MENÜ

Szántóföldi kultivátorok összehasonlítása

Oldalszám: 65
2014.03.18.

A top agrar szakfolyóirat tesztcsapata alkalmazás közben több neves gyártó szántóföldi kultivátorának elõnyeit és hátrányait vizsgálta (melyek közül itt hét eszközt mutatunk be). A háromsoros szántóföldi kultivátorok univerzális eszköznek bizonyultak valamennyi talajmegmunkáló mûveletben, ezek osztrák tapasztalatairól az alábbiakban számolunk be.

 Az utóbbi években egyre jobban leváltották a háromsoros kultivátorok a hagyományos kétsoros, szárnyaskapás változatokat, ugyanis ezek jobban bedolgozzák a földbe a tarlómaradványokat, és kedvezõbben alakítják a talajfelszínt. A kapák kicserélhetõk vésõ alakú kapatestekre, amelyekkel mélyebb mûvelést lehet elérni.

Univerzális eszközök minden munkafázisraAz ilyen talajmûvelõ géppel a gazda egy általánosan alkalmazható munkaeszközhöz jut minden egyes mûvelet elvégzésére, sõt, bizonyos esetekben az ekét is kiválthatja. Az egyes munkafolyamatokhoz, pld. a tarlóhántáshoz bizonyára vannak ennél alkalmasabb szerkezetek is, de Ausztriában, az átlagos területnagyságokhoz viszonyítva, a költségek szempontjából ez az univerzális eszköz, azaz a minden munkafázist elvégzõ talajlazító látszik a legjobb választásnak.Egy gyakorlati összehasonlító tesztre többek között a dán Dalbo és Kongskilde, a német Lemken és Rabe, az osztrák Pöttinger, Regent, valamint Vogel&Noot cégek küldték el gyártmányaikat, amelyek egyébként itthon is beszerezhetõk. A vizsgálat lefolytatásáról és eredményeirõl kivonatosan adjuk közre a tesztcsapat beszámolóját Michael Deimel összefoglalásában (ennek teljes tartalma a top agrar Österreich tavaly februári számában jelent meg).Nevezett cégek 2007 nyarán és õszén egyenként 3 méter munkaszélességû, három, illetve, négysoros kultivátorokat bocsátottak rendelkezésünkre. Feltétel volt, hogy a talaj egyengetéséhez tárcsákat is szállítsanak. Ezen kívül a cégeknek egy olyan hengert is kellett biztosítani, amelyrõl azt feltételezték, hogy a tesztterületekre ezek lennének a legalkalmasabbak. Mivel a tesztterület (Waldviertel) egy részén a talaj nagyon köves, ezért a gépekrõl nem hiányozhatott a kõ (túlterhelés) elleni védelem sem.Így teszteltünkA teszt során az egyes talajlazítók alkalmazhatóságát, és a köztük lévõ különbségeket szerettük volna megtudni alkalmazás közben. Ezen felül növénytermesztési és költségszempontok is szerepet játszottak. Ahhoz, hogy ezen kultivátorokról egy átfogó és minél pontosabb képet kaphassunk, illetve, hogy a megbízhatóságot is kimutathassuk (kopás), egy kultivátorral legalább 50 ha földet mûveltünk meg.A teszt helyszínei a megmunkálandó talaj milyenségét tekintve különbözõek voltak. A talajminõség a nehéz agyagos talajtól a könnyû, vagy közepesen nehéz humuszos szántóföldeken át a homokos, vagy éppen a sok homokot tartalmazó, nehéz agyagos földekig változott. Különösen értékes tapasztalatokat szereztünk a nagyon csapadékszegény, száraz nyár folyamán. Ez mindenekelõtt a talajba történõ behatolásnál és a kapák kopásában volt észlelhetõ.A talajmûvelés különféle kultúrák tarlóhántásával és különbözõ mennyiségû tarlómaradvánnyal kezdõdött. Ezeket szinte valamennyi kultivátornál kis méretû szárnyas kapákkal végeztük. Eközben, ahogy már említettük, nagyobb különbségek mutatkoztak a talajba történõ behatolásnál, a kopásban, és az aratási maradványok beforgatásában (részben jelentõs eltömõdések mutatkoztak).A következõ talajmûvelési munkálatokhoz a követelményektõl függõen a már bevált kisméretû szárnyas kapákat, vagy a szélesebb, deltoid alakú fogakat, vagy a keskeny, vagy a vésõ alakú fogakat használtuk. A munka után repce került vetésre, és talajvédõ vetést is alkalmaztak. Õsszel a kultivátorokat vetõágy elõkészítésre használtuk, hogy a késõn aratott kultúrák után egy menetben a búzának, tritikálénak és a rozsnak megfelelõ magágyat biztosíthassunk.A teszt során csapatunk egy kritériumlista alapján értékelte a munkavégzést, a gép felépítését és a mûvelõ elemeket. Ezek átlaga képezte az alapját az egyes kultivátorok megítélésének. Minden egyes kultivátort Steyr CVT 6195 típusú traktorral vontattunk, minden esetben azonos munkasebességgel. Mértük az üzemanyag-fogyasztást is (lásd: táblázatok).

 

 


 

 


Rövid értékelésekA Dalbo Triplex a mûködési elve alapján egyaránt alkalmas a sekély és a mély talajmûvelésre. A tarlómaradványokat illetõen nagyon jó bedolgozási mutatói vannak, jól egyengeti a talajt, és talajlezárása is kiváló. A második henger porhanyító hatása megfelelõen biztosítja a hiánymentes kelést. Hátránya a nagyobb vontatási teljesítményigény, és ezzel összefüggésben a magasabb üzemanyag-fogyasztás, de ez a fogak elrendezése és szögállása miatt lép fel.A Kongskilde Vibro Flex ideális szerkezet az õszi talajmûveléshez. A tarlóhántásnál azonban gondok merültek fel. Véleményünk szerint a legjobb benyomást a Lemken Thorit tette. Nagyon jó minõségû munkát végzett minden területen, a felszíni sekély és a mély mûvelésnél is. Különösen kiemelnénk a kopóréteggel ellátott fogak által elért mintegy 150 ha területteljesítményt, amellyel minden más versenytársat nagy különbséggel megelõzött.A Rabe Blue Bird rugós túlterhelés elleni védelemmel (kõvédelemmel) volt ellátva, amely viszonylag problémamentesen mûködött. Kemény, száraz, agyagos talajnál azonban nagyobb rugóerõre lenne szükség a folyamatos munkavégzés érdekében. Egyébként nagyobb munkasebességnél is eltömõdés nélkül dolgozik, és a tarlómaradványokat kielégítõen bedolgozza a talajba.A Vogel&Noot Terra Cult kultivátorának súlypontja közelebb esik a felfüggesztéshez. Ennek a talajmûvelõ gépnek nagy elõnye a csekély karbantartási igény, csak a pálcáshengerek és a küllõskapák csapágyait kell kenni. Pozitív dologként értékeltük a kultivátorra utólag szerelhetõ közúti világítást.

A legfontosabb tapasztalatokÖsszességében szinte valamennyi kultivátor teljesítette a vele szemben támasztott követelményeket. Legtöbbjük általánosan alkalmazható, egyedüli talajmûvelõ gépként is bevethetõ.

Szembetûnõ volt azonban nagy tömegük, így a traktorok függesztõ szerkezetének nagy megterheléseket kell kibírni, és ez kihathat a hidraulika rendszerre is. A háromsoros kultivátorok természetesen hosszabbak is a kétsoros változatoknál, ezért a közúton való közlekedésre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Álljon itt röviden valamennyi vizsgált kultivátor elõnye és hátránya.Lemken: a legjobban dolgozik minden körülmény között, jók a kopási tulajdonságai a legjobban egyengeti a talajt, kettõs lezáró hengere jó megoldásnak bizonyult.Rabe: szinte eltömõdés nélkül dolgozik, kiválóan forgatja a talajba a tarlómaradványokat, nagy hozzá a kapaválaszték, viszont gyorsan kopnak. Nem tartjuk megfelelõnek az elmunkáló tárcsák felfüggesztését és a közúti világítóegység rögzítését.Pöttinger: a tarlómaradványokat kiválóan dolgozza be, jó a talajegyengetõ képessége, és a talajfelszín visszatömörítése. A kapái viszonylag gyorsan kopnak. Ez volt a legnagyobb tömegû gép.Vogel&Noot: karbantartást nem igénylõ eszköz, jónak mondható az utólagos talajtömörítés. Küllõs kapái ugyan jól boronálnak, a talajfelszínt azonban nem dolgozzák el egyenletesen. Magas a vonóerõ igénye.Regent: szintén jó a tarlómaradvány bedolgozása, és jónak ítélhetõ a talajfelszín tömörítése. Mûvelõelemei nehezebben hatolnak a talajba és gyengébb a kések élettartama. Üzemeltetéséhez ugyanakkor kevesebb üzemanyag szükséges a többiekéhez képest.Dalbo: hidraulikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, ugyanakkor nehezen vontatható, és magas az üzemanyag-felhasználása. Hengerkombinációjának azonban jó a talajtömörítõ hatása.Kongskilde: az elõbbiekkel ellentétben könnyû gép, így kisebb a vonóerõ igénye, ugyanakkor hajlamos eltömõdésre, gyengébb a talajegyengetõ hatása, és talajlezárása is. A traktorra könnyen csatlakoztatható. Azoknak a gazdáknak, akik ilyen rendszerû kultivátort szeretnének vásárolni, azt tudjuk ajánlani, hogy ne az ár legyen a döntõ. Sokkal fontosabb a jó gép a termõtalaj megfelelõ mûveléséhez, a bõ termés megalapozásához.Forrás: top agrar Österreich 2/2008

Fordítás: -an-