MENÜ

Kölcsönös megfeleltetés - Gazdálkodói kézikönyv

Oldalszám: 72
2014.03.24.

Gazdálkodói kézikönyvet készítettek a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium továbbá a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakértõi a magyar gazdálkodók számára az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés elveirõl, annak érdekében, hogy az Európai Unió által megkívánt szakmai feltételrendszerben könnyebben eligazodhassanak.

 A gazdálkodói kézikönyv tartalmazza azokat az elõírásokat és követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy megkaphassák a közösségi agrártámogatások nagyobbik hányadát kitevõ uniós pénzeket.

Ez évente mintegy 300–350 milliárd forint. Erre a támogatási hányadra csak azok jogosultak, akik betartják a környezet- és természetvédelem, az élelmiszerbiztonság és az állatvédelem alapvetõ követelményeit. Emellett az általuk megmûvelt területet megfelelõ állapotban tartják. E szakmai követelményrendszert nevezik az unióban kölcsönös megfeleltetésnek, ami az EU Közös Agrárpolitikája reformjának egyik meghatározó részét képezi. A kölcsönös megfeleltetés célja, hogy segítse a fenntarthatóbb gazdálkodást és összhangba hozza a Közös Agrárpolitikát a fogyasztók és az uniós adófizetõk elvárásaival.A most kiadott kézikönyv azért született, hogy a magyar gazdálkodók elkerülhessék az esetleges szankciókat, illetve azokat minimális szintre lehessen szorítani. A kölcsönös megfeleltetésrõl szóló elõírások elsõdleges célja azonban nem a szankcionálás, hanem a követelmények betartatása.

(A kézikönyvet MVH-nál regisztrált gazdák ingyenesen, postai úton kapják meg.)