MENÜ

Szálastakarmány-betakarítási bemutató Krone gyártmányú gépekkel

Oldalszám: 63
Dr. Kelemen Zsolt 2014.03.17.

Az elmúlt idõszakban a Valkon 2007 Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.) és a Bernard KRONE Maschinenfabrik GmbH (D 48480 Spelle) többnapos szálastakarmány-betakarítási bemutatót rendezett változó helyszíneken. A KRONE gyártmányú szántóföldi gépbemutatók aktualitását a szálastakarmány-betakarítási munkálatok megindulása, a lucerna elsõ kaszálási idõszakának a vége, a gyepek, fûfélék kaszálásának a kezdete adta.

 

A különbözõ helyszíneken (Kiskunfélegyháza, Hajdúnánás, Ászár, Nagyberki) lebonyolított szántóföldi gépbemutatót minden esetben megelõzte a Bernard Krone Holding GmbH bemutatása, és ezen belül a szálastakarmány-betakarító gépek vonatkozásában a teljes termékpaletta bemutatása. Természetesen a Valkon 2007 Kft. szakemberei kihasználták az alkalmat arra is, hogy tájékoztassák a résztvevõ szakembereket a cég egyéb más erõ- és munkagép kínálatáról.A Hajdúnánáson (május 5-én) lebonyolított szántóföldi bemutató – a száraz idõjárási viszonyokat meghazudtolóan – jó hozamú lucernában történt. A bemutatott szálastakarmány-betakarító gépsort a betakarítási technológiáknak megfelelõen képviselték.

 


A technológiai sort a KRONE EasyCut 320 függesztett, 3,2 m munkaszélességû tárcsás, rotációs kasza szársértõ nélküli változata nyitotta meg. A hét forgórészes kasza 10-12 km/h munkasebesség-tartományban egyenletes tarlót, és szép szõnyegrendet hagyott maga után.Szintén a kaszálási munkamûvelet elvégzésére állították be a bemutatón a KRONE EC 3210 CRi típusjelû középvontatású, tárcsás, gumihengeres szársértõs kaszát. A vontatott kasza vágószerkezete paralelogramma felfüggesztéssel kapcsolódik a vázkerethez, hidraulikus munkahengerekkel hozható szállítási, ill. munkahelyzetbe. A vágószerkezet talajterhelése a szerkezetet tartó tekercsrugók elõfeszítésével állítható be. A paralelogramma felfüggesztés még magas, 12–14 km/h munkasebességek mellett is jó, biztonságos talajkövetést és egyenletes tarlót biztosít. A vágószerkezet mögé épített gumihengeres szársértõ pedig hatékony munkát végez, ami különösen a lucernarendek egyenletes száradásának biztosítása szempontjából fontos.A rendterítési munkákat a függesztett nyolc forgórészes – szállítási helyzetben a két-két szélsõ forgórész felcsukható – rendterítõ végezte (KW8.82/8). A nagy munkaszélességû rendterítõ használata különösen csapadékos idõjárás esetén térül meg.A rendterítõt – a technológiai sorrendben – a 4,6 m munkaszélességgel dolgozó, egy forgórészes rendképzõ követte. A függesztett kivitelû gép a kisebb teljesítményû, állandó bálakamrás gépek számára tud 1,2-1,4 m szélességû, egyenletes keresztmetszetû rendet rakni. Ennek megfelelõen az így összerakott lucernarendek bálázására a KR130 típusú, állandó bálakamrás gép került bemutatásra. A KR130-as láncos, rudas tömörítõszerkezetû gép 1,25 m átmérõjû és 1,2 m szélességû lucernaszénából 180–200 kg tömegû hengeres bálákat készít. A gép egyaránt használható zsineges és hálós kötözõanyaggal.A nagyobb teljesítményû gépsorban a rendképzést – a vontatott kasza után – a KRONE SVADRO 800/26 két forgórészes gépe végezte. Mindkét bemutatott rendrakó forgórésze természetesen vezérelt ujjas kivitelû. A rendrakó gépek esetén – azon túlmenõen, hogy a rend geometriai méretei igazodjanak a következõ gép, a bálázó vagy szecskázó, rendfelszedõ berendezésének munkaszélességéhez – nagyon fontos szempont, hogy pormentesen vagy legalábbis kevés porszennyezéssel kezeljék a takarmányt. Ennek az igénynek a kielégítésére a KRONE rendrakók futómûve mind a függesztett, mind a vontatott – nagy munkaszélességû – változat esetében tandem kivitelû, és a forgórészek mûködõ magassága csavarorsó segítségével „nagyon finoman” állítható, éppen azért, hogy a vezérelt ujjak eljárjanak a talaj fölött, de az elhagyási veszteség értéke is elfogadható maradjon.A nagyobb teljesítményû gépsorban szintén láncos, rudazatos tömörítõ-szerkezetû hengeres nagybálakészítõ, RoundPack 1550MC és a KRONE BIG PACK 1270XC MultiBale szögletes nagybálakészítõ követte a rendrakó gépet. Természetesen a szálastakarmány-betakarító gépeket Valtra traktorok üzemeltették.A KRONE gépsorra alapozott bemutató szemléltette, hogy a minõségi szálastakarmányok (lucerna-, gyepszéna és szenázsok) elõállításához szükséges, különbözõ nagyságrendû és teljesítményû gépsorok komplexen összeállíthatók, emellett azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az adott gépek a termõterület nagyságát, és az agrotechnikailag adott optimális betakarítási idõszak hosszát tekintve a megfelelõ gépi kapacitás, vagyis darabszám is meglegyen, ill. rendelkezésre álljon.Az utolsó napon a bemutatót tovább színesítette Farkas Lászlóné elõadása, aki a pécsi Pannonpower csoporthoz tartozó PannonTrading Kft. ügyvezetõjeként röviden bemutatta az erõmû tevékenységét, majd részletesen beszámolt a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetõségeirõl az erõmû keretein belül. Bemutatójában súlyponti szerepet kapott a közeljövõ egyik nagy beruházása, a szalmatüzelésû blokk, mely igen jelentõs mennyiségû szalma beszállítását teszi majd lehetõvé, s ezzel a gazdáknak (és a KRONE bálázók tulajdonosainak) egy új és hosszú távon is jól számolható bevételi forrást jelent majd.Dr. Kelemen Zsolt