MENÜ

Újabb traktor- és szállítóeszköz konstrukciók a mezõgazdasági anyagok szállításában

Oldalszám: 75-76
2014.03.21.

A mezõgazdasági szállítási feladatok zavarmentes ellátása nélkülözhetetlen a termelés folyamatosságának biztosításában. A mezõgazdasági termelésben a növénytermesztés és állattenyésztési ágazatban még a mai specializálódott és a jövedelemorientált, erõsen szûkített termelési szerkezetben is a megtermelt termények vagy termékek, ill. a termeléshez szükséges segédanyagok – a szállítási feladat ellátása szempontjából – eltérõ tulajdonságaival kell számolni.A feladat megoldását nehezíti, hogy a megtermelt mezõgazdasági termékeket, de még a termeléshez felhasznált anyagokat – az agrotechnikailag optimális – az esetek többségében a legrövidebb idõn belül a felhasználási, feldolgozási, ill. tárolási helyre kell szállítani. Éppen ezért a mezõgazdasági szállítóeszközöket, pótkocsikat a gyártók folyamatosan fejlesztik a teherbírás, raktérfogat növelése, a technológia-felhasználás bõvítése, a taposási károk csökkentése szempontjából. Az üzemeltetõi igények kielégítése mellett azonban a közlekedésre vonatkozó jogszabályokat is figyelembe kell venni, amelyek a traktoros pótkocsis szállítóeszközök vonatkozásában az elmúlt idõszakban kedvezõen változtak, nõtt a vontatható összgördülõ tömeg a vontató traktor tömegének 4-szeresére, és a megengedett maximális szállítási sebesség is (40 km/h-ra) emelkedett.

 

 A mezõgazdasági pótkocsiknak a gyakorlatban konstrukciós és funkcionális szempontból is nagyon eltérõ igényeknek kell megfelelni. Mindezeket a traktorkonstrukciók fejlesztése is követte, megjelentek a rugózott felfüggesztésû vezetõfülkék, rugózott mellsõ- és hátsó hidak, ill. kerékfelfüggesztések, terhelés alatt kapcsolható, 40-50-60 km/h sebességhatárú váltók, különbözõ teljesítményszinten dolgozó, a szabályozatlan ágban is nagy nyomatékrugalmasságú motorok. Ahhoz, hogy egy üzem vagy vállalkozás termelési szerkezetének, ökológiai adottságainak megfelelõ pótkocsi, ill. traktoros szállító eszközparkot összeállíthassunk, vagy kiválaszthassuk a legmegfelelõbb szállítóeszközöket célszerû áttekinteni a rendelkezésre álló konstrukciókat, melyek csoportosítását az 1. ábrán foglaljuk össze.

Jelen ismertetõnk elsõsorban a középnehéz, univerzális traktorokkal üzemeltethetõ, 18 t összgördülõ tömegû, ikertengelyes vagy tandem futómûves, a 24 t összgördülõ tömegû, rugózott, kéttengelyes és a 24 t összgördülõ tömegû, tridem futómûves pótkocsikra terjed ki.Az 1. ábrán szereplõ konstrukciós megoldások közül a termelt növényféleségeknek, a szállítandó anyagok tulajdonságainak megfelelõen kell az adott konstrukciót kiválasztani.

 


 Nagyobb szállítási távolságok mellett (szemestermények, gabonafélék, napraforgó, cukorrépa, silókukorica, lucernaszenázs) különösen, ha a szállítási távolságnak nagyobb része épített, szilárd burkolatú útvonalra esik, célszerû vízszintes vonórúdterhelésû, azaz hagyományos építésû, két- vagy háromtengelyes pótkocsit választani, vagy üzemeltetni. Ma már a nehéz univerzális kategóriába tartozó traktorok egyes példányait rugózott mellsõ- és hátsó híddal is gyártják, ill. független kerékfelfüggesztéssel. Ezen traktorok vontatási és menettulajdonsága, a beépített motorteljesítmény jól kihasználható a vontató traktorból és két billenõszekrényes pótkocsiból álló szerelvénnyel (2. ábra).

 


 

A kétoldalra billenõszekrénnyel szerelt típusok különösen az áthajtó rendszerû fogadó berendezések esetén elõnyös. Silókukorica-szilázs vagy lucerna-, gyepszenázs szállítása esetén pedig térfogatnövelõ felépítménnyel használható ki a pótkocsi teherbírása. Az oldalfalak leszerelése után hengeres és szögletes nagybálák szállításában jól helyettesíthetik a fixplatós pótkocsikat.

A kisebb, 30–57 kW motorteljesítményû, univerzális pótkocsikhoz az 5–9 t teherbírású, egytengelyes vagy tandem futómûvel szerelt vízszintes- és függõleges vonórúdterhelésû pótkocsik illeszkednek. A 7–9 t teherbírású pótkocsik – az igényeknek megfelelõen – széles típusválasztékkal és a billenõ felépítményes változattól a tartályos felépítménnyel szerelt változatig sokféle kialakítással készül.

A terepjáró képesség javítására az egytengelyes futómûvek továbbfejlesztéseként tandem futómûveket alkalmaznak.

A tandem futómûvek esetében a tengelycsonkok egy, rendszerint négyszög-keresztmetszetû himbakarba vannak hegesztve.A dinamikus igénybevételek csökkentésére a pótkocsik futómûve rugózott változatban, tandem és ikertengelyes elrendezésben is készülhet. A tandem és rugózott futómûvek alkalmazása – a kéttengelyes futómûvel szerelt pótkocsikhoz képest – jobb manõverezõ képességet biztosítanak. A rugózott tandem futómûvek kialakítása a korábbiakban ismertetett rugózatlan változattal majdnem megegyezõ, azzal a különbséggel, hogy a tandem himbát maga a laprugóköteg alkotja.

A laprugókötegek statikailag egyenszilárdságú kéttámaszú tartóként kezelhetõk, ebben a vonatkozásban újdonságnak számít, hogy a gyártástechnológia és az anyagszerkezeti fejlesztések eredményeként 10–12 db klasszikus laprugóból álló rugóköteg helyett néhány rugóelemet építenek be, ennek a legújabb változata a befogót egyenszilárdságú tartóként mûködõ rugózó elem alkalmazása.A mezõgazdasági üzemek szállítási feladatainak a döntõ többségét az ikertengelyes vagy tandem futómûvel szerelt pótkocsik különbözõ billenõszekrényes, térfogatnövelõ, tartályos, lehordószerkezetes, vagy speciális felépítménnyel szerelt változataival végzik a mezõgazdasági vállalkozók. Az ikertengelyes és tandem futómûves pótkocsik összgördülõ tömege, így teherbírása is be van korlátozva. A megengedett tengelyterhelésbõl és a vontató traktorra átszármaztatható vonórúdterhelésbõl (2 x 8 t tengely + 2 t vonórúdterhelés) az összgördülõ tömeg nem haladhatja meg a 18 t-át. Az ikertengelyes futómûvel szerelt pótkocsik közül újdonságnak számít az AGRIKON Solt által gyártott EB-15CS cserefelépítményes pótkocsi, mely alapváltozatban billenõszekrénnyel emelve kerül gyártásra (3. ábra).

 


 Az ikertengelyes vagy a tandem futómûves pótkocsik kiváló terepjáró képességgel rendelkeznek, ami a mezõgazdasági termelési viszonyok között szükségszerû is. Hiszen a betakarított termények szállítását nagyon gyakran mostoha idõjárási körülmények között (felázott talajon, sáros földutakon a névleges teherbírás kihasználása mellett kell elvégezni. Ilyen nehéz út- és terepviszonyok között még ideális állapotnak tekinthetõ út- és terepviszonyokat szemlélteti a 4. ábra.

 


 A 18 t összgördülõ tömegû, vízszintes és függõleges vonórúdterhelésû, vagy 20 t összgördülõ tömegû, vízszintes vonórúdterhelésû, rugózott kéttengelyes, ill. 24 t összgördülõ tömegû, rugózott háromtengelyes pótkocsik üzemeltetésére a vontatható összgördülõ tömeg kifejthetõ vonóerõ- és motorteljesítmény tekintetében a 73/100–88/120 kW/LE motorteljesítményû, középnehéz, univerzális traktorok javasolhatók. Ezen teljesítménykategóriába tartozó traktorok fejlesztésénél kiemelt szempont volt a szállítási munkavégzésnek a minél tökéletesebb megfelelése.A szállítási munkák hatékonysága szempontjából nagyon fontos a menetsebesség minél jobb kihasználása, ami egyrészt a középnehéz, univerzális traktorok ergonómiai és motorteljesítmény- kihasználási tulajdonságainak a fejlesztését igényelte. Éppen ezért alakították ki ebben a teljesítménykategóriában a rugózott felfüggesztésû vezetõfülkék mellett a rugózott mellsõ hidakat és az így szerelt traktorokat, motorteljesítmény kihasználásra pedig a különbözõ teljesítményszinten dolgozó motorokat. Ez azért fontos, mert szállítóüzemben a traktormotort is – a fogyasztás kedvezõ szinten tartása miatt – a legkedvezõbb fajlagos fogyasztás helyén, mint jármûmotort célszerû üzemeltetni, szemben a talajmunkák vagy TLT-s munkagép üzemeltetésével, ahol az igénybevétel jelentõsen ingadozhat, hol a szabályzott tartományban a névleges fordulaton kell üzemeltetni a traktormotort (5. ábra).

 


 Az említett teljesítménykategóriába tartozó középnehéz, univerzális traktorok ma már kizárólag CommonRail hajtóanyag ellátó rendszerrel készülnek. Ennek megfelelõen a beépített motorok nagy nyomatékrugalmassággal és teljesítménytartalékkal rendelkeznek. A különbözõ teljesítményszinten dolgozó motorokkal szerelt traktorok használata a szállítási üzemben jelentõs üzemanyag-megtakarítást eredményez. A JOHN DEERE traktorba épített 6030 Prémium PowerTech Plus Engine motor az „Inteligent Power Management” elektronikus szabályzó bekapcsolóval + 7% teljesítménynövelés érhetõ el.Összefoglalva megállapítható, hogy az új, korszerû középnehéz, univerzális traktorok és a hozzájuk energetikailag jól illeszkedõ 18 t összgördülõ tömegû, tandem, ill. ikertengelyes vagy a 20 t teherbírású kéttengelyes rugózott, ill. a 24 t teherbírású rugózott futómûves pótkocsik használatával a szállítási munkák hatékonysága növelhetõ.Dr. Kelemen Zsolt, MGI – Gödöllõ