthetõ a KUHN MAXIMA szemenként vetõ gép 6-8 és 12-soros változata is. A talaj vízháztartás javításának hatékony eszközei a mélylazítók, melyeket az álló gépbemutatón a DONDI típusú gépek képviseltek.

A DONDI gépcsalád tagja 5-7-11-késes változatban készülnek, a lazítószerszámokon plusz lazítószárnyak vannak kialakítva, a talajt a lazítókések mögött elhelyezett 2 darab lazítókörmökkel ellátott henger zárja le, illetve egyengeti el (2. ábra).

 


 Az INVEST Gépkereskedelmi Kft. kiállítási területén a LEMKEN ismert és a hagyományos váltvaforgató ekéi mellett a tarlóápolási, illetve a mûvelettakarékos technológiába a szármaradványok bedolgozására, mulcsréteg készítésére alkalmas rugóbiztosítású kapaszárakra szerelt lúdtalpkapákkal szerelt KARÁT 9 szántóföldi kultivátora került bemutatásra. (3. ábra)

 


 

 A nagy munkaszélességû kultivátorhoz gyûrûs tömörítõ henger csatlakozik, a korábban már hangsúlyozott vízmegõrzést elõsegítve. A henger elõtti talajegyengetést csipkés tárcsák végzik.

A víz- és mûvelettakarékos technológiába a hagyományos LEMKEN mechanikus vetõszerkezetû, forgóboronával szerelt, és a kombinált kompakt pneumatikus vetõgép egészítette ki a gépsort. Újdonság a vetõgép elején elhelyezett rugós felfüggesztésû simítólap-sor (4. ábra).

 


 

 A GÜTTLER GmbH termékei GÜTTLER Kft. standján szemléltették a „GÜTTLER STANDARD” hengereket. A tárcsával egybekapcsolt csipkés öntvény rögtörõ elemekkel felszerelt hengercsalád különbözõ munkaszélességû tagjai a tarlóhántással egymenetben végzi el a magágykészítést. A csipkés gyûrûs hengertagok – a tömörítõ hatása még nagy tömegû kukoricaszár bedolgozása esetén is érvényesül – kedvezõbbek a feltételek a magágykészítéshez is. A hengerek egyenletes mély, tömör magágyalapot képeznek és a hengerezést követõen a vetés eredményesebb lehet, nagymértékben segíti elõ a bokrosodást (5. ábra).

 


 

 A talaj vízmegõrzését szolgálja a GÜTTLER Super Maxx könnyû magágykészítõ, mely egyaránt használható tavaszi és õszi munkákra. A gép rugós kapaszárra rögzített munkaeszközei 5 sorban helyezkednek el, így biztosítva az eltömõdésmentes üzemelést. A talaj vízháztartásának megóvásában hasonló szerepe van a robusztusabb építésû, és nehezebben megmunkálható talajokon használható GÜTTLER LK 45 AS „Földmaster” magágykészítõ gépnek. A kultivátor szerszámok után a megmunkált talajt itt is „Güttler” hengerek zárják le.A METAWOLF Kft. az MW MK-3 mulcs kultivátorral, az MW SZK 4,7 szántóföldi kultivátorral, MW KL-800-4 RT hajlított késes középmélylazítóval és az MW KL-700-2-RT egyenes késes középmélylazítóval szerepelt a kiállításon. Az MW MK-3 vontatott mulcs kultivátor 3 m munkaszélességû, elöl két tárcsasorból, 7 db kultivátor lapátból, hátul egyengetõ tárcsalevelekbõl és lezáró gyûrûs hengersorból áll. Jellemzõje a nagy, 870 mm keretmagasság, ami nagy szártömeg esetén sem dugul el. A függesztett szántóföldi kultivátor az MW SZK-4,7 11 db rugós szárra rögzített kapatesttel van felszerelve.Az ékalakú kapatestek lazító szárnyakkal hatékony mûvelést biztosítanak.

A kultivátor szárzúzókat egyengetõ tárcsák követik, majd a talajt az osztott kivitelû pálcás hengerek zárják le. A METAWOLF középmélylazítókra a családépítési elv jellemzõ, az MW KL-800 középmélylazító család 2-4-6 késes változatban készül, jellemzõi a hajlított kések. Az MW KL-800 4 RT és 6 RT típusokhoz lazító fülekkel ellátott lezáró henger is tartozik (6. ábra).

 


 

 Az MW KL-700 mélylazító család 1-2-3-4-5-6 késes változatúak, ezek között is a 2-6 késes változatok lezáró hengerrel vannak felszerelve. Tehát a METAWOLF ismertetett talajmûvelõ gépei is lezárják a mûvelt talajfelszínt, ami a víztakarékosság szempontjából fontos.Az OMIKRON Kft. a gyártmányaiból 8 db talajmûvelõ gépet sorakoztatott fel.

Az elmunkálóval szerelt OVE-SE-3-fejes váltva forgató eke az OMVT-KNE „V” középnehéz és az OMVT-NVEM „V” nehéz tárcsa mellett bemutatott valamennyi talajmûvelõgép használata valamilyen szinten javítja, optimalizálja a talaj vízháztartását. Az OMKS-8,4 magágykészítõ kultivátor mellsõ kereszttartójára egyenletes talajfelszínt biztosító, hidraulikusan állítható „crossboard” simítósor került felszerelésre, melyet a 4 sorban elhelyezett egyenes szárú rugós kapák követnek, a fellazított talajt kettõ soros, léces törõhenger zárja le.Az OKRM-6/3G rugós kapával felszerelt sorközmûvelõ kultivátor a gyomirtás, a víz megõrzése szempontjából fontos a hajszálcsövesség megszüntetése mellett tápanyag- és mikrogranulátum kijuttatására is alkalmas. Az OML-5E középmélylazító munkamélysége 45 cm, 5 késes változatban tüskés lezáró hengerrel került kialakításra (7. ábra).

 


 

 

Az OMR-3E rugóztatott mélylazító 3-késes változatban került bemutatásra.

Az OTH-s simítólapokkal szerelt Cambridge henger a szántási felületek lezárására, magágykészítésre alkalmas.

A REGENT termékek közül a TUKAN MS 6 szántóföldi kultivátor a mûvelet- és víztakarékos talajmûvelésben alkalmazható gépként a VALKON Kft. kiállítási területén került bemutatásra. A három sorban elhelyezett kapaszárakra – a munkamûveletnek megfelelõ – félig csavart, vagy lúdtalpalakú, illetve szárnyas szerszám szerelhetõ. A félig csavart szerszám használata a kukoricaszár, illetve szármaradvány bekeverése esetén biztosítja a megfelelõ mulcs réteg kialakulását. A 80 cm-es gerendely magasság következtében még nagy szártömeg esetén is biztosítja a dugulás melletti üzemeltetést. 2,6–3,0 m munkaszélességû merev vázzal készülnek, míg a nagyobb, 4,0–5,5 m munkaszélességû változatok –szállítási helyzetben – összecsukhatók (8. ábra).

 


 

 Az AMAZONEN-WERKE Kft. a kiállításon a mûvelet- és víztakarékos talajmûvelés szempontjából 3 gép egy-egy tagjával vett részt. Ezek a következõk voltak: Centaur 5001 szántóföldi kultivátor, Cirrus 4001 mulcs vetõgép, és a Catros 6001 rövid tárcsa. A három gépcsalád tagjai technológiai sorrendben követik egymást.A Catros rövidtárcsa elsõsorban a tarlóhántás alapeszköze, de emellett elmunkálásra, rögtörésre is alkalmas, de ezentúl pálcás elmunkálóval tavaszi és õszi magágykészítésre is használható. A kalászosok utáni tarlóhántás gyors elvégzése nagyon fontos a nyári meleg napok okozta vízveszteség csökkentése szempontjából. A rövid tárcsa csipkézett, 460 mm átmérõjû tárcsalevelei sekélyen mûvelik a talajt, aminek következtében a párolgást megakadályozó, illetve a kapilláris hatást csökkentõ záró réteg keletkezik. Ezen túlmenõen a tárcsa mögött elhelyezett gumigyûrûs henger sávosan tömörít, ami azt jelenti, hogy az idõközbeni csapadékvíz viszont bevezetésre kerül a talajba.A Centaur nehéz kultivátor a tarlóhántást követõ forgatás nélküli alapmûvelés fontos gépe. A gép négy tengelyen elhelyezett kapasora megfelelõ, cserélhetõ munkaszerszámmal 5–35 cm mélységben dolgozik. A kapák után elhelyezett tárcsasorok pedig intenzíven beforgatják – kukorica esetén is – a nagy tömegû szármaradványokat (9. ábra).

 


 

 A víztakarékos talajmûvelés jegyében a SZEGÁNA Kft. az általa forgalmazott JYMPA altalajlazító család tagját és a DAL-BO hengereket mutatta be. A vízbevezetés és nedvességmegõrzés szempontjából a JYMPA mélylazítók használata feltétlen elõnyt jelent. A függesztett altalajlazító család tagjai 3-5-7 és 9 egyenes szárú késsel készülnek. A mélylazító által felnyitott és átlazított talajkeresztmetszetet a lazító mögött elhelyezett lezáró henger zárja le.A mûvelt talaj lezárására készült a DAL-BO hengercsalád. A DAL-BO hengercsalád Cambridge és Crosskill gyûrûkkel került kialakításra. (10. ábra)

 


 

 A Cambridge gyûrûs hengersor tagjai 500-550-600 mm gyûrûátmérõvel és 5,3-6,3-7,6-8,3-10,3-12,3 m munkaszélességgel készülnek. A magágy elõkészítésére a Cambridge gyûrûkkel szerelt hengerek használhatók, opcióban simító is kapható a géphez. A Cambridge gyûrûs hengerek 530, illetve 600 mm átmérõvel, és az elõzõeknek megfelelõ munkaszélességgel készülnek.

A VADERSTAD Kft. a mûvelet- és víztakarékos talajmûvelési technológiába egymásra épülõ teljes gépsort mutatott be. A Cultus 300-620 szántóföldi kultivátor rugós biztosítású kapaszárai három sorban kerültek elhelyezésre, a munkamélységnek és mûvelési módnak megfelelõen lazítóvas alakú, illetve lúdtalpkapákkal szerelhetõ fel. A lazított talaj egyengetését csipkés-, illetve forgókések végzik, a tömörítés pedig a hátul elhelyezett hengerekkel történik, melyek csipkés gyûrûs, simagyûrûs és pálcás kivitelben készülnek. A tarlóápolásra a cég NZ-Agressive 800 típusú gépét mutatták be. A több sorban elhelyezett rugós kapaszárakra vésõ alakú munkaszerszámokat szereltek. Az egyenletes talajfelszínt a mûvelõeszközök elõtt elhelyezett rugós simítólapok végzik. A forgatás nélküli alapmûvelés gépcsalád tagjai a Carrier 300-1225 rövidtárcsa-sorból állnak, melyet kultivátor szerszámok, majd záró hengersor követ (11. ábra).

 


 

 A lezáró hengersor – ezen gépcsalád tagjainál is – készülhet csipkés gyûrûs henger, illetve gumihenger tagokkal. A talajegyengetést itt is a gép alján elhelyezett simítólapok végzik. A vízmegõrzõ és mûvelettakarékos talajmûvelés fontos gépei a TopDown család 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-9,0 m munkaszélességû változatai. Az elöl kettõ sorban elhelyezett csipkés tárcsasor a nagy tömegû szármaradványt is bedolgozza a talaj felsõ rétegébe és mulcsréteget képez, a vésõ alakú kapák és szárnyas mûvelõeszközök a lazítást végzik el, a fellazított talajt fogó eszközök egyengetik, majd a korábban ismertetett gyûrûs henger-variációk tömörítik.

A VÄDERSTAD kínálatában – a különbözõ víz- és mûvelettakarékos talajmûvelési eljárásokhoz megfelelõen – széles választék áll rendelkezésre mechanikus és pneumatikus sorvetõgépekbõl, ugyanezen vetõgépek talajmûvelõvel kombinált változatai is jelen vannak a piacon.

A VOGEL & NOOT Kft. szántóföldi kultivátorai (TerraMix, TerraFlex, TerraCult) szintén jól szolgálják a víz- és mûvelettakarékos talajmûvelést (12. ábra).


 A kultivátorcsalád tagjai – a megfelelõ munkaeszközzel felszerelve – 3–8 cm munkamélységig tarlóápolást, illetve gyomirtást és mulcsképzést, 15–25 cm-ben pedig hatékony lazítást végeznek. A család tagjai természetesen különbözõ lazító munkaeszközökkel, úgymint két végén nyílhegybe végzõdõ, két végén lándzsa alakú, egyik végén nyílvégû, másik végén egyenes élû, mindkét végén lándzsa alakú bordás lazítóvasakkal, illetve ezeket kiegészítõ lazító szárnyakkal szerelhetõk fel. Ezentúl létezik olyan állítható kombinált munkaeszköz, mely az elõzõek többségét helyettesítheti.A VOGEL & NOOT kultivátorcsalád tagjaira TerraLift szállítókocsi szerelhetõ, valamint a talajegyengetést a kultivátor kapákat követõ vízszintes tengelyû forgó munkaeszköz végzi. A talaj lezárására, mely a nedvesség megõrzését szolgálja, különbözõ pálcás, tüskés, spirális és gumigyûrûs hengereket alkalmaznak. A TerraDisk rövid tárcsa kettõ sorban elhelyezett ellipszis tárcsasorból, és azt követõ spirál hengerbõl vagy gumigyûrûs hengerbõl áll. Használható még itt is a bütykös henger és a gumiabroncsos henger. Természetesen a VOGEL & NOOT kínálatából sem hiányozhat a TerraDig RIP középmélylazító, melynek ék-alakú munkaeszközeit lazító szárnyak egészítik ki.Az állógép kiállításon láthattuk a SOKORO Kft. által kiállított a víz- és mûvelettakarékos talajmûvelésben alkalmazható Crosskill hengercsalád tagját, mely felszínegyengetõ, rugós felfüggesztésû simítólap munkaszerszámokkal van felszerelve. Ezt követõen a nagy munkaszélességû csipkés tárcsa lapokkal és lúdtalp alakú kultivátor szerszámokkal szerelt mulcs kultivátort, valamint a nagy munkaszélességû és rugózott munkaeszközökkel szerelt kombinátorát (13. ábra).

  

A KVERNELAND csoport gépei az AGROSPIC Kft. kiállítási területen kerültek bemutatásra.

A talajmûvelõ gépek vonatkozásában tovább erõsítette a cég a talajkímélõ technológia gépválasztékát. A CLC-MSC tarlóhántó kultivátorcsalád tagjai nehéz hengerrel 3,0–6,0 m munkaszélességgel, laprugós biztosítással készülnek, a szántáselmunkáló RTG és RTH hengercsalád Croskill és Cambridge kivitelben 4-5 típusváltozatban 5,0–12,50 m munkaszélességgel készülnek. Újdonságnak számítanak a cég talajállapot-kímélõ munkagépei. A CTS mulcs kultivátorcsalád, melynek tagjai központi fõtartóval készülnek (14. ábra).

 


 

 

A mulcs technológiába jól beilleszthetõk talajmûvelõ eszközzel kombinált 4,0-4,5-5,0 m munkaszélességû pneumatikus vetõgépek. Nagy érdeklõdést váltott ki a cég eddig is jól ismert pneumatikus gabonavetõ gépei mellett az OPTIMA és MONOPIL szemenkénti vetõgépcsaládja.Az elmondottakat összefoglalva megállapítható, hogy az idõjárás szélsõséges hatásainak, a túlzottan meleg napoknak, az aszályos és csapadékos idõszakok szeszélyes váltakozásainak a hatását kivédeni igyekvõ víz- és mûvelettakarékos talajmûvelés eljárásainak gépkínálatában egyre nagyobb választékkal találkozhatunk.

A gyártók és fejlesztõk ebbõl a célból újabb és újabb munkaeszköz-választékot, kiegészítõket, pl. lezáró hengereket, szárnyas lazítókés kiegészítõket, simítólapokat alkalmaznak a már meglévõ konstrukciókon.

A bõ típusválasztékból és konstrukciós megoldásokból történõ választásnál azonban az eddigieknél is szigorúbban és körültekintõbben kell figyelembe venni az ökológiai adottságokat.dr. Kelemen Zsolt