MENÜ

Ellenõrzik a kölcsönös megfeleltetés szabályait

Oldalszám: 71
2014.03.14.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) szakemberei már júniusban is ellenõrizték a kölcsönös megfeleltetés uniós szabályainak betartását a gazdálkodóknál.

 

Ez év január 1-jétõl valamennyi területalapú támogatás – például a SAPS, az agrár-környezetgazdálkodás, a NATURA 2000 továbbá a kedvezõtlen adottságú területek támogatása (KAT) – valamint több egyéb, a szõlõültetvény szerkezetátalakítása és átállása, kivágása, továbbá a mezõgazdasági földterület elsõ erdõsítése és az erdõ-környezetvédelmi jogcímek kifizetésénél elõírás a kölcsönös megfeleltetés szabályainak alkalmazása. Ezeket az elõírásokat be kell tartani a gazdálkodóknak, ugyanis ez a feltétele a támogatások kifizetésének. Akik az elõírásokat nem teljesítik, azok a támogatás kisebb-nagyobb hányadának elvonására számíthatnak. A kölcsönös megfeleltetés elve azt jelenti: a gazdálkodók az unió mezõgazdasági támogatásának fejében vállalják, hogy megfelelõ minõségû élelmiszerrel látják el a fogyasztókat, és a lehetõ legkisebb környezetei terheléssel végzik munkájukat a fenntarthatóság követelményeinek megfelelõen. Az EU pedig mindezt ellentételezi, a különféle támogatásokkal.