MENÜ

Fordítsunk figyelmet a repcére már kora tavasztól!

Oldalszám: 36
2014.03.24.

Az elmúlt két évben betakarított repceterületek és terméshozamok alapján elmondható, hogy a repce Magyarországon is a „szükségnövény” kategóriából a hasznot hozó növények sorába lépett elõ.

 
 

 

Gyakorlati tapasztalat, hogy a repce teljes termésének kb. 70%-a – a virágzás kezdetétõl a teljes érésig tartó 70–75 napos érési idõszak alatt – kb. a betakarítás elõtti 14. napig alakul ki. Ekkor alakulnak ki az oldalhajtások, a becõtermés fala és a magok. Az intenzív növekedés biztosításához az adott idõben, megfelelõ mennyiségben rendelkezésre álló fényre, hõmérsékletre, vízre, valamint tápanyagokra van szükség. Ezért tavasszal nem engedhetõ meg, hogy a repce magára maradjon!

A csekély számú oldalelágazást fejlesztõ, megdõlésre-kipergésre hajlamos repce 10–15%-kal kevesebbet terem, míg egy közepes vagy erõsebb mértékû rovarkártétel esetén a várható termés akár 20–25%-át is elveszíthetjük!Az egyre intenzívebbé váló repcetermesztési technológiák egyik sarokpontja a tavasszal célzottan elvégzett gombaölõ és regulátor hatású kezelés. A Bayer CropScience tebukonazol hatóanyag-tartalmú gombaölõ készítménye, a FOLICUR SOLO hazai alkalmazása már egy évtizedes múltra tekint vissza. Kora tavasszal – a repce szárba indulásának kezdetén alkalmazva – elsõsorban a regulátor hatás érvényesül: a növényi hormonok arányainak változása (auxin- és citokinin tartalom nõ, a gibberelin és etiléntartalom csökken) azt eredményezi, hogy több és erõteljesebb oldalelágazódás képzõdik a növényeken. Ennek a folyamatnak a fontosságát nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanis a repcebecõk 60–70%-a az oldalelágazásokon található! A regulátor hatására az érési idõ is meghosszabbodik és a becõkben a magok biztosabban ülnek. A szilárdabb növényállomány esetében csökken a betakarításkori termésveszteség, a növények ellenállóbbak lesznek a záporokkal, a széllel szemben.Az ipari növények közül a repcének van a legtöbb rovarkártevõje. Tavasszal a tünetek: hiányos becõképzõdés, becõfelnyílás és a korai magpergés lehet. Tavaly, az átlagosnál rövidebb fejlõdési ciklusok a repce esetében is elõbbre hozták és felborították a megszokott védekezési stratégiákat. Ennek hatására megnõtt a tavaszi rovarölõ szeres védekezések száma is (átlagosan 2,5–3 kezelés). A leggyakrabban alkalmazott készítmények között ott találjuk a Bayer CropScience tiakloprid hatóanyag-tartalmú rovarölõ szerét, a BISCAYA-t.

Ez a készítmény kielégíti a modern, hatékony, ugyanakkor környezetkímélõ inszekticiddel szemben támasztott követelményeket. A hatóanyag igen erõs felszívódó hatással, kiemelkedõ hatékonysággal és jó ökotoxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik. A repce védelmére általánosan használt piretroid hatóanyagcsoporttal szemben a tiakloprid eltérõ hatásmechanizmussal rendelkezik, ezért a BISCAYA jól beilleszthetõ a repcekártevõk elleni hatásos védekezést szolgáló rezisztenciamenedzsmentbe.A készítmény hatása egyaránt kiváló, akár táplálékfelvétellel, akár érintkezéssel kerül a rovar szervezetébe. A beporzást végzõ rovarokra, mint a méhek és poszméhek, nem veszélyes, ezért a termék a teljes virágzásban és nappal is alkalmazható. Magyarországi körülmények között a BISCAYA kifejezetten alkalmas a repce virágzása körül fellépõ (repcefénybogár, repcebecõ-ormányos) kártevõk elleni védelemre.

A fenti két készítményünk idén is hozzáférhetõ a Bayer Repce Csomagban is, amely 20 hektárra elegendõ mennyiségû FOLICUR SOLO-t és BISCAYA-t tartalmaz. A Bayer Repce Csomagot keresse a növényvédõ szer forgalmazóknál.Csorba Csaba,

Bayer CropScience