MENÜ

Radikálisan csökkenõ a magyar sertés alapanyag

Oldalszám: 78
Kádár László 2014.02.27.

Az elmúlt 10 év alatt folyamatosan csökkent a sertéstartással foglalkozó háztáji gazdaságokban megtermelt sertéslétszám, amely jelentõsen rontotta a falvak megtartó erejét.
Míg a 90-es években minden udvarban tartottak sertést, addig mára ez lényegében megszûnt. Az évezred elején megindult minimális emelkedést követõen az uniós csatlakozással megkezdõdött az állomány leépülése, aminek egyik kísérõ jelensége volt egy lassú ütemû koncentrálódás.A hazai sertéstermelés hozzávetõlegesen már 5 éve nem fedezi a piaci igényeket. Ezért Magyarország nettó importõr országgá vált. Hazánkban a sertésvágással, -feldolgozással, -kereskedelemmel foglalkozó cégek igényeiknek csupán 75–80 százalékát képesek fedezni magyar alapanyagból. A fennmaradó hányadot a sertés behozatalával tudják biztosítani. Az ez év június 1-jei állatszámlálás szerint mindössze 3,2 millió darab volt az állomány nagysága, míg 2007-ben ez a mennyiség 4,1 milliót tett ki. Két év alatt a csökkenés 900 000 darabot jelent, így közel 100 ezer család kiegészítõ bevétele szûnt meg.Jelentõsen megváltozott a mezõgazdaságban az állattenyésztés és növénytermelés aránya is. A korábbi egyensúlyi helyzettel szemben az állattenyésztés részaránya – becslések szerint – 30 százalékra süllyedt. A Vágóállat és Hús Terméktanács (VHT) tagnyilvántartása alapján készült táblázat jól példázza a fenti megállapításokat:

 


 

 A sertés termékpályán képzõdõ eredménybõl a termelõk és feldolgozók kismértékben részesülnek, a legnagyobb profitot a multinacionális és a hazai tulajdonú élelmiszer-kereskedelmi láncok realizálják. Ez a kör a teljes piaci részarány 60 százalékát tudhatja magáénak. Ismerve az unió tagországainak piaci viszonyait, ez a jelenség általánosnak mondható, arányaiban van csak különbség a tagállamok között. A kisebb boltok többsége képtelen versenyben maradni, tekintettel arra, hogy a láncoknál alkalmazott eszközökkel nem képesek élni.

 


 

 Két éve, 2007-ben a lengyelországi túlkínálat miatt a magyar piacot elárasztották dömpingáron sertéssel, emiatt csökkent a hazai alapanyag felvásárlási ár. Ez a saját földtulajdonnal nem rendelkezõ vállalkozások gazdálkodási mutatóiknak további romlását eredményezte. Az idén az import behozatal árcentruma emelkedett, a forint árfolyam változásának megfelelõen, valamint jelentõs keresletnövekedés történt a magyar élõsertés iránt, elsõsorban a román partnerek részérõl. Így csökkent az árkülönbség a dunántúli és alföldi régiók között.A hazai felvásárlási árak a csatlakozástól kezdõdõen követik az EU átlagárak alakulását. Eközben a földtulajdonnal nem rendelkezõ magyar gazdálkodók nem tudnak kalkulálni azokkal a lehetõségekkel, amelyek a kedvezõbb feltételekkel rendelkezõ versenytársaknál adódtak. A magyar sertéstermelõi kör csökkenését, valamint az alacsony sertésállományt elõidézõ okok közül a rangsor elején a sertéstelepek technológiai elmaradottsága szerepel, és az állatjóléti, környezetvédelmi beruházások magas költségvonzata. E beruházások kötelezõ jellegûek, és olyan költségtöbbletet eredményeznek, amely a hatékonyság növelésével nem ellentételezhetõ.A negatívumok között nem elhanyagolható az sem, hogy a hazai sertéstartók nagy része termõföld hiányában kiszolgáltatott. Egyrészrõl nem képes megtermelni a szükséges takarmányt, másrészrõl nem tud gondoskodni a keletkezett hígtrágya megfelelõ elhelyezésérõl sem.

A piaci környezet bizonytalansága, kiszámíthatatlan változásai miatt sok termelõ még hitelt, vagy vissza nem térítendõ támogatást sem akar/tud igényelni, inkább megszünteti tevékenységét. Az EU-s támogatások igénybevételéhez garantálni kell, hogy 5 éven belül nem hagy fel pl. a sertéstartással, amit szintén sokan nem vállalnak.A hazai sertéstermelés hatékonysága nem versenyképes. A teljesség igénye nélkül sorolható tényezõk: a szaporulat kevesebb, mint a nemzetközi átlag, gyengébb a takarmányhasznosítás, lassúbb a tömeggyarapodás, jelentõs az élõmunka ráfordítás. Hazánkban az egy kocára jutó fialási átlag 20 darab alatt van, míg más jelentõs számban sertést tartó országokban ez a mutató elhagyta az átlag 20 darabot. A felsoroltak biztonságos megoldásához a felvásárlási árakban elérhetõ nyereség nem nyújt megfelelõ fedezetet.Összefoglalásként  elmondhatjuk, hogy a magyar sertésállomány annak ellenére, hogy az abból készült termékek még mindig keresettek a világpiacon soha nem tapasztalt mélypontra süllyedt. A növénytermelés magas részaránya csökkenõ állatállomány mellett nem lesz tartható, ezért az egész agrárium megingásával lehet számolni. A költségvetés ebben az évben mintegy 10 milliárd forintnak megfelelõ nemzeti támogatást juttat a sertéságazat számára. Ennek 60 százaléka az állatjóléti támogatás, 30 százalék körüli nagyságrendet képvisel az állatbetegségek megelõzése érdekében nyújtott támogatás. Végezetül sajnálatos módon a feketegazdaság elleni összehangolt kormányzati és társadalmi küzdelem hiánya, egyre növekvõ részaránya, nehezíti a sertéstartók, a teljes termékpálya gazdálkodását is, gátolja a fejlõdést, növeli a versenyhátrányt.Kádár László