MENÜ

A Syngenta európai szerepvállalása a növények beporzásban

Oldalszám: 3
2014.03.14.

A Syngenta nemrégiben egy 1 millió euró költségvetésû öt éves program beindítását jelentette be, melynek célja a növényeket beporzó rovarok számára elengedhetetlen élõhelyek és táplálékszerzési területek kialakítása Európában.

 

 

A „Beporzó Projekt” célja a közönséges beporzó rovarok számának nagy arányú növelése hét európai országban, melyek: Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Portugália és Magyarország.

A Beporzó Projekt segíti a gazdákat a beporzó rovarok által kedvelt vadvirágok termesztésében a mezõgazdasági területek szegélyein.

A program olyan magkeveréket, innovatív növényvédelmi gyakorlatokat és mezõgazdasági tanácsadást biztosít a mezõgazdasági gazdálkodók számára, melyek elõnyösek a beporzó rovarok számára.

A kezdeményezés független szakmai kutatásokon alapul, az elõrehaladás értékelését pedig évrõl-évre egy független szakértõ végzi.

A Beporzó Projekt az Egyesült Királyságban futó Poszméh Projekt sikerére alapoz. Ennek a Syngenta projektnek köszönhetõen a méhpopulációk száma hatszorosára növekedett három év alatt, elõsegítve az olyan ritka fajok fennmaradását, mint például a Bombus ruderatus, melyet korábban kipusztulás fenyegetett. A lepke populációk száma 12-szeresére nõtt, illetve egyéb beporzó rovarok esetében a populációnövekedés akár a tízszeresét is elérte.

A beporzó rovarok létfontosságúak a természetes élõhelyeken és a mezõgazdasági növénytermesztés számára. Az európai növénytermesztés több mint 80%-a közvetlenül függ tõlük. Becslések szerint a beporzók éves szinten kb. 5 milliárd euró értéket képviselnek az európai gazdálkodók számára, miközben a globális ökoszisztémához való hozzájárulásuk értéke évente kb. 150 milliárd euróban fejezhetõ ki.

Bõvebb információ: www.agronaplo.hu/termekinformaciok/63