MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld Kukorica Termesztés Gazdaság

A jó vetésváltás lehetõségeia jelenlegi vetésszerkezetben

A vetésváltást megalapozó agronómiai elméleteket értékelve megállapítható, hogy napjaink technológiai színvonalán tápanyag-gazdálkodási szempontból a vetésváltás és a vetésforgó nem indokolható. Ugyanakkor legjelentõsebb növényeink esetében is megfigyelhetõ, hogy mind a búza, mind a kukorica termése monokultúrában kisebb, mint vetésváltásban.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld hibrid Kukorica tenyészidő

A kukorica tenyészideje a termesztés feltételeinek változásának tükrében

A kukoricahibridek a sok-sok jellemzõ tulajdonság mellett egymástól az éréshez szükséges idõtartam hosszában is jelentõsen különböznek. Az adott termõhelyen alkalmazható tenyészidõt az aktív hõ összeg határozza meg. Az északi országokban aránylag szûk az eltérõ tenyészidejû hibridek választéka. Minél délebbre megyünk a választékunk egyre bõvülhet. Magyarországon a kukorica termõhelyek adottságai alapján a FAO 100-tól FAO 600-ig terjedõen vethetünk hibrideket. A tenyészidõ használat azonban számos megfontolást rejt magában.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld Termesztés Szója fajta

A szójatermesztés helyzete és teendõi

A statisztikai adatok szerint az utóbbi évtizedek egyik „sikernövénye” a világon a szója volt. Termõterülete az 1960-as évektõl napjainkig közel megnégyszerezõdött, s mára meghaladja a 94 millió ha-t. A legnagyobb növekedés Argentínában történt, ahol a vetésterület a korábbi 1100-szeresére nõtt. Hazánkban a növekedés üteme „csak” 11-szeres, s jelenleg 35 ezer ha vetésterülettel rendelkezünk.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld Árpa levél klorofill

Az õszi árpa N-tápláltságának meghatározása klorofilltartalom méréssel

A levél N-koncentrációja szoros összefüggést mutat az õszi árpa szemtermésével. Ugyancsak erõs pozitív korreláció van a levél klorofilltartalma és N-koncentrációja között, mely jó információt ad az õszi árpa N-tápláltságáról és a talaj N-szolgáltatásáról. A hordozható, növényállományban használható korofillmérõ mûszerek segítségével gyorsan tájékozódhatunk a növény N-tápláltsági állapotáról, mely támpontul szolgálhat a tenyészidõ alatti N-trágyázáshoz.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld Kukorica Termelés növénynemesítés

Célorientált organikus növénynemesítés és vetõmag elõállítás

Az utóbbi évek élelmiszertermelés, -forgalmazás és -fogyasztás tendenciái világszerte jelentõs mértékben megváltoztak, és egyre inkább elõtérbe kerültek a természetes eredetû, egészséges, minõségi élelmiszerek. A különbözõ élelmiszerbotrányok eredményeként, különösen a prémium kategóriákban alapvetõ követelménnyé vált a termékek elõállításának követhetõsége a szántóföldtõl a fogyasztó asztaláig, és élelmiszereinknek minden szintetikus vegyszermaradványtól és szennyezõdéstõl mentesnek kell lennie. A prémium kategóriájú élelmiszereknek emellett teljesítenie kell a funkcionális élelmiszerekkel szemben támasztott követelményeket is.  

Szakfolyóirat > 2009/03 > Szántóföld Trágyázás trágya talaj

Magyarország talajainak Zn-ellátottsága,a visszapótlás lehetõségei

A növények számára nélkülözhetetlen (esszenciális) tápelemeket makro- és mikrotápelemekre osztjuk fel. Makrotápelemeknek – melyek a növényi szárazanyagban 0,01%-ot meghaladó mennyiségben találhatók – a következõ növényi tápelemeket tekintjük: N, P, K, Ca, Mg, S. Makrotápelemekbõl viszonylag nagy mennyiségre van szükségük a növényeknek, a mikrotápelemekbõl viszont már sokkal kevesebbre.