MENÜ

Újdonságok a mezõgazdasági rakodóknál

Oldalszám: 69-70
Dr. Kelemen Zsolt 2014.03.17.

A mezõgazdasági – a növénytermesztési, állattenyésztési – ágazat termelésének folyamatosságát a rakodási feladatok zavarmentes lebonyolítása nélkül nem lehet biztosítani. Éppen ezért a rakodási feladatoknak, a munkafolyamat igényének megfelelõ elvégzésére a rakodógépek különbözõ konstrukciós változatai állnak rendelkezésre.

 

A növénytermesztési és állattenyésztési ágazatban a forgótornyos és forgógémes rakodógépek szerepe háttérbe szorult – és a konstrukciós fejlesztési eredményeket legnagyobb darabszámban és típusválasztékban – a törzscsuklós, a csúszókerék kormányzású, a teleszkópgémes és traktorra szerelt homlokrakodókat alkalmazzák. Ezeket az igényeket a gyártók is érzékelik, és gépcsalád elven az említett konstrukciókat azonos márkanéven gyártják, és hozzák forgalomba. Az utóbbi idõben a rakodógépek vonalán az a trend figyelhetõ meg, hogy a nagy emelési magasságú és emelõképességû gépek mellett egyre nagyobb számban jelennek meg a – szintén kis helyigényû – csúszókerék kormányzású gépek mellett az ún. kis törzscsuklós rakodógépek. Ugyancsak új fejlesztésû iránynak tekinthetõ a kis univerzális traktorokra szerelhetõ homlokrakodók nagy típusválasztékban való megjelenése.

  

A kis geometriai méretekkel rendelkezõ törzscsuklós rakodógépek építési módjukat tekintve hasonlítanak a nagyobb rakodókhoz. A kis törzscsuklós rakodógépek szerkezeti kialakítását a WEIDEMANN gyártmányú 1230 típusú gép mûszaki ismertetésénél mutatjuk be (1. ábra).

 


 

A magajáró rakodógép mellsõ tengelyére építették a kazánlemezbõl kialakított – a hidraulika olajtartályt is magába foglaló – tartótornyot. A tartótorony felsõ részének furataihoz kapcsolódik a kis rakodógép – ugyancsak kazánlemezbõl kialakított – két párhuzamosan mûködõ emelõgéme. Az emelõgémet kereszttartók kötik össze, a mellsõ és hátsó kereszttartó kazánlemezbõl került kialakításra. A párhuzamos gémszerkezet mellsõ részéhez csapszegek segítségével kapcsolódnak a különbözõ munkaeszközök fogadására alkalmas, gyorscsatlakozókkal ellátott keret. Az emelõgém középsõ kereszttartóján csapágyazták a munkaeszköz-billentõ mechanizmus karját, melyet zárt szelvényû rudazat köt össze a billenthetõ munkaeszköz gyorskapcsoló kerettel. A billentõ mechanizmust a tartóoszlophoz csapszeg segítségével kapcsolódó kettõs mûködésû hidraulikus munkahenger mûködteti. A robosztus és erõs kazánból kialakított emelõgémet a – tartóoszlop karjaihoz támaszkodó – szintén kettõs mûködésû hidraulikus munkahenger emeli és süllyeszti. Természetesen az emelõ hidraulikus kör kettõs visszacsapó-szeleppel védi a gémet. A gyorscsatlakozó kerethez kapcsolódnak a különbözõ munkaszerszámok. A munkaszerszám választék tekintetében is elmondható, hogy az a nagyobb építésû „rokonaival” azonos választékú. Ez azt jelenti, hogy trágyamarkoló villa, emelõhorog, bála fogófej, ömlesztett terménykanál, földrakodó kanál, tolólap egyaránt megtalálható a munkaeszköz-választékban.A kis törzscsuklós rakodógépek esetében is a hátsó tengely fölött, ill. mögött helyezkedik el a meghajtó dízelmotor a hidraulikus berendezésekkel. A kis törzscsuklós rakodógépek esetében is a hidraulikus rendszer a következõkbõl áll:

• kormányhidraulika,

• munkahidraulika,

• járószerkezet hidraulika.

 


 

A munkahidraulika rendszer fontosabb szerkezeti részei: az olajtartály; vezérlõ- és szabályzó elemek; emelõ- és munkaeszköz nyitó- és billentõ, kettõs mûködésû hidraulikus munkahengerek, ezeket mûködtetõ szivattyú; vezetékek és szûrõberendezések. A kormányhidraulika munkahengere a törzscsukló függõleges csapja körül fordítja el a mellsõ tengelyt, illetve az arra épített szerkezeti részeket. A járószerkezet hidrosztatikus köre általában zárt rendszerû hidraulikus kör, mely vagy állandó szállítási mennyiségû olajszivattyúból és változtatható nyelõképességû hidromotorból, vagy ennek a fordított változatából áll. Általában a mellsõ és hátsó tengelyt külön-külön egy-egy hidromotor hajtja meg. Egyes változatoknál kardántengely viszi át a hajtást a mellsõ tengelyre, tehát a kis törzscsuklós rakodók esetében is általános az összkerékhajtás. A hidrostatikus hajtásátvitel következtében az elõre- és hátrameneti sebesség fokozatmentesen szabályozható.Az újdonságnak számító kis törzscsuklós homlokrakodó gépek geometriai méreteiket, emelõképességüket tekintve kisebb helyigénnyel rendelkeznek. Ezek a gépek különösen a kisebb állatállománnyal gazdálkodó állattenyésztõk gépei lehetnek. A kis törzscsuklós rakodógépek helyigény, fordulási helyszükséglet és egyéb paramétereiket tekintve a csúszókerék kormányzású homlokrakodó gépekkel azonos teljesítménymutatókkal rendelkeznek. A kis törzscsuklós homlokrakodó gépek építési módjukat, konstrukciójukat tekintve egyszerû szerkezetek, kevésbé érzékenyek a környezeti igénybevételekre. Éppen a törzscsuklós konstrukció biztosítja ezen gépek esetében a járószerkezet tökéletes kereszt- és hosszirányú talajkövetését, vagyis a mezõgazdasági viszonyok közötti jó terepjáró képességet. Természetesen a részletesen bemutatott WEIDEMANN, SCHÄFFER gépeken kívül egyéb gépek is szerepelnek a hazai gépkínálatban, mint pl. a GEHL 540, PICHON, valamint a STEIGER ST 800-as típusok. A kis törzscsuklós rakodógépek fontosabb mûszaki adatait a „SCHÄFFER” kis törzscsuklós rakodógép-család adataival szemléltetjük a táblázat szerint.

 


 

 A traktorra szerelhetõ homlokrakodók közül is több típus szerepel a hazai gépkínálatban, de itt is fontos tendencia, hogy elsõsorban a kisebb teljesítményû és tömegû traktorokra szerelhetõ példányok között találunk újdonságokat, mint pl. a LDJM 254 TK-QS típus.Ezt a trendet követik a hazai gyártók is, többek között a FERRO-FLEX Kft., Lengyeltóti által gyártott F40 típusú traktorra szerelhetõ homlokrakodó gépe. A kis homlokrakodó gép – a nagyobb testvéreihez hasonlóan – gyorscsatlakozó kerettel csatlakozik az üzemeltetõ traktor vázkeretéhez.

 


 

A kazánlemezbõl kialakított gyorscsatlakozó keret két felsõ bakjához kapcsolódik a két párhuzamos zártszelvényû emelõgém. Az emelõgémet 2 db kettõs mûködésû munkahenger emeli, ill. süllyeszti. A kis gép emelõképessége 750 kg, ami azt jelenti, hogy megfelelõ munkaeszközökkel ellátva alkalmas hengeres és szögletes nagybálák manipulálására, ill. rakodására, homlokrakodó kanállal felszerelve ömlesztett anyagok rakodhatók a géppel. A trágyamarkoló fejjel pedig az almos istállótrágya rakodási feladatok ellátására alkalmas. Kis helyigényébõl adódóan tolólappal vagy kanállal felszerelve a hígtrágyás vagy alomtakarékos tartástechnológia kitrágyázó gépe lehet. Az említett munkaeszközök gyorscsatlakozó kerettel kapcsolódnak az emelõgémhez. A munkaeszközök megfelelõ helyzetben tartásáról az emelõgémre szerelt párhuzamvezérlõ mechanizmus gondoskodik. A rakodógép mûködtetését az üzemeltetõ traktor hidraulika rendszere biztosítja gyorscsatlakozóval történõ csatlakoztatás által. A kezelést a kiépített vezérlõ- és szabályzó egység biztosítja.

Az ismertetõnkbõl is kiderül, hogy a bonyolult és szerteágazó mezõgazdasági anyagmozgatás – ezen belül a rakodás – gépi munkáinak megoldására, elvégzésére, a hagyományosan alkalmazott rakodógépek mellett, különösen a kisebb állatállománnyal gazdálkodók igényeit jól kielégíthetik a kis helyigényû, jó manõverezõ képességû „kis törzscsuklós homlokrakodó gépek”, ill. a kis vagy könnyû univerzális traktorokra szerelhetõ kis homlokrakodó gépek.Dr. Kelemen ZsoltA cikkhez kapcsolódik: a XVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgada Napok gépész szemmel címû összeállításunkat megtekinthetik a www.agronaplo.hu/termekinformaciok/36 oldalon.