MENÜ

Baktériumtrágyák és használatuk

Oldalszám: 41
Dr. Kajdi Ferenc, Kótai István, Schiller Ottilia 2014.03.11.

„Boldog ember az, aki a szántóföldjében földigilisztát talál…” Az iménti gondolat nagy valószínûséggel arra utal, hogy az adott talajban még van egészséges talajélet. A klasszikus irodalom a talajt háromfázisú polidiszperz rendszerként ismerteti, melyben a különbözõ mikroorganizmusoknak, azokon belül is a baktériumoknak nagy szerepe van a talajélet és a jó talajszerkezet fenntartásában.

 

A talajok termékenységét, a rajtuk termelhetõ növények termésmennyiségét és minõségét sok tényezõ határozza meg. A biológiai alapok – a fajták – jelentõsége mellett azok közül a talajmûvelés rendszere, a vetésszerkezet, a vetésváltás módja, illetve a talajerõgazdálkodás mikéntje emelhetõ ki. Nem mindegy, hogy mikor és mennyi tápanyagot juttatunk a növényállományok részére, hiszen a növényeket tápláljuk és nem a talajt, illetve az sem közömbös, hogy a tápelemek a szükséges idõben a növények rendelkezésére állnak-e.A nitrogén-, a foszfor- és a kálium tápelemmérlegeinek hosszú távú elemzése alapján a kumulált agronómiai N- és K-mérlegben hiány, a P-mérlegben kis mértékû többlet volt kimutatható. Napjaink tápanyagellátási mutatói szerint a nitrogénellátás mellett a foszfor- és káliumpótlás mértéke is erõsen deficites, vagyis a különféle terményekkel e tápelemekbõl jóval nagyobb mennyiséget viszünk el a talajból, mint amit oda visszapótlunk. A KSH 2005. évi adatai alapján hektáronként 54 kg N-t, 13 kg P-t és 15 kg K-hatóanyagot juttattunk ki, holott 1 t búza szemterméshez 56 kg NPK-ra van szükség, melybõl 27 kg a N; 11 kg a P és 18 kg a K. Az ismertetett adatok átlagértékek, amelyek a táblánkénti adatokat nem tükrözik, ugyanis az KSH adataiból az is kitûnik, hogy a szántóterület több, mint a felén egyáltalán nincs semmiféle tápelemvisszapótlás! A jelenlegi helyzet hosszabb távú fenntartása pedig a minõség veszélyeztetése mellett már a termés mennyiségének csökkenését is eredményezni fogja.A talajélet fenntartásában, a különbözõ növényi tápelemek átalakulási, körforgalmi folyamataiban sokféle mikroorganizmus vesz részt, azok között kedvezõ viszonyok esetén „kényes és viszonylagos” egyensúlyi állapot áll fenn. A mikrobiológiai tevékenységet a környezeti- és gazdálkodási feltételek nagymértékben befolyásolják, így változik annak mértéke pl. a talaj pH-ja, hõmérséklete, nedvességi- és oxigén-ellátottsági viszonyai, illetve mûvelési ideje és módja által is. A talajok kolloid-szerkezetéhez a tápelemek egy része különbözõ mértékben kötõdik, így a növények számára történõ felvehetõ állapot e mikroszervezetek tevékenységének az eredménye. E szervezetek élettevékenységüket azonban csak addig folytathatják, amíg van mit lebontani, s e tekintetben sem közömbös, hogy milyen a talaj tápelem-ellátottsági, feltöltöttségi szintje.A növényi termelés tarlómaradványok, melléktermékek keletkezésével jár együtt. Ezek „újrahasznosítása” a baktériumtrágyákkal elõsegíthetõ. A kereskedelemben többféle márkanevû, állagú és funkciójú készítmény áll a termelõk rendelkezésére, melyek miután fényérzékeny baktériumtörzseket is tartalmaznak, a kiszórást követõen azonnali talajba történõ bedolgozást igényelnek. A készítmények nagy része több funkciójú, a bennük található mikroorganizmusok a növények számára létfontosságú makroelemek (N; P; K) mellett olyan enzimeket és hormonokat is termelnek, amelyek a növények növekedését, fejlõdését befolyásolják, így azok hozamait fokozhatják. Nem utolsó szempont az sem, hogy tápanyaggal jól ellátott talajok esetén – használatuk révén – a mûtrágyaadagok csökkenthetõk.

A továbbiakban csak néhány készítményt említünk, de felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy tartsák be az egyes készítmények használatára, így azok kijuttatásának idejére és adagjaira vonatkozó útmutatók elõírásait.

A Bacillus megatherium, az Azospi­rillum chroococcum, Azospirillum brasilense és Pseudomona sputida nevû mikroorganizmusokat tartalmazó AZOTER nevû készítmény a foszfor mobilizációja mellett a légkörben lévõ N megkötésére és a tarlómaradványok lebontására egyaránt használható. A baktériumok anyagcseréje során B-vitaminok, heteroauxin, gibberelin és más hasznos anyag termelõdik, amely elõsegíti a magvak csírázását és a növények növekedését. 10 l/ha-os adagját a tarlóra ajánlott kiszórni 300–350 l/ha vízben elkeverve, vagy hígítás nélkül is kijuttatható. A BACTOFIL A10- és B10-jelû készítmények közül az elõbbi az egyszikûeknél, az utóbbi a kétszikûeknél használható. A készítményeket 1 l/ha dózisban – 200–400 l/ha vízben oldva – kell a talajra kiszórni 5°C talajhõmérséklet felett. A BACTOFIL CELL-jelû készítményben lévõ Azotobacter vinelandii, Pseudomonas fluorescens és Cellvibrio ostrviensis baktériumtörzsek a hosszú szénatomszámú cellulóz- és lignocellulóz molekulák bomlását segítik elõ, megteremtve ezáltal a N-kötéshez szükséges baktériumok szénforrását. Mindhárom BACTOFIL készítményhez ajánlott a Silwet L-77-jelû tapadásfokozó szer használata, 0,1 l/ha-os adagban. A Phylazonit MC-jelû biotrágya az Azotobacter chroococcum és a Bacillus megatherium baktériumok mellett mikroelemeket, auxint, gibberelint és B-vitamint is tartalmaz. Javasolt normája 10–12 l/ha.

A növényállományok fejlõdését, hozamait és minõségi tulajdonságait befolyásoló mikrobiológiai folyamatokat baktériumtrágyák használatával lehet szabályozni.

A készítmények útmutatóiban lévõ elõírások betartásával csökkenthetõ a mûtrágyák mennyisége, javul a talajélet és a talaj szerkezete.Dr. Kajdi Ferenc

Kótai István

Schiller Ottilia