MENÜ

Fekete felhõket látok...

Oldalszám: 60-61
2014.03.10.

Fekete György õstermelõt a Hajdú megyei Bedõ községben látogattuk meg. A nyitott kiskapun belépünk. Az udvar bal oldalán terebélyes öreg diófa áll, a jobbunkra esõ gondozott, szépen karbantartott régi parasztház tornácáról siet elénk a gazda édesanyja: „Gyuri még nincs itthon, hamarosan jön a hátsó kapun. Jöjjenek velem!”

Az elsõ udvar végén található tároló színen átsétálva jutunk a porta hátsó részébe, ahol megtaláljuk a munka- és erõgépeket. A gépudvar végén nagykapu, melyen keresztül majd három méter magas kukoricával körbevett út vezet ki a szántóföldekre. Alig marad idõnk szemrevételezni a gépeket, és ismét elcsodálkozni a kukoricán, amikor az út vége felöl meghalljuk a traktor hangját. Piros traktor fordul az útra, közelít, majd gyors forduló után tolatva áll be a kertbe. György éppen szántásból érkezik, kiszáll a traktorból, mire beszélgetni kezdünk. György a ’90-es évek elején kezdett mezõgazdasági vállalkozásba, melyet folyamatosan fejlesztve tart fent.A gazdaságot szintén György névre keresztelt fia gyermekkorától segíti. Kezdetekben MTZ-vel mûvelték a 19 ha termõföldet, ma már korszerû géppark áll a kertben. Megpróbálják a talaj legjobb állapotában elvégezni a mûveleteket, így csökkenteni a gépi munka költségét, valamint biztosítani a növények igényeinek legkedvezõbb talajállapotot. Ezért is vásárolnak minõségi munkagépeket, és a költségek minél alacsonyabban tartását figyelembe véve választják ki erõgépeiket. 2002-ben újonnan került birtokukba a VALTRA 6650 HiTech traktor, ami már 5600 üzemórát teljesített. Tavaly kormánygömbfejeket és a királycsapszeg perselyét cseréltek, más javítást a traktoron nem kellett elvégezni. Ügyelnek a kötelezõ szervizekre, minõségi üzemanyagot töltenek a gépekbe. Gondosságuk meglátszik nemcsak a traktorokon, hanem a munkagépek állapotán is. György kicsit drágállja az alkatrészek árát, de amint kezével legyintve mondja: „Bár amilyen ritkán kell a Valtrához alkatrészt beszereznünk…”. Ifjabbik Fekete György 20 éves, idén végzett a pallagi szakközépiskolában, a Debreceni Agráregyetemre jelentkezett. Mivel 2008-ban indította saját vállalkozását, így fiatal gazdák részére kiírt pályázat segítségével vásárolta meg VALTRA T171 ADVANCE traktorát és REGENT EUROSTAR 600-as 4 fejes réselt kormánylemezzel szerelt váltva forgató ekéjét.Jelenleg kb. 150 hektár (saját és bérelt) tartozik a család gondozása alá. Apa és fia ketten végzi a teendõket, más segítséget nem vesznek igénybe. Jellemzõen búzát, kukoricát, napraforgót, esetenként repcét termesztenek. Földjeik erõsen kötött, kötött talajok, melyek fõként alacsony fekvésûek, ami aszályos években – mint eddig az idei is – igen elõnyös tud lenni, viszont ha esõs év van, akkor vízállásos a terület. 2008 elején kedvezõtlen idõjárás mellett telt el a tavasz, de egy kicsit jobbra fordult. Elmondhatják, hogy az a búza amit tavasszal majdhogynem kitárcsáztak, aratáskor 47 mázsás átlagot adott. A kukorica június elején igen gyengét mutatott, most pedig a traktor tetejéig ér. Van egy 10 hektáros gyep is a gazdaságban, amit eddig bérbe adtak ki. Idén nyáron feltörik és õsszel bevetik. „Éppen ezt a gyepet szántottam meg, kb. 32 cm mélyen. Mivel a szántóimat õsszel ezzel az ekebeállítással szántom, nem akartam elállítatni az ekét. Kicsit féltem mi fog történni az ekével… Az elsõ forduló után végignéztem az ekét, a csavarokat és a kormánylemezeket leellenõriztem. Mivel semmi rendellenességet nem tapasztaltam, folytattam a szántást. A kemény talajban a kormánylemez szinte kiegyenesedett, szemmel látható volt a „rezgése”. A befogató lemezzel nagyon jól forgat, a szántás tetején nem maradt semmi zöld. Tavaly õszi szántásaimba került vetéseinkben sokkal kevesebb szármaradvány látható a talaj felsõ részén, mit korábban. Pedig tavaly azokon a területeken 12 tonnás átlagtermésünk volt! Állítom kisebb a gyomosodásunk is mint elõzõ években – szerintem a REGENT eke kiváló munkája miatt. A fogyasztásom is meglepõen alacsony. Jól sikerült kiválasztanunk a traktor-eke kapcsolatot: ez a gyep igen letömörödött, mégis átlagos fogyasztásom nem volt több, mint 30 liter hektáronként.

A réselt kormánylemez kiváló, a teli kormánylemezzel tapasztalható rögös, hantos szántás helyett egyenletes felszínû, morzsalékos a talaj Ha jó a talaj állapota, optimálishoz közeli a föld nedvességtartalma, akkor egy elmunkálást megspórolhatunk a munkájának köszönhetõen. Az eke könnyû vontatású, bizonyította minõségét mivel félszem ellenére gond nélkül sikerült feltörnöm a gyepet. Fel voltam készülve rá, de még nyírócsavart sem kellett cseréljek!”György elmondja még, hogy a gépparkot lépésrõl-lépésre fejlesztik, fõként gépbeszerzésre irányuló pályázatok elnyerése esetén van lehetõségük beruházásra. A Valtra traktorokat megbízható, könnyen kezelhetõ gépeknek tartja. Nagyon szereti a régebbit, habár az új traktortól félt egy kicsit, egy nap alatt elsajátította kezelését. A nagyobbik traktor az eddig ledolgozott közel 500 óra alatt nagyon jól mûködött, megszerette azt is, reméli a régebbi Valtrához hasonlóan ebben sem fog csalódni.A kilátásokról és a jövõképrõl: mivel megélhetésük, és a család jövõje függ a gazdálkodáson, emiatt nemcsak a gépekre, hanem például jégkár esetére is kötnek biztosítást. Kukoricát, napraforgót ilyen input anyag árak és költségek mellett nehéz nyereséggel termelni. A termények ára hektikusan mozog, nem lehet elõre tervezni. Egy hónapja a búza ára 35 000–40 000 Ft volt, most 26 000–30 000 Ft körüli. A kukoricáért júniusban 40 000 Ft-ot, július közepén 24 000 Ft-ot ígértek. „Fekete felhõket látok a gazdák egén megjelenni. Jelentõs, elõre nem tervezett összeget kellett fizetnünk az új gépekre felvett devizahitelünkre, aminek törlesztésének még igencsak az elején járunk. Nem tudunk elõre tervezni, beruházásokban gondolkodni, mivel a gazdasági helyzet nagyon bizonytalan. A megtermelt jó minõségû terményeinkért sokszor nem kapjuk meg az önköltségi árat sem. Korábban beléptünk új típusú TÉSZ-be, de sajnos a gazdák érdekeit nem tudtuk egy szervezõdésen belül maradéktalanul kiszolgálni, így a TÉSZ felbomlott. Az utóbbi két évben tapasztalható kedvezõtlen terménykereskedelmi hatásokat kis gazdaságként nagyon nehezen tudjuk kezelni. Egyre több állami támogatást és programot igénybe szeretnénk venni, napjainkban gondolkoztunk el az AKG feltételein, ha mód van rá és teljesíteni tudjuk a feltételrendszert, akkor ezzel a lehetõséggel is szeretnénk élni.”