MENÜ

Újabb kedvezmények az agrárvállalkozások finanszírozásában

Oldalszám: 30
2014.03.11.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. tovább bõvítette az agrárvállalkozások pénzintézeti finanszírozását. A változások részeként egyszerûsödött a pályázatok kiegészítõ finanszírozása, tovább bõvült az élelmiszeripari bankgarancia kedvezményezettjeinek köre, valamint meghosszabbították a Gabona Forgóeszköz Hitelprogram igénybevételi határidejét is.

 

 

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogramban eddig több, mint négyszáz agrárvállalkozás jutott kedvezményes kamatozású hitelhez. A jóváhagyott hitelösszeg elérte a 19 milliárd forintot, amely felhasználásával az agrárágazat közel 40 milliárd forint értékû beruházást valósíthatott meg. A hitelt az ágazatban mûködõ, beruházást megvalósító vállalkozások igényelhetik 5 millió forinttól 1 milliárd forintig, 15 éves futamidõre, kedvezõ, jelenleg 5 százalékos éves kamat mellett. A hitelprogramból még rendelkezésre álló több, mint 20 milliárd forint hatékony felhasználása érdekében az MFB – a szaktárcával együttmûködve – egyszerûsítette a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozást. A hitelprogram további céljaként meghirdetett „Projekt kiegészítõ hitel” július 10-tõl akkor is igényelhetõ, ha az agrárvállalkozás által kapott támogatás összege már elérte a 400, illetve az 500 ezer eurós felsõ határt.

 

 További kedvezõ változások, hogy a hitel, és a kezesség támogatástartalmának, valamint az EMVA támogatásnak az együttes kezelésével a vállalkozások a számukra legkedvezõbb forrásszerkezettel tudják megvalósítani a beruházásaikat. Ennek lényege, hogy a különbözetet az MVH a kifizetendõ támogatás összegébõl vonja le, ha a hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem térítendõ támogatást is figyelembe véve, a számított támogatásintenzitás meghaladja az uniós rendeletben elõírt felsõ határt. Ugyancsak kedvezõ változás, hogy ezentúl a projekt kiegészítõ hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági vállalkozások mellett a nagyvállalkozások is igényelhetik. A pénzügyi és gazdasági válság hatásának mérséklése érdekében az MFB 30 milliárd forint keretösszeggel meghirdette az Élelmiszeripari Bankgarancia Programot. A bankgarancia célja, hogy megkönnyítse az élelmiszer-feldolgozó ágazatban mûködõ vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetõségét azáltal, hogy a forgóeszközhitel fedezetét az MFB államilag garantált bankgaranciájával erõsítik meg.

 

A bankgarancia mértéke a garantálni kívánt forgóeszköz hitel tõke összegének 80 százaléka, de legalább 200 millió forint, és legfeljebb 2000 millió forint lehet. A bankgarancia lejárata a hitel/kölcsön futamidejéhez igazodóan legalább egy év plusz egy nap, de legfeljebb 5 év lehet. Az idén májusban meghirdetett programban résztvevõ vállalkozások köre kibõvült, július 10-tõl már a TEÁOR ’08 szerinti 10.32 gyümölcs-, zöldséglé gyártás és a 10.41 olajgyártás szerinti fõtevékenységi körû vállalkozások is részt vehetnek a programban. Kedvezõ változás az is, hogy a szerzõdéskötéskor megállapított, a vállalkozás hitelminõsítési besorolásától és a biztosítékoktól függõ, 0,5–6,3 százalékos éves díjat az évenkénti felülvizsgálat során kizárólag csökkenteni lehet. Így lehetõvé vált, hogy a hitelintézetek az MFB bankgaranciáját teljes értékû biztosítékként vegyék figyelembe. Az ez évi gabonakészletek zavartalan finanszírozása érdekében az MFB ez év december 31-ig meghosszabbította a Gabona Forgóeszköz Hitelprogram igénybevételi határidejét. A programban résztvevõ 9 hitelintézetnél még több, mint 7,6 milliárd forint szabad keret áll rendelkezésre.