MENÜ

Monsanto agrotechnikai kísérletek - az Ön biztonsága érdekében

Oldalszám: 22-23
2014.03.25.

A Monsanto Hungária Kft. a Magyarországon köztermesztésbe kerülõ összes DEKALB kukoricát a forgalomba hozatal elõtt – mint az köztudott – üzemi kísérletekben is vizsgálja, függetlenül attól, hogy az EU listáról vagy hazai elismerés után kerül piacra.

 


 

 

Az talán nem ilyen egyértelmû, hogy ezzel párhuzamosan agrotechnikai kísérleti hálózatunkba is bekerülnek ezek az új „fajtajelöltek”. Ennek keretében vízleadás-dinamikai, mûtrágyázási, vetésidõ és tõszámkísérletekbe állítjuk be a hibrideket kisparcellán, több ismétlésben, az ország számos pontján, annak érdekében, hogy a lehetõ legjobban megismerjük viselkedésüket a különbözõ körülmények között. A tenyészidõszakban megfigyeléseket, felvételezéseket is végzünk, amelyek során a korai fejlõdést, virágzást, szár- és gyökérdõlést, törést vizsgáljuk.

Miért is van erre szükség?Minden gazdálkodó elemi igénye, hogy saját körülményei között a lehetõ legnagyobb termést, és ezzel a legmagasabb profitot érje el. A mind magasabb termés elérésének azonban csak az egyik tényezõje a genetikai elõrehaladás, a genetikai háttér, amit a nemesítõ kollégáktól készen kapunk, a másik felét nekünk, fejlesztõknek és gazdálkodóknak együtt kell hozzátenni a sikerhez.A Monsanto fejlesztési csapata legjobb tudása szerint pozícionálja az egyes hibrideket azok eltérõ tulajdonságai alapján, a gazdák pedig saját termõhelyi, gazdasági viszonyaikhoz igazítják, finomítják ajánlásainkat.Vízleadás-dinamikai kísérleteinkben a tenyészidõszakban a betakarításig folyamatosan, több héten keresztül mérjük az egyes hibridek szemnedvesség-értékeit, majd a pontokból kapott görbéket hasonlítjuk össze egymással. Erre azért van szükség, mert minden hibrid másként adja le a nedvességet, többek között a virágzás idejétõl, illetve a zöldszáron érés mértékétõl függõen. Egyes hibridek az éréscsoportjuknak megfelelõ intenzitással száradnak, mások ettõl eltérõ módon; némelyek az érésidõ elején adják le gyorsabban a vizet, míg akadnak, amelyek az érésidõ végén – igen intenzív vízleadásuknak köszönhetõen – jutnak nedvesség elõnyhöz versenytársaikkal szemben.A termelõ számára fontos, hogy melyik hibridtõl várhatja a gyorsabb, melyiktõl a lassabb, vontatottabb vízleadást, mivel ez alapján válik megszervezhetõvé az éréscsoporton belül a betakarítás sorrendje.Az igen kiváló betakarításkori szemnedvességgel rendelkezõ DEKALB hibridek közül is kiemelkedik a DKC4964 és a DKC4983, melyek az érésidõ végén igen gyors vízleadással, vagyis kedvezõ szemnedvességgel jutalmazzák termelõiket.A tápanyag-visszapótlás területén különbözõ talajtípusokon, eltérõ körülmények között végzünk vizsgálatokat, melyek lehetnek komplex mûtrágyázási kísérletek – öntözött, illetve öntözetlen feltételek mellett; vagy egyoldalú N kezelések. A dózisok a kezeletlen kontroll és az igen nagy adagú (N:P:K=170:102:153 kg/ha hatóanyag) komplex mûtrágya között változnak a kukorica igényeivel összhangban. Mivel az évek során azonos mennyiségeket használunk, érdekes megfigyelni, hogy a hibridek eltérõ reakcióján felül milyen termõhelyi, évjáratbeli eltérések adódhatnak.A 2007-es és a 2008-as évek öntözési reakciója, természetesen jelentõsen különbözött egymástól. Míg 2007-ben 2-szer 3-szor több termést lehetett elérni öntözéssel, addig tavaly néhány 100 kg-os különbség volt realizálható. Igen figyelemre méltó azonban, a hazai mûtrágyázási szokásokat is szem elõtt tartva, hogy a 2007-es aszályos évben egy nagyobb adagú (140 kg N + 80 kg P + 120 kg K), harmonikus elosztású visszapótlás esetén akár 700–1000 kg/ha (!) terméselõnyhöz is lehetett jutni, ami az 5 t/ha-os szintet figyelembe véve jelentõsnek mondható (1. ábra).

 


 A DEKALB kukoricákat vetésidõ-kísérletekben is teszteljük. A 6 kezelés a március végétõl május közepéig tartó idõszakot öleli fel. A vetés idõpontjait talajhõmérséklet szerint, illetve az elsõt és utolsót naptári dátumhoz kötve jelöljük ki.A 2008-as kísérleti adatokból kiderült, hogy az új DK kukoricák jó korai fejlõdésüknek köszönhetõen remekül tolerálják a korai és késõbbi idõpontokat is. A DKC4964, DKC4889, DKC4983, valamint a DKC4490-es hibridek vetése minden idõben biztonsággal ajánlható, természetesen az optimális, áprilisi idõben történõ vetésnél várhatjuk a legkedvezõbb termés-szemnedvesség arányt. A DKC5170 és DKC5276 hibridek esetében hosszabb tenyészidejük miatt kerülendõ a késõi, május 5-e utáni vetés. Ebben az esetben vízleadásuk megkésik, normál aratási idõben magasabb vízzel takaríthatók be.A tõszámkísérletek célja, hogy megállapítsuk az egyes hibridek optimális hektáronkénti sûrûségét. A vizsgálataink 40 000 tõ/ha-tól 90 000 tõ/ha-ig terjednek, ami beállt tõszámot jelent.Az elmúlt 2 év tapasztalatai merõben eltértek egymástól, hiszen 2007-ben extrém aszály, tavaly pedig kedvezõ idõjárás volt. A 2007-es évben az alacsonyabb, 50–60 ezres tõszámok, míg a 2008-as év vizsgálati adatai szerint a magasabb, 60 és 80 ezres tõszámok eredményeztek nagyobb termésmennyiséget.Az új DEKALB hibridek tõszám optimuma igen szélesnek bizonyult ebben az évben. A DKC4490 és DKC5170 gyakorlatilag 50 ezertõl 80 ezres tõszámig – az ideális csapadékviszonyoknak köszönhetõen – egyenletes termésnövekedést mutatva reagált a sûrítésre.A DKC4964, DKC4889, és a DKC5276 a termelõk által legtöbbet használt 60–75 000-es tartományban igen kiegyenlített termést produkált.

Flexibilis csõtípusának köszönhetõen a DKC4983 tõszám-kiegyenlítõ képessége kiemelkedõ, minden termésszinten és sûrûségben egyenletes teljesítményt nyújtott (2. ábra).

 


 Természetesen minden kísérlettípus értékelésénél figyelembe kell venni az adott év természeti körülményeit, az évjárathatást, hiszen az nagyban befolyásolja a levonandó következtetéseket. A hibridek tulajdonságai, reakciói alapvetõen nem változnak, csak az optimumok tolódhatnak el.Az agrotechnikai vizsgálatokkal és a belõlük nyert információkkal szeretné a MONSANTO segíteni a termelõket a sikeres fajtaválasztásban, a hatékonyabb, eredményesebb gazdálkodásban a minél magasabb profit elérése érdekében.