MENÜ

A repce levéltrágyázása

Oldalszám: 51
2014.03.24.

A repce tápanyagigénye közismerten magas. A mezo- és mikro-tápelemek közül kiemelkedõen magas kén- és bórigénye. Ezt a két elemet feltétlenül pótolni kell, mégpedig a legkönnyebben felvehetõ módon: levéltrágyázás formájában.

 Ugyan a kénigénynek csak töredékét tudjuk levélen keresztül biztosítani a növény számára, de ez a kevés mennyiség is nagyon hatásos. Stimulálni tudjuk a levélre adott tápanyaggal a gyökerek jobb tápanyagfelvételét is.A szárbaszökkenés kezdetén védekeznünk kell a szárormányos kártétele ellen. Ilyenkor egy komplex levéltrágya kijuttatása a célszerû, mert a talaj még hideg és lassú a tápanyagok feltáródása, különösen a foszfor felvétele akadályozott (Damisol Extra/N-P-K 12-8-10% + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn/3–4 l/ha mennyiségben). Ezzel a levéltrágyázással elõsegítjük a gyors kezdeti fejlõdést és az oldalhajtások képzõdését. Ha az alaptrágyázás és a tavaszi fejtrágyázás nem volt megfelelõ mennyiségû, emelhetjük a levéltrágya dózisát akár duplájára is!A virágbimbók megjelenésekor a legfontosabb a levéltrágyázás. Ismét ki kell juttatni nitrogént és mindenképpen ki kell elégíteni a növény megnövekedett bórigényét. Hazánk talajai bórban általában szegények, illetve a bór felvehetõsége gyenge. A repce 1 tonna szemterméshez, és a hozzá tartozó szalmához 0,3 kg bórt igényel. Ez azt jelenti, hogy közepes termés mellett is minimum 2 kg/ha bórt igényel a növény. Ez a mennyiség csak a levéltrágyázással együtt elégíthetõ ki. Nagyon fontos, hogy csak olyan levéltrágyát használjunk, amely szerves kötésben tartalmazza a hatóanyagokat. A szervetlen sókat levélen keresztül csak nagyon lassan és nagy energia ráfordítással tudja felvenni a növény. Az esetleges nátriumtartalom pedig különösen virágzáskor veszélyes, mert a Na elszappanosítja a bibét és nem tud megtapadni a pollen. A megfelelõ bórellátottság sokkal jobb virágzást eredményez. Jobb lesz a megtermékenyülés és a becõk együttérése is javul.Virágzáskor több készítménybõl válogathat a termesztõ. Damisol Bórkoncentrátum 4–5 l/ha, Damisol Bór Extra (15%m/v B) 3–4 l/ha, Savabór Extra (13,5%m/v B) 3–4 l/ha. Ezeket a készítményeket viszont célszerû kén- (Damisol Kén/29% SO3/4–5 l/ha) és nitrogén- (Damisol Nitrogén/20%m/v N/5 l/ha) tartalmú levéltrágyákkal kiegészíteni. A kén a fehérjeszintézishez, az olajtartalom növeléséhez szükséges, a nitrogén azért nagyon lényeges, mert így hosszabb lesz a virágzati tengely, több virág és persze több becõ képzõdik. A kénhiányos repce fehér sziromlevelû virágokat képez, amelyek nem termékenyülnek meg!El tudjuk kerülni a különbözõ levéltrágya tankkeverékek alkalmazását, ha legújabb fejlesztésû készítményünket használják. Ez a SAVABÓR PLUSZ (15%m/v N, 19%m/vSO3, 2%m/v MgO, 6% m/v B) melybõl 4–5 l/ha mennyiséget javaslunk kijuttatni.

 


 Ladányi Péter Damisol Kft., Albertirsa