MENÜ

Tíz éven belül megduplázódik a bio üzemanyagok gyártása és felhasználása

Oldalszám: 20
Varga Gábor 2014.03.03.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) közlése szerint egy évtizeden belül, 2018-ig a világ organikus üzemanyag (bioetanol, biodízel) gyártása és felhasználása várhatóan megduplázódik: a 2008. évi 80 milliárd literrõl 156 milliárd literre nõ. Mindez javítja azon országok mezõgazdasági termelõinek piacra jutási esélyeit, ahol a legnagyobb mértékû gyártásfejlesztések valósulnak meg.
Hazánk számára az ipari célú felhasználás növelése igen fontos lenne, hiszen a szántóföldi növénytermesztés bázisát a bizonytalanul – gyakran nyomott áron – értékesíthetõ gabona- és olajos növények képezik. Emellett uniós rendeletek is kötelezõvé teszik a bio üzemanyagok fokozott mértékû felhasználását.A világ össz bioetanol termelése 2008-ban 65 milliárd liter körül alakult. A bio üzemanyag ipar a gabona 4%-át és a megtermelt répa, illetve nádcukor 10%-át használta fel. A szakértõi vélemények szerint tíz év alatt a bioetanol gyártás közel a kétszeresére, összesen 126 milliárd literre nõ.

Közismert, hogy a bio üzemanyag gyártás éllovasa jelenleg és a jövõben is az Amerikai Egyesült Államok lesz. Tavaly az USA 33 milliárd liter bioetanolt gyártott, a világ termelésének közel 50%-át, ennek ellenére a benzin felhasználásnak csupán 5%-át váltották ki. Egy évtized múlva az USA organikus üzemanyag termelése elérheti a 63 milliárd litert. A 2. legnagyobb etanol gyártó, Brazília múlt évi teljesítménye 21 milliárd liter volt, és ez a kibocsájtás 2018-ig közel 32 milliárd literre nõ. A brazil bioetanol ipar az ország cukornád termésének mintegy 60%-át használta fel.Figyelemreméltó Kína teljesítményének növekedése, melynek eredményeként az elmúlt évi 2 milliárd liter bio üzemanyag 2018-ban akár meghaladhatja a 6 milliárd litert is. India egy évtized múlva már közel 8 milliárd liter felhasználást könyvelhet el.

Az EU-ban a gabonatermés 1%-a, a cukorrépa 7%-a szolgálta a gyártás alapanyagát. Tavaly etanolból 2,8 milliárd litert használtak fel, emellett 1,5 milliárd liter volt az import, melynek 2/3-a Brazíliából származott. Ennek ellenére a benzinfogyasztás alig több, mint 2%-át váltották ki etanollal.Hazánk az unió 5. legnagyobb bioetanol gyártója. Az össz kapacitás az elmúlt évben 150 millió liter volt, melyhez 400 ezer tonna gabona került felhasználásra. A további dinamikus és intenzív gyártás-fejlesztés az alapanyag oldalról biztosított. A többletként termelt etanol az EU importját csökkentené, emellett a gazdálkodók értékesítési lehetõségeit javítaná, amelyhez a szükséges gabona alapú termények rendelkezésre állnak. Ehhez azonban a gyártókapacitás fejlesztésére és modernizálására lenne szükség.A világ össz biodízel termelése megközelítette a 15 milliárd litert, amely alig több, mint 1/4-e a bioetanol mennyiségnek. Az ipar a növényi olajok 9%-át használta fel organikus üzemanyag elõállítására. Potenciálisan a legnagyobb termelõ, mintegy 9 milliárd literrel az Európai Unió. A közösségben a biodízel 60%-át repceolajból állították elõ. Az EU a saját termelés mellett az Amerikai Egyesült Államokból mintegy 1,9 milliárd liter biodízelt importált.Ez által a közösség tagállamaiban átlagosan a gázolaj 4,1%-a került kiváltásra. Az USA biodízel gyártása a múlt évben 2,7 milliárd liter volt, míg Brazíliában 1,1 milliárd litert állítottak elõ.

A prognózis szerint 2018-ban a biodízel elõállító kapacitás elérheti a 30 milliárd litert is. A listavezetõ továbbra is az Európai Unió marad, majd az USA következik 4,4 milliárd liter fogyasztással. Potenciális termelõkké válik India (7,6 milliárd liter), Argentína (3,8 milliárd liter), Brazília (2,9 milliárd liter), Kanada (1,8 milliárd liter).

Hazánk repce alapú biodízel gyártása – elsõdlegesen a termésátlagok növelésével – az elkövetkezendõ idõszakban jelentõs mértékben fokozható.Varga Gábor