MENÜ

A lucerna és a herefélék tavalyi vetõmag-szaporítása és aktuális kilátások

Oldalszám: 22
Füsti Molnár Gábor 2014.03.07.Lucerna2009-ben 134 184 ha takarmánytermõ terület volt hazánkban, ami a 2001–2005 évek átlagának 86%-át teszi ki.

 


 A szaporító terület 2005 óta csökken, tavaly 4256 ha álló és újtelepítést ellenõriztünk (1. táblázat). A szaporítások 54%-a Békés-Csongrád-Bács, 26%-a Szolnok-Heves-Pest-Nógrád, 16%-a pedig Hajdú-Borsod-Szabolcs megyékben helyezkedett el.

 


 2008-ban 4106 ha minõsült alkalmasnak. Az alkalmatlanság 3,5%-ra nõtt, ennek fele a gyomossághoz kötõdik. Fenntartó szemlét 1072 ha-on végeztünk, tehát a szaporító terület közel egynegyedén nem történt magfogás. Új telepítés 1242 ha-on volt. Az álló és új telepítések területi arányában 2001-tõl 2005-ig zajló pozitív folyamat után 2006-ban az új telepítések erõsen visszaestek. 2007-ben a vetõmag-szaporítás iránti friss érdeklõdést 1270 ha új telepítés jelezte, amely tavaly sem változott.2007-ben 9 fajtát töröltek a Nemzeti Fajtajegyzékrõl, ám tavaly 2 új magyar fajtát ismertek el, így 2008-ban a hazai listán 33 fajta szerepelt, a szaporításban pedig 45 fajta vett részt. Közülük 24 volt hazai, 21 pedig külföldi nemesítésû. A 24 hazai fajta területe a 2006. évi 3106 ha-ról tavaly 2383 ha-ra csökkent. A szaporítási fokok megoszlása azt mutatta, hogy a szaporítási lépcsõ megfelelt a köztermesztés vetõmagigényének (szuperelit: 1,5%; elit: 9,1%; I. fokú: 72,2%; II. fokú: 17,2%).A 2008-as idõjárás (csapadékos koranyár, száraz augusztus az érési idõszakban) kedvezõen hatott: az átlagtermés (468 kg/ha) alapján az évtized legjobb éve volt a tavalyi. A jó termés pótolta a terület visszaesését: 419 tonna nyers vetõmagot takarítottak be, ami 34%-kal haladta meg a 2007-est (2. táblázat).

 


 

 

A fémzárolt súly a 2006-os mélypont után jelentõsen nõtt: 2008-ban 730 tonna vetõmagot fémzároltunk (+37,5%-a). Ilyen arányú növekedést mutatott a hazai célra zárt 360 tonna vetõmag is az elõzõ évihez képest. Exportra 370 tonnát zártunk.

Idén 3120 ha lucernát szemléztünk. Minél elaprózottabb egy növény szaporítása, annál nehezebb képet alkotni róla.Jó-közepes termés ígérkezik annak ellenére, hogy a szaporítások általában kettõs sarjadásúak a csapadékos napok miatt. Augusztus 20. végén kezdõdött a magtermés betakarítása, amelynek 2/3-a exportra, 1/3-a pedig belföldi felhasználásra kerül.

VöröshereTavaly 607 ha (-27,6%) szaporítást ellenõriztünk 39 táblán. A magfogás 25,6%-át Vas-Zala, 19,0%-át Fejér-Veszprém, 17,1%-át Heves-Pest-Nógrád, 14,9%-át Borsod, 14,4%-át Gyõr-Komárom, 9,0%-át pedig Csongrád megyékben állították elõ.

Alkalmasnak 545 ha minõsült, ebbõl magtermõ volt 357 ha, 190 ha fenntartó szemlét kapott. 62 ha gyomosság és megsemmisülés miatt került kizárásra. Új telepítés 251 ha-on (a terület 41%-án) volt.A szaporítások 95%-án I. fokú vetõmag elõállítása folyt.

9 külföldi és 3 hazai fajta valamint 1 hazai fajtajelölt magját szaporították, a hazaiakból 2 tetraploid fajtájét. 2007-ben két fajtát töröltek a Nemzeti Fajtajegyzékrõl, tavaly viszont egy új magyar fajtát ismertek el. Csökkent a külföldi fajták aránya, szaporításuk 509 ha-on folyt (84%), míg a hazai fajták (98 ha) területi részvétele 16%-os volt.

A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen jó átlaghozamot (197 kg/ha) takarítottak be. A nyersvetõmag mennyisége elérte a 70,4 tonnát, ezt a hozamszintet csak a 2006-os évjárat múlta felül. 2008-ban 11,7 tonna vetõmagot fémzároltunk, a növényexport felhasználásának megfelelõen szinte kizárólag exportra.

Idén 440 ha-ra redukálódott a vöröshere szaporítása, a szárazság miatt gyenge termés várható.

Bíborhere
 

Tavaly 1216 ha-t szemléztünk, amin 4 külföldi és 1 hazai fajta (Lovászpatonai) termeltetése folyt. A területbõvülés és a kedvezõ idõjárás hatására a nyerstermés az elõzõ évi 379 tonnáról 725 tonnára nõtt. Ez a hozam igen jó, 601 kg/ha-os átlagterméssel 124 táblán valósult meg. A fémzárolás (475 tonna) 75%-kal haladja meg az elõzõ évit.

A certifikált mennyiségbõl 423 tonnát OECD rendszerben fémzároltunk, 52 tonnát pedig EU címkével szereltünk fel.Idén 1235 ha-on végeztek szaporítást. Nem okozott károkat a megdõlés, jó volt a magtermés betakaríthatósága. Kedvezõ volt a magkötés, emiatt mindenhol bejön a termésbecslés mennyisége. Ismét 600 kg/ha körül várható az idei átlaghozam (500 kg fémzároltan), ami jobb az átlagosnál.Füsti Molnár Gábor