MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2009/01 > Szántóföld búza Kártevő pocok

Az õszi búza növényvédelmi helyzetképe

A 2008 õszén elvetett gabonák a klimatikus adottságoknak köszönhetõen többnyire jó talajállapotú területre, optimális idõben és módon kerültek elvetésre. A csírázás, a fiatal növények fejlõdése kedvezõen alakult. Ebbõl adódóan az õszi gabonák a kezdeti biotikus károsításokkal szemben is sikeresebben ellenálltak.  

Szakfolyóirat > 2009/01 > Szántóföld Trágyázás fejtrágyázás tápanyagellátás

Elmaradt tápanyagellátás pótlása és fejtrágyázás

A fejtrágyázás meghatározó az õszi vetésû szántóföldi kultúrák termesztése során abban az esetben is, amikor az alaptrágyázással a termelési ciklushoz szükséges foszfor és kálium kijuttatásra került. Az elmaradt vagy nem elégséges alaptrágyázáskor a fejtrágyázás szerepe megnõ, helyes megválasztásával a várható jövedelemkiesést mérsékelhetjük.