MENÜ

Lajoskomáromi Gyõzelem Kft.- Lehet ezt így is csinálni.

Oldalszám:
2014.03.25.

Az elhivatottságnak, szakmai tudásnak van eredménye? Szerintünk igen. A lajoskomáromi sertéstelep ennek kiváló példája. A kft. vezetõi amerikai mintára, kellõ elhivatottsággal a sertéstenyésztés iránt a 2000-es évben átépítették és 1000 kocás sertésteleppé varázsolták a korábbi kombinátot, amelynek azóta eltelt életútja példa értékû. Mára Magyarország egyik legjobb sertéstelepévé nõtte ki magát.

 

Sajátságuk, hogy csak az utónevelés végéig tudják az állatokat itt tartani, hízlaldák nincsenek. A legfõbb bevételi forrás a hízó alapanyag értékesítés. Így közel sem mindegy, hogy a szaporodásbiológia mutatók hogyan is alakulnak. A magas input árak õket is sújtják így a kiút csak az egységi költség csökkentése, tehát minél nagyobb reproduktivitási mutatók elérése a cél természetesen az értékesítésre szánt malacok minõségének folyamatos javítása mellett.

 


 Ezen okokból kifolyólag az elmúlt évek során számos fontos váltást kellett meglépnie a telep vezetésének, hogy mára ide el tudjanak érni. De ez az út még nem ért véget, a megszerzett eredményekkel nem szabad elégedettnek lenni 100%-osan, mindig új célokat kell kitûzni, ahogy ezt teszik a telep irányításáért felelõs szakemberek is.A már említett marginális változások egyik eleme a genetika megváltoztatása volt. A telep újraindulásakor még magyar fajtákra anyai oldalon és szintén magyar befejezõ (végtermék) hibridre alapozott volt a genetikai munka. Mára viszont már a végtermék oldalon külföldi (Angol) hibridek dolgoznak a telepen és a korábbi magyar anyai fajták helyére is a nem túl távoli jövõben szintén angliai bázissal rendelkezõ hibrid fog belépni. Az apai oldalon történõ váltással a homogenitás, hízékonysági és vágási paraméterek javítása volt a cél, tehát a vevõi megelégedettség emelése. Hiszen a megelégedett vevõ itt is visszatér és lehet, hogy újakat is hoz magával. A jelenlegi mért adatokkal alátámasztott üzemi tesztek során a lajoskomáromi malacok 25 és 120 kg között 900 grammot is meghaladó testtömeg-gyarapodásra voltak képesek 2,75–2,85 kg/kg-os fajlagos takarmányértékesítés mellett. Nem volt ritka az 1000 grammot meghaladó állatok száma sem. Vágási minõsítés oldaláról pedig ez a genetikai nagyon kis szórás mellett 58–59%-os színhús kitermelésre képes.

 


 A nyugati mintára és fokozott fegyelem mellett betartott, rendszeresen külsõ szaktanácsadó által ellenõrzött, mesterséges megtermékenyítés bevezetése óta a szaporodás-biológiai mutatók emelkedése is biztató képet fest elõre a jövõre nézve.

Természetesen a teljesség igénye nélkül de már a lezárt nyári hónapok néhány fontosabb mutatóit a táblázat foglalja össze.

 


 Fontos kiemelni az üres nap menedzsment és a selejtezések kérdését, amelyeket az itteni szakemberek maximális szakértelemmel végeznek. Az üres napok tekintetében az országos átlagnál közel 50%-kal jobb eredményekkel rendelkeznek, amelynek köszönhetõen az ország többi telepéhez képest jelentõsen jobb költségszerkezettel tudhatnak magukénak. Ki lehet számolni egy üres nap költségével, amely 400 Ft körül van, hogy a közel 10 többlet nap fialásonként, kocánként, amely a magyarországi sertéstelepek átlagos mutatója, mennyi többletköltség nehezítené az itteni gazdálkodást.Ahhoz, hogy a fent említett mutató-számok teljesülni tudjanak nem kis hangsúllyal bír a telepen alkalmazott állategészségügyi program is. Ahogy a többi munka esetén, itt is ki lehet emelni a professzionális szakértelmet és a következetességet. Kellenek is ezek a tulajdonságok, mivel a telepen is megtalálható számos kórokozó, amelyekkel a kisebb-nagyobb csatákat nap mint nap meg kell vívni.Ha a hatékonyságot taglaljuk tovább, akkor nem lehet elmenni szó nélkül a telepen dolgozó emberek munkája mellett sem, hiszen egy mûszakban a telepen csak hatan dolgoznak (fiaztatós 1 fõ, kocagondozó-inszeminátor 2 fõ, battériás 1 fõ, adminisztrátor 1 fõ, karbantartó 1 fõ). Így tehát fontos azok képzése, illetve a munka minél precízebb megtervezése és végrehajtása (pl. fialás szinkronizálás).Összességében tehát elmondható, hogy a kft. sertéstelepe joggal lehetne büszke eredményeire de õk inkább már a jövõre gondolnak, ill. a fejlesztési-javítási lehetõségekre azért, hogy a lelkismeretesen elvégzett munkának minél nagyobb hozadéka tudjon lenni.Lankó Ferenc