MENÜ

Új Pioneer hibridek - Rekordtermés és termésbiztonság minden évjáratban

Oldalszám: 13
2014.03.24.

Pioneer újgenerációs kukoricahibridjei már két eltérõ évjáratban bizonyítottak a gazdálkodóknak a szántóföldi viszonyok között is. Az elmúlt két teljesen eltérõ évben mutatott Pioneer termésbiztonság jól jelzi merre tart, melyek a fõ szelekciós kritériumai a Pioneer nemesítésének.

 
 

 A legfontosabb kukorica értékmérõ tulajdonság természetesen a termõképesség, de emellett rendkívül fontos a termésbiztonság, az adaptációs képesség és stressztûrõ képesség is. Hiába ugyanis az optimális feltételek közötti rekordtermés, ha a szántóföldi „valós” körülmények között a hibrid a vártnál jóval kevesebbet terem, ezáltal jövedelemtõl esik el a termelõ.

Ezért is rendkívül fontos szántóföldi növényeinknél, így a kukoricánál is a stressztûrõ képességrõl, mint fontos értékmérõ tulajdonságról szót ejteni, mert az idõjárásunk egyre kiszámíthatatlanabbá, jóval szélsõségesebbé válik. Ha megnézzük a rendelkezésre álló meterológiai adatokat az elmúlt száz évre visszamenõleg jól érzékelhetõ trendet fedezhetünk fel a hõmérséklet és csapadék vonatkozásában. Az évi középhõmérséklet egyre melegebb, míg a lehullott éves csapadékmennyiség egyre kevesebb. Természetesen felelõtlenség lenne most az elõttünk álló tenyészidõszakra bármilyen jóslással is elõállni, a hibridválasztás szempontjából azonban jól körül tudjuk határolni mely hibridekkel tudjuk a legnagyobb jövedelmet elérni legyen bármilyen is a 2009-es év idõjárása.

A 2008-as évben a nyár végi, augusztusi szárazság kivételével kedvezõ volt az évjárat a kukorica számára. A csapadék eloszlása aránylag elõnyös volt, melynek következtében kimagasló termések kerültek betakarításra. A hibridek jól teremtek, a különbözõ kísérletekben nem voltak ritkák a 13–14 tonnás termések sem.

A Pioneer saját kísérleteiben, a genetikai elõrehaladásnak köszönhetõen rendre az újgenerációs kukoricák végeztek az élen (1. ábra).

 


 Mint már említést tettünk róla, rendkívül fontos a stressztûrõ képesség is a termõképesség mellett. Ebbõl a megfontolásból ha megnézzük a 2007-es szélsõséges évjárat hibridteljesítményeit is, láthatjuk, hogy a Pioneer 2008-ban rekordot termõ újgenerációs hibridjei az aszályban is az élen szerepeltek nemritkán tonnákkal verve versenytársaikat.

Hibridjeink jellemzésekor ezért a 2007-es aszályos évjárat hivatalos, független kísérletek eredményeit is közreadjuk, hogy a 2008-as rekord-termõképesség mellett láthatóvá váljon mire képes az adott hibrid, ha szélsõségesre fordulnak a körülmények.

PR38A79: FAO száma 310. Két eltérõ évjáratban is jobb eredményt produkált, mint az éréscsoport elején található versenytárs hibridek. Az elkövetkezõ évek meghatározó korai kukoricája lesz.

Az A79-nél az egyik legfontosabb tulajdonság a stressztûrõ képesség, kiváló adaptációs képesség. Magas termõképességét akkor is megõrzi, ha rosszabbra fordulnak a körülmények. A hivatalos MgSzH vizsgálatokban bizonyította is ezt a tulajdonságát (2. ábra).

 


 A PR38A79 kiváló õszi kalászos elõvetemény is, jó vízleadása mellé azonban nem kell kompromisszumot kötnünk termõképességben, az itt található hibridek között messze kimagaslik a termésével is.

P9400: FAO száma 330. A Pioneer legújabb nemesítésû, nagy termõképességû hibridje. 2008-as rekordtermése mellett 2007-ben a hivatalos MgSzH vizsgálatokban 790 kg-mal múlta felül az egyébként jól ismert sztenderd hibridek átlagát (3. ábra) ezzel is bizonyságot téve termésbiztonságból. A diagrammon is jól látszik, hogy a FAO 300 eleji kukoricák között a legjobb szemnedvesség – termés aránnyal rendelkezik. Korai fejlõdési erélye nagyon jó, korai vetésre is alkalmas. Szemtermésének emészthetõ energiatartalma a legjobbak közé tartozik, ezért takarmányértéke is kiváló.

A PR38A79 és P9400 páros a FAO 300 eleji kukoricák között kiemelkednek mind termõképességükben, mind termésbiztonságukban! Számíthat rájuk, bármilyenre is fordul az elkövetkezõ tenyészidõszak idõjárása!

 


 PR37N01: FAO száma 380. Az N01-es tulajdonképpen már jól ismert hibriddé vált az elmúlt két évben. Karrierjét többek között köszönheti annak, hogy az idõjárás nem tudott kifogni rajta. A jó évjáratban rekordot terem, míg az aszályban nem talál legyõzõre. Jól mutatja a Pioneer nemesítési irányvonalát, amely a rekordtermés mellett különösen nagy hangsúlyt fektet a termésbiztonságra. A jövõt tekintve ez a hibrid etalonnak számít. Az MgSzH a fajtaelismerõ rendszerében, felismerve az N01 megbízhatóságát, termésstabilitását, már sztenderd hibridként szerepelteti, magasra téve ezzel a mércét az új, bevezetésre váró hibrideknek.

PR37Y12: FAO száma 390. Az N01-gyel fej-fej mellett szerepel az élen a FAO 300-as csoportban. A 2007-es aszályos évben már a köztermesztésben bizonyította aszálytûrõ képességét, megbízhatóságát. Az idei évben rekord termõképessége mellett kiváló vízleadásáról is bizonyságot tett.

PR37F73: FAO száma 410. Több éve szerepel a köztermesztésben, aszályos és csapadékos évben egyaránt jól teljesít. Rendkívül jó alkalmazkodóképességû, a gyengébb termõhelyeken is megállja a helyét, jó körülmények között rekordot terem. Az MgSzH felismerve ennek a Pioneer hibridnek is a termésstabilitását, megbízhatóságát, az F73-at is a sztenderd hibridek közé emelte a FAO 400-as éréscsoportban 2008-tól.

PR36V52: FAO száma 440. A 2007-es aszályos évben az MgSzH fajtajelöltek kísérletében éréscsoportjában abszolút elsõ helyezett volt, 1400 kg-mal, 20%-kal múlta felül a sztenderd fajták átlagát (4. ábra). 2008-ban nagyüzemi kísérletekben kiemelkedõ terméssel és gyors vízleadással mutatkozott be Önöknek. Látványos hibrid, csõméreteivel is mutatja óriási termõképességét. Korai fejlõdési erélye kiváló, korai vetésre alkalmas. Agronómiai tulajdonságai kedvezõek, gyökere, szára erõs.

 


 PR35F38: FAO száma 510. Az F38 érésidejét tekintve inkább tartozik azonban a FAO 400 második felébe tartozó kukoricákhoz. Kiváló vízleadása és az éréscsoportját megelõzõ, korai virágzási ideje miatt inkább FAO 400 végi kukorica. Ezért javasoljuk azoknak is akik általában nem szoktak FAO 500-as kukoricát vetni, nem fognak csalódni benne, a legnagyobb termõképességet kapják jó vízleadással. Az F38 mind az aszályos és mind a csapadékos évben a legnagyobb termést adta a Pioneer kísérleteiben. Az MgSzH ezt a hibridet is a sztenderd hibridek közé sorolta 2008-tól, mert a független kísérletekben is bizonyította termésbiztonságát. Sztenderd hibridként egyébként olyan mércét állított fel, amelyet egyetlen fajtajelöltnek sem sikerült meghaladnia 2008-ban.

A fenti hibridek képezik a Pioneer új nemesítési irányvonalát, ezeknél a hibrideknél már jól érzékelhetõ az eltérõ évjáratokban mutatott termésbiztonság. Új hibridjeink megbízhatóságának, termésstabilitásának elismerése, hogy az MgSzH a fajtaelismerési rendszerébe három újgenerációs Pioneer hibridet választott be a sztenderd fajták közé.

Kedves Termelõ! Amennyiben még fajtaválasztás elõtt áll, a legnagyobb termõképességû hibridek közül válassza azokat, amelyek bizonyítottak eltérõ évjáratokban is, a Pioneer kukoricák nem fogják cserben hagyni, jöhet bármilyen idõjárás is! Az Ön termõhelyének legmegfelelõbb hibrid kiválasztásában kérje a Pioneer agronómusának segítségét.Fábián László

termékmenedzser