MENÜ

Kezességnyújtás agrárvállalkozóknak

Oldalszám: 8
2014.03.10.

Interjú Dr. Ulrich Anikóval, az Agrár-Vállalkozás Hitelgarancia Alapítvány ügyvezetõ igazgatójával.

 

 


 

 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességi szolgáltatását egyre növekvõ számban veszik igénybe a vidéki vállalkozások. Mi ennek az oka? Mivel foglalkozik pontosan az Alapítvány?

Az 1991-ben létrejött alapítvány banki hiteltermékekhez nyújt fedezetet, készfizetõ kezességgel. Az alapítványi kezesség fontos a vállalkozásoknak, ezt bizonyítja, hogy indulásunk óta több, mint 26 ezer kezességi levelet adtunk ki az agrárágazat és a vidékfejlesztés területén mûködõ vállalkozások hiteleihez, és ezzel 440 milliárd forint hitel igénybevételét segítettük. Az utóbbi idõben a hitelhez jutás feltételei megszigorodtak, így számos vállalkozónak az intézményi kezesség jelenti az egyetlen megoldást hitelfelvételénél. Így elmondhatjuk, hogy a kezesség szerepe felértékelõdött.

 

Kik vehetik igénybe az Alapítvány kezességét?

Méret szerint a mikro–, kis és középvállalkozásoknak tudunk segíteni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy leginkább az 1-10 fõ közötti mikro-vállalkozások veszik igénybe kezességi szolgáltatásunkat. Az ügyfelek és a pénzügyi intézmények számára is az agrárfinanszírozás területén vagyunk a legfontosabb partnerek. Bár a vidékfejlesztés az utóbbi idõben egyre nagyobb teret nyer, számunkra mindig a mezõgazdasági fejlesztések maradnak a legfontosabbak.

 

Mekkora hitelekre vállalnak kezességet, és mekkora futamidõre?

Idén nagyon sok – az ügyletek 70 százaléka – a kis összegû, 1 és 10 millió forint közötti hitel, de volt 800 millió forintos ügylet is. Az átlagos futamidõ öt év, de éven belüli és akár 25 éves hitelek mögé is kérhetõ a kezesség.

 

A hitelfelvételi folyamat során mikor és hogyan kérhetõ az alapítványi kezesség?

Az ügyintézést a hitelt nyújtó pénzügyi intézmények látják el. A vállalkozóknak csak jelezniük kell, hogy igénybe kívánja venni az Alapítvány készfizetõ kezességét. Gyakori, hogy a bank a bevont ingatlanok mellé kiegészítõ fedezetet kér a vállalkozóktól, ezekben az esetekben az Alapítvány kezességi szolgáltatása lehetõségként nyitva áll elõttük. A kezességi igényeket gyorsan elbíráljuk, maximum öt munkanap alatt. Az Alapítvány a teljes tõke- és maximum egyévi kamatösszeg 30–80 százalékára vállal kezességet.

 

Mely pénzügyi intézményeknél igényelhetõ a kezesség?

Az Alapítvány közel 150 pénzügyi intézménnyel kapcsolatban áll. Így szinte az összes kereskedelmi banknál, takarékszövetkezetnél, számos faktoring és lízingcégnél kérhetõ az Alapítvány készfizetõ kezességi szolgáltatása.

 

A vállalkozásoknak csak kezességvállalással tudnak segíteni?

Az Alapítvány pénzügyi vállalkozásként kizárólag kezességi szolgáltatást végezhet 2008 januárja óta, de az általa alapított társaság tanácsadással is segíti a vállalkozásokat. A tanácsadásba korábban rengeteg energiát fektettünk, és azt láttuk, hogy a vállalkozások számára fontos terület ez is. Az AVHA Kft. tevékenységének fõ célja, hogy az alapítvány tevékenységét kiegészítse és vállalkozókkal kapcsolatokat építsen, segítse mûködésüket mezõgazdasági szaktanácsadással, pályázati tanácsadással vagy akár oktatások szervezésével. A társaság minden olyan tevékenységet ellát, amit mi pénzügyi vállalkozásként már nem tehetünk meg. Úgyhogy kérdésére a válaszom, hogy nem hagytuk magukra a vállalkozásokat a tanácsadási területen!

 

Sokat hallunk mostanában a válságról. Hogyan tudják enyhíteni a válság vállalkozásokat érintõ hatásait?

A vállalkozások támogatása – vagyis a kedvezményes (nem piaci) kezességi díj alkalmazása – kulcskérdés a mûködésünk során. Sajnos azonban nagyon szigorú jogszabályi feltételek határozzák meg, mikor kinek nyújtható kedvezményes finanszírozás. Kezdeményezésünkre július elsejétõl lehetõség nyílt az Európai Unió által jóváhagyott mezõgazdasági csoportmentességi rendelet alkalmazására, - ezek elõnyeit már hazánkban is élvezhetik a gazdálkodók. Az új támogatási kategória alkalmazásával az alacsony, 7500 eurós „agrár de minimis” keretet meghaladóan akár 500 000 eurós mértékig is terjedhet a vállalkozások által igénybevehetõ támogatás. A csoportmentességi jogcím alapján nyújtott kedvezményes díjú kezesség lehetõvé teszi, hogy azok az agrárvállalkozások is kedvezõbb díjon juthassanak alapítványi kezességhez, akik az alacsony „agrár de minimis” keret túllépése miatt már csak piaci díjon kaphatnák azt.

 

Köszönöm az interjút!

További információ a 06 80 203 760 ingyenes zöldszámon, vagy a www.avhga.hu internet címen