MENÜ

A gazdák növekvõ bizalma a Pioneer fejlesztések iránt

Oldalszám: 13
2014.03.07.

A 2009-es évben a mezõgazdaségi termelõknek is meg kellett küzdenie a gazdasági világválság okozta kihívásokkal. A mindenki számára ismert kedvezõtlen körülmények között, a gazdák még nagyobb hangsúlyt fektettek az inputanyagok, így a vetõmagok körültekintõ megválasztására. Tovább élezõdött a verseny a nemesítõházak között a termelõi bizalom elnyeréséért, amely „küzdelemben” a világ egyik legnagyobb vetõmag piacain, Észak-Amerikában, a Pioneer - folyamatos kutatási és fejlesztési munkájának köszönhetõen – tovább növelte elismertségét. A gazdák termékeinkbe vetett bizalma következtében az említett régió kukorica vetõmag piacán 2%-os, a szója estében 3%-os és a tavaszi káposztarepce piacán 5%-os bõvülést eredményezett a versenytársakkal szemben.

 Hazánkban a Kleffmann piackutató cég végez az egyes termékek piaci részarányát, pozícióit tartalmazó elemzéséseket. A Kleffmann által közölt adatok alapján a Pioneer tovább erõsítette piacvezetõ helyzetét a magyar kukorica vetõmag piacon. 2007 óta a Pioneer folyamatosan növelte eladásait, kukoricahibridjeink iránti érdeklõdés folyamatosan nõtt.A Kleffmann piackutató vállalat által közölt adatok láthatók az ábrán.

 


 

 

Minek is köszönhetõ a Pioneer hibridek iránti növekedett kereslet? Elsõsorban természetesen a kukoricatermelõk bizalmának, hogy hibridjeinket választották. Ezúton is szeretnénk megköszönni bizalmukat! A jövõben is azon leszünk, hogy egyre jobb hibridekkel tudjunk hozzájárulni a kukoricatermesztés sikerességéhez, jövedelmezõségéhez.A termelõk bizalmát azonban csak úgy lehet kiérdemelni, ha hibridjeink teljesítménye magas szinten van, megállják helyüket a gyakorlatban is. Az intenzív nemesítéssel, kutatással igyekszünk elérni, hogy minden évjáratban, eltérõ körülmények között is a csúcson szerepeljenek kukoricáink. Ezért is hozott létre nemesítõ állomást Magyarországon a Pioneer, hogy a jövõ hibridjei már a hazai viszonyok között szelektálódjanak ki.A 2007-óta folyamatosan emelkedõ piaci részarányunk hibridjeink termésbiztonságát is mutatja. A magas termõképesség mellett ugyanis a legfontosabb szempont a Pioneernál a termésbiztonság, mely azt jelenti, hogy az eltérõ körülmények között is számíthatnak a gazdálkodók a Pioneer hibridek kiváló termõképességére. A rendkívül aszályos 2007-es évben a Pioneer hibridek kimagaslottak termõképességükkel mind a gyakorlatban, mind a különbözõ kísérleti rendszerekben bizonyítva kitûnõ aszálytûrésüket. Ugyanazok a hibridek voltak a legjobbak az aszályban is, amelyek egy jó évben rekordokat teremtek! Ez tehát az a termésbiztonság, melyre olyan nagy hangsúlyt fektetünk a nemesítés során.Az idei évben a Kleffmann adatai alapján az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett kukoricahibridbõl hat Pioneer! Köztermesztésének harmadik évében a kitûnõ aszálytûrõ képességérõl és termésbiztonságáról ismert PR37N01 már az elsõ tíz hibrid között van. Hibridportfoliónkat tekintve teljesítményüknek köszönhetõen említésre méltó a korai FAO 300-330-as csoportból a PR38A79 és a P9400. A FAO 300 végi hibridek közül az elõbb említett N01 mellett a PR37Y12 bizonyult igen sikeresnek. A FAO 400-as csoportban a PR37F73 és a PR36V52 hibridek nyerték el a gazdák bizalmát a legjobban. A FAO 500-as csoportban a minden évjáratban kiemelkedõen jól szereplõ PR35F38 érdemel említést, mely rekord termõképessége kitûnõ vízleadással párosul.Kedves kukorica termesztõk! Köszönjük bizalmukat és a jövõt tekintve is érdemes lesz Pioneer hibridet választani, mert jönnek az újabb, nagyobb termõképességgel rendelkezõ hibridek!Fábián László, termékmenedzser