MENÜ

XII. Gödöllõi Gazdanapok

Oldalszám: 39
2014.03.17.

Immáron XII. alkalommal várja a Gödöllõi Agrárközpont Kft. és a Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézete az érdeklõdõket a már hagyományosnak tekinthetõ júniusi gazdanapra. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens, tanüzemvezetõ beszélt röviden a közelgõ esemény kapcsán a helyszínrõl és az intézmény szerepérõl.

 


A Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központ valójában az egyetem növénytermesztési tangazdasága. A 140 hektáron mûködõ bemutató gazdaság alapvetõen három fontos feladatot lát el.Elsõsorban természetesen az oktatáshoz kapcsolódó gyakorlati képzés számára biztosít helyet. Másrészt a kutatás színteréül szolgál, hiszen itt zajlik az innováció, az új megoldások kidolgozása. A kutatás nem csak az oktatással összefüggõ feladat, hanem szoros együttmûködés is a vállalati partnerekkel. Minden egyes kutatási feladat témája vállalkozói, céges partnerekkel egyeztetett – akár állami támogatású, akár cég részérõl érkezõ a megbízás. Ezek olyan gyakorlatorientált kutatások, amelyek haszna várhatóan a közeljövõre datálódik, ezért nagy az érdeklõdés az elméleti és gyakorlati szakemberek részérõl egyaránt. Vonatkozik ez a növénytermesztés valamennyi technológiai elemére: a biológiai alapokra (fajtákra), a tápanyagellátásra, a talajmûvelésre, a növényvédelemre, valamint az utóbbi években kiemelt kutatási témaként az energetikai célú növénytermesztésre. Így a lágy- és fás szárú energianövények termesztése, a bio-üzemanyagok elõállítása, illetve az ahhoz alapanyagul szolgáló növények és technológiai fejlesztések jelentik a programot. A kutatási célok meghatározása egyeztetett, gyakorlatorientált – emiatt az érdeklõdés is igen nagy a témát illetõen. A jelenleg zajló több, mint 30 kísérlet hátterében nagyrészt vállalkozói partnerek állnak konzorciumi formában, és egyetemi hallgatók, doktoranduszok, valamint kutató kollégák végzik azokat.Harmadik jelentõs szerep a szaktanácsadásban való részvétel, amely részben önként vállalt feladat. Évrõl évre több ezer érdeklõdõt regisztrálnak, az elmúlt esztendõben számuk meghaladta a négyezret.

A szántóföldi növénytermesztés témakörében ma hazánk egyik legnagyobb és legátfogóbb területe, ahol a kísérleti parcellák megtekinthetõk – az érdeklõdõk pedig az ország különbözõ részeibõl érkeznek.Két nagy rendezvényük egyike a júniusi Gazdanap, ahol a területi kísérletek bemutatásán túl az aktualitás témaköre kapja a fõszerepet: idén az adott idõszak szántóföldi növényeinek bemutatása és a szántóföldi öntözés.

A Gödöllõi Õsz szeptemberi rendezvénye – amely eredetileg még regionális program volt –, az ismertségnek és elismertségnek köszönhetõen mára az ország minden területérõl, sõt külföldrõl is vonzza a több száz vendéget.Agro Napló a rendezvény médiatámogatója. Program letölthetõ a www.agronaplo.hu/esemenyek/504 weboldalról.


 

 


A XII. Gödöllõi Gazdanap kiemelt partnere a DuPont Magyarország Kft. Ahogy azt Rácz István marketing igazgatótól megtudtuk, fontosnak tartják a rendezvényeken való je-lenlétet, hiszen a gyakorlati bemutatók jelentik számukra termékeik valódi megismertetését a gazdákkal, a felhasználókkal. A Gödöllõ-szárítópusztai programon is – mint a hason-ló, gyakorlati tapasztalatok megismertetését lehetõvé tevõ rendezvényeken – növényvédelmi termékpalet-tájuk újdonságait mutatják be.A szakemberek és minden érdeklõdõ számára a szántóföldeken bizonyítva van mód leginkább hitelesen méltatni az alkalmazott szereket, technológiákat. A DuPont a szántóföldi, zöldség-, szõlõ- és gyümölcskultúrák számára kínálja növényvédõ szereinek széles skáláját. Itt említjük meg, hogy a cég kis kiszerelésû termékeket is forgalomba hozott a közelmúltban, valamint szélesítette termékpalettáját és megjelent ampullás méretû termékeivel is.

 


A Profikomp Kft. a biológiailag bontható hulladékok kezelésével és megújuló energiaforrásokkal foglalkozik. Dr. Alexa László ügyvezetõ igazgatótól, mint a rendezvény egyik közremûködõ cégének vezetõjétõl megtudtuk, vállalkozásuk több ponton kapcsolódik a Szent István Egyetem Növénytermesztési Tanüzeméhez.Egyrészt a termésnövelõ anyagok, különbözõ szerves komposztok felhasználása vonatkozásában vannak közös kutatásfejlesztési munkáik, másrészt a fás szárú energetikai célú ültetvények tekintetében. Folyamatban vannak jelenleg is közös kutatásaik, így a szerves termésnövelõ anyagok, komposztok felhasználását illetõen – milyen mennyiségben, illetve milyen technológiával kijuttatva optimális az a különbözõ kultúrákban és milyen módon lehet azt a legszakszerûbben hasznosítani. A fás szárú ültetvények közül pedig az energiafûz vonatkozásában vannak együttmûködéseik. A cég egyébként is komoly hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre. Számos nemzetközi és hazai K+F projektben vesznek részt különbözõ egyetemekkel és kutatóintézetekkel együtt dolgozva.