MENÜ

Sárgarépa és burgonya Mikro-Vitallal

Oldalszám: 54-55
2014.03.24.

 


 

 

 

A Mikro-Vital tulajdonságaiA Mikro-Vital baktériumtrágya egy talajlakó baktériumokat tartalmazó talajoltó készítmény, mely hatékony talajerõ-visszapótló, valamint bizonyítottan növényvédelmi mellékhatással bír Sclerotinina sclerotiorum és Fusarium spp. tekintetében. Javasolt dózisa: 1-3 liter/ha, kijuttatása vízzel együtt szántóföldi permetezõvel történik, majd utána sekély bedolgozást igényel.

A burgonyában végzett kísérletek beállításának körülményeiA kísérleteket Vajdaságban, többek között öntözött szabadföldi hajtatott burgonya, és sárgarépa kultúrákban állítottuk be.

A Bácsszõlõs környéki talaj gyengén–közepesen lúgos, humuszban (0,8–1,1%) szegény homok, Arany-féle kötöttségi szám 25. Az öntözést mindkét kultúrában vízágyúval végzik.

Mikro-vital kezelések korai burgonyábanFajta: Concord

Tápanyag-utánpótlás õsszel: 50 t/ha baromfitrágya és 200 kg/ha vegyes (5-14-28) mûtrágya.

Tavasszal: 100 kg/ha ammóniumnitrát fejtrágyaként, illetve a 0,4 ha kísérleti területre 3 liter/ha Mikro-Vital került kijuttatásra. A hajtatás fátyolfólia-takarással történt.

EredményekA kísérleti tábláról május 8-án szedtünk fel véletlenszerûen burgonyatöveket. A felszedett burgonyát tövenként lemértük, majd a gumókat a helyi értékesítési szempontok szerint osztályoztuk.

2008-ban kiemelkedõ mennyiségû korai burgonya termett, de a hektárra átszámolt adatok szerint a Mikro-Vitallal kezelt parcellák termésmennyisége 13,3 tonnával több volt, mint a nem kezelteké (1. ábra).

 


 Ezt a pozitív eredményt tovább növelték az osztályozás során nyert adatok. A 2. ábra adatai szerint a kezelt tövek alatt 4%-kal több extra, 1%-kal több elsõ osztályú, és 2%-kal több másodosztályú burgonya termett. Annak ellenére, hogy ezek az adatok ránézésre nem szembetûnõk, értékesítési árra átszámolva már jelentõsek lehetnek. (2. ábra)

 


 

 Az átvételi árak ebben az idõben euróra átszámolva a következõk voltak:

• extra 0,30 EU/kg,

• I. osztályú 0,25 EU/kg,

• II. osztályú 0,15 EU/kg.

A számítások adatait a 3. ábrán tüntettük fel. Ezek szerint a Mikro-Vital kezelés a korai burgonya árbevételét hektáronként 3000 euróval növelte. (3. ábra)

 


 

Mikro-Vital kezelések korai sárgarépában

Fajta: Nappa F1

Talajerõ-visszapótlás õsszel: 50 t/ha istállótrágyával, tavasszal 250 kg/ha vegyes mûtrágyával (10:10:20) végezték.

Elõvetemény: facélia, amit 2 kg/m2 zöldtömegnél dolgoztak be a talajba vetés elõtt 10–15 cm mélyen talajmaróval (1. kezelés), illetve 30 cm mélyre ekével (2. kezelés). A kísérleti parcellákra hektáronként 2 liternek megfelelõ Mikro-Vitalt permeteztek ki, amit az elõveteménnyel egy menetben dolgoztak be a talajba.

EredményekA mérési adatok szerint a kontroll parcellában 2,34 kg/m2 sárgarépa termett, ezt követte az 1. kezelés 2,14 kg/m2 kilogrammal, míg a legkevesebb sárgarépa a 2. kezelésben volt 2,07 kg/m2. A kontroll és a 2. kezelés közti különbség 0,24 kg/m2, ami nem tûnik soknak, de hektárra átszámolva már jelentõs mennyiség (4. ábra).

 


 

 Meglepõ volt a répák minõségi megoszlása, amit a fényképfelvételek is igazolnak (fotón).

 


 


 A legtöbb elsõ osztályú termés az 1. kezelés parcelláiban volt 55,14%, míg a kontrollban csak 23,5% (5. ábra). A selejt minõségû répatestek a tulajdonos elmondása szerint nem értékesíthetõk. A minõségi hányad növekedése tehát árbevételben bõven kompenzálta a kontroll terméstöbbletét.

A nagymértékû selejthányad oka részben a talaj fonálféreg-fertõzésére vezethetõ vissza. A jelenséget sokkal inkább egy termesztéstechnológiai hiba okozhatta.

 


 

 A magvetés az elõvetemény és a Mikro-Vital bedolgozása után néhány nappal történt, tehát a talajban sok volt a szármaradvány, ami gátolta a répatestek szabályos növekedését. Ez a szakmai hiba viszont azt bizonyította, hogy az elõvetemény nagy részét a baktériumok hatásosan lebontották, és emiatt nõtt meg a kezelt parcellákban az elsõ osztályú árú aránya.

ÖsszefoglalásA kezelt parcellákon mindkét növény esetében javult a termések piaci minõsége. A korai burgonyában nem csak a minõségi hányad növekedett, hanem a hektáronkénti terméshozam is, ami a minõségjavulással együtt jelentõs többletbevétellel járt.

Annak ellenére, hogy méréseket nem végeztünk, a sárgarépában végzett adatok alapján feltételezzük, hogy a baktériumok a talajba bedolgozott szerves anyagokat hatékonyan lebontják.Justus Gyula, Sipos Béla Zoltán