MENÜ

Kukoricahibridek csõpenész rezisztencia vizsgálatának tanulságai

Oldalszám: 43
Dr. Mesterházy Ákos, Dr. Toldi Éva 2014.03.17.

A kukorica csõpenészét számos gombafaj okozza. Közülük a legfontosabbak a Fusarium és Aspergillus nemzetségekbe tartozó fajok. A mennyiségi és minõségi káron túl jelentõs toxinszennyezés is elõfordulhat. Itt számos toxin kaphat szerepet, ezért az ellenük való védekezés alapvetõ fontosságú. Ez lehet rezisztencia, lehet GMO, mint ennek egyik válfaja, lehet vegyszeres védekezés, agrotechnika, egyszóval az, amit integrált védelemnek szoktunk mondani. Itt a rezisztencia lehetõségeit kívánjuk kiemelni.

 

Az 1. ábrán F. verticillioides tünetek vannak, jellegzetes a cirmos csíkoltság, vagy egy csövön számos független fertõzõdés is létre jöhet, eredete a bibeszálon lefelé haladó fertõzés, vagy más tünet (jobbra).

 


 

Ez hibrid jellegzetesség is. Szárazabb évek jellegzetes problémája, nedves nyarakon alig fordul elõ. Jelentõs termésveszteséget nem szokott okozni, a vetõmag minõségét is sokkal kevésbé rontja. A fumonizin szennyezés szempontjából ugyanolyan gond, mint a csõvégi rovarrágás után létrejövõ fertõzés, és ez a legfontosabb oka veszélyességének. Az irodalmi adatok és a mi adataink is igen jelentõs ellenállóság különbségrõl számolnak be, amit nemesítési programban is igen hatékonyan ki lehet használni. QTL-eket (mennyiségi tulajdonságot meghatározó lókusz) már találtak, de ezekbõl több van, gyakorlatilag poligénes rendszerrõl beszélünk, amivel nehéz hatékonyan dolgozni.A F. graminearum inkább a nedves évjáratok problémája, sokkal súlyosabb problémát okoz, itt már a termésveszteség is jelentõs lehet, de ennél is fontosabb a dezoxinivalenol (DON), ill. a zearalenon toxinok termelése, amelyek hatása jól ismert mind humán, mind állati vonatkozásban. A vetõmagértéket igen erõsen rontja, az általa elpusztított szemek csávázással sem menthetõk meg. A rezisztenciakülönbségek igen jelentõsek, korábban mi is állítottunk elõ rezisztens vonalakat, most egy újonnan indult programban kívánunk elõbbre lépni. A 2. ábrán a gomba által okozott jellegzetes tünetet mutatjuk be, ezúttal mesterséges fertõzésbõl. Igen hasonló tüneteket okoz a F. culmorum is.

 


 Az adatok arra utalnak, hogy a F. graminearum/F. culmorum, illetve a F. verticillioides fajokkal szembeni rezisztencia nagy valószínûséggel kapcsolt, ahogyan a búzában is. Ezt a vizuális tünetek és a toxintermelés is igazolja, bár kivételek, mint mindenhol, itt is vannak.Az Aspergillus flavus, az aflatoxin csoport termelõje is megjelent hazai kukoricatábláinkon (3. ábra). A fertõzéshez nedvesebb virágzáskori idõ kell, ez egyébként a fusarium fajokra is érvényes, a toxinfelhalmozódáshoz azonban már forró száraz idõjárás kell. 2000, 2003, 2007, és most úgy tûnik, 2009 is ilyen lesz.

 


 A megvizsgált hibrideknél sokszoros ellenállóság különbséget tapasztaltunk, nulla és 20%-ot közelítõ csõfelület fedettség is elõfordult, és meglepõen nagy arányban voltak a jók.

A 2009-es fuzárium hibrid rezisztenciavizsgálatok során az összes toxintartalom DON és fumonizinek tekintetében a kontrollban és a négy fertõzött variánsban (F. graminearum, F. culmorum, két F. verticillioides és a kontroll) 0,2 és 82,6 ppm között volt. Igen jó eredményt adott ismét a Csanád a maga 0,2 ppm-es össz toxintartalmával, és a Kenéz a maga 4 ppm-s koncentrációjával, még ez is huszada a maximális értékûnek. Ezek 2007-ben is az élbolyban voltak.A többi gombafaj, beleértve az  A. ochreaceus-t (ochratoxin), a különbözõ Penicillium fajokat inkább raktári problémát okoznak, bár fogékony hibrideken õk is veszélyesekké válhatnak.Az elmúlt idõszakban gyarapodtak a kukorica rezisztencia komponenseirõl is az adatok. Mi az eddigiekben a szemfertõzöttséggel szembeni rezisztenciafaktort mértük, mert itt voltak meg az összehasonlíthatóság feltételei leginkább (csõ közepén fertõzés, igen hasonló környezeti feltételek, a csuhélevelek alatt a páratartalom mindig ideális). A bibecsatorna közvetítette rezisztenciafaktor sokkal érzékenyebb, a csutka túlnövi a csuhéleveleket stb., ezért ezt ritkábban használják és pontatlanabb. Tény, az adatok szerint a két rezisztenciatípus elõfordulása nem mindig esik egybe, ezért ezt az aspektust is vizsgálni kell. Egy most induló FP7-es pályázatban lesz erre módunk. Az bizonyos, hogy a hibridek minõsítésénél hangsúlyozottan kell ezt figyelembe venni, így a nagyon fogékonyakat ki lehet zárni a köztermesztésbõl. Az sem ördögtõl való, ha a jelenlegi hibridsor ellenõrzését is elvégeznénk, ezzel igen gyors takarmánybiztonság-növelést lehetne elérni.Dr. Mesterházy Ákos, Dr. Toldi Éva

Gabonakutató Kft., Szeged