MENÜ

A Pioneer nemesítés legújabb eredményei - FAO 300 eleji Pioneer kukoricahibridek

Oldalszám: 25
2014.03.10.

PR38A79 – P9400 – P9578

Az elmúlt évtõl egy teljesen új generáció jelent meg a FAO 300 elsõ felébe tartozó hibridek palettáján a Pioneer kínálatában. A Pioneer mindig is meghatározó volt ebben a szegmensben, elég ha csak a Clarica korszakra gondolunk vissza. Mostantól azonban egy új mércét jelentõ, termésben és agronómiai tulajdonságokban az eddigi hibrideket felülmúló „hármas-fogat” (merthogy három hibridrõl van szó) tagjai közül választhatnak a kukoricatermesztõk.

 2008-ban került bevezetésre ennek az új generációnak az elsõ képviselõje, a PR38A79. Kiváló termesztõi tapasztalatok jöttek vissza róla, termésbiztonságát kiemelkedõ alkalmazkodóképességének, stressztûrõ képességének köszönheti. 2007-ben, a szélsõségesen aszályos évben 910 kg-mal múlta felül a sztenderd fajták átlagát az MgSzH regisztrációs kísérleteiben. Ott ahol valamilyen környezeti tényezõ negatív hatása érvényre jut, biztosan az A79 kerekedik felül a termésben!

 


 

 Az idei évben már nagyüzemi körülmények között vizsgázik a 2009-ben állami elismerést kapott P9400. Kimagasló termõképesség jellemzi, rekordokra képes a korai éréscsoportban. Korai fejlõdési erélye igen gyors, ezzel látványosan megelõzi versenytársait.A következõ szezonban fogja a Pioneer bevezetni a harmadik, ebbe az éréscsoportba tartozó hibridet, a P9578-at. Idén minden kísérletbe elvetésre került, érdemes lesz majd figyelni a szereplésére. 2008-ban az MgSzH vizsgálataiban egytõl-egyig minden sztenderd hibridet megelõzött, mely sztenderd hibridek között a legnagyobb területen termesztett FAO 300 végi ismertebb hibridek is vannak. A P9578-ra tehát FAO 300 végi rekordtermés jellemzõ, a korai kukoricák alacsony betakarításkori vizével!Idén a kukoricavetéseket megelõzõen már igyekeztünk minél több helyszínre elvetni, így minél több helyen bemutatni a fenti három hibridet. Szokásos nagy Pioneer kísérletbe 126 helyszínre kerültek elvetésre, ezen felül 324 db kisebb, úgynevezett információs kísérletbe. Mellévetésre, egy-egy hektárra való kipróbálásra, 644 helyszínre juttatták el csak az A79-et kollégáink a termesztõknek. A gazdálkodók emlékezhetnek még a „Hívjon ki minket” akciónkra, melynek keretein belül a jelentkezõ kukoricatermesztõknek 1-1 hektárra való vetõmagot adtunk, hogy saját körülményei között, az általa termesztett hibrid mellé vetve gyõzõdjön meg a fenti hibridek terméselõnyérõl. A nagyszámú jelentkezõ miatt ilyen akcióba több, mint 100 helyszínre került ki vetõmag a mellévetésekbõl, azaz sok-sok adat lesz ezeknek a fontos hibrideknek a szereplésérõl.A nagyszámú betakarítási adat az összevont eredmények megbízhatóságát emeli, másrészt minden termõhelyre tudunk majd eredményeket mutatni, a helyi viszonyok figyelembevételével.Minden kukoricatermesztõnek ajánljuk tehát figyelmébe az elõbbi három hibridet, mert ezekkel még nagyobb terméseket érhetnek el a FAO 300 eleji, korai éréscsoportban. Érdemes lesz figyelni a kísérleti és üzemi eredményeiket!

 
Fábián László

Termékmenedzser

Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.