MENÜ

Újdonságok sora a Saaten-Union tavaszi hibrid- és fajtakínálatában

Oldalszám:
2014.03.25.

A sikerek az innovatív nemesítésen túl többek között annak az Európában szinte egyedülálló, Magyarországot is magában foglaló szelekciós és adaptációs kísérleti hálózatnak köszönhetõek, melyek megalapozott információkat biztosítanak új fajtáink teljesítményére és adaptációs képességére vonatkozóan. A Saaten-Union európai nemesítési programjának hatékonyságát nem csak a kiváló terméseredmények, valamint fajtáink növekvõ szaporító-területei jelzik, hanem az is, hogy 2009 tavaszára számos újdonsággal bõvül magyarországi fajtakínálatunk.

Napraforgó

A PARAISO 102 CL imidazolin rezisztens (Clearfield) középérésû, nagy termõképességû és magas olajtartalmú, kimondottan tetszetõs habitusú napraforgó hibrid, mely a Saaten-Union és Argentína vezetõ napraforgó nemesítõháza, a NIDERA Semillas többéves közös közép-európai termékfejlesztésének elsõ sikere, valódi genetikai frissítés a magyar napraforgó termesztésben. A hazai fejlesztési kísérletekben 4,371 kg/ha átlagtermést és 47,6% olajtartalmat produkált a 2008-as évben.

A PARAISO 102 CL magas, kiegyenlített állományú, bókoló tányérállású, zöld száron érõ, nagy tányérméretû és ezerkaszat-tömegû, jó szárszilárdságú hibrid. Az összes Magyarországon elõforduló peronoszpóra rasszra rezisztens, emellett jó általános szántóföldi rezisztenciával rendelkezik verticiliummal és szklerotíniával szemben, fóma-ellenállósága kimagasló. A napraforgónak ugyan jó a gyomelnyomó képessége, de fejlõdésének kezdeti szakaszában (az elsõ 4–6 hét) minden napraforgó érzékeny a gyomosodásra. Ezért is nagy jelentõségû a PARAISO 102 CL hibrid gyors és erõteljes kezdeti fejlõdése az IMI rezisztencián túl.

Kukorica

A SUDOKU (FAO 270) a Saaten-Union legújabb fejlesztésû igen korai hibridje, mely válasz azokra a kihívásokra, melyeket a szélsõségesen váltakozó idõjárási körülmények, a folyamatosan emelkedõ szárítási költségek és a kukoricabogár miatt kikényszerített vetésváltás kényszere támaszt a hazai termelõkkel szemben. A SUDOKU valódi különlegesség az igen korai éréscsoportban: virágzása az igen korai hibridekénél 3–4 nappal korábbi, a FAO 300 eleji hibridekkel szemben pedig 5–6 nap virágzási elõnnyel rendelkezik! Rendkívül erõteljes korai fejlõdése, dinamikus szárazanyag-beépülése mellett ez biztosítja, hogy aszályos, stresszes évjáratokban bármely korai vagy középérésû csúcshibriddel felvegye a versenyt termõképességben. Átlagos vagy kifejezetten csapadékos évjáratokban pedig a szárítási költségek minimalizálásával vagy akár szükségtelenné tételével biztosítja a jövedelmezõséget. Gyors kezdeti fejlõdése arra is garancia, hogy hûvös, mély fekvésû területek esetén is dinamikus kelés, erõteljes korai fejlõdés valamint homogén állomány és érés jellemezze. Szárszilárdsága kitûnõ.

 


 

A SUM 0307 (FAO 310) kétvonalas hibrid szemsorainak száma 14, ezerszem-tömege viszonylag nagy, 310–330 gramm. Korai fejlõdése erõteljes, virágzása az éréscsoport hasonló hibridjeivel megegyezik. Szárazanyag-beépülése dinamikus, csuhélevelei vékonyak. Ezek a biológiai érést követõen lazán veszik körül a csöveket, majd teljesen szétnyílnak, ezzel segítve a fajta igen dinamikus vízleadását. Figyelemre méltó, hogy ezen tulajdonsága – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ: az elmúlt években 1,5–2,0%-kal volt alacsonyabb betakarításkori szemnedvessége, mint a korai piacvezetõ hibrideké. Alacsony szárítási költsége, ill. kedvezõ vetõmag árfekvése köszönhetõen elsõsorban az intenzív területeken biztosítja a ha-onként elérhetõ maximális jövedelmet. A hibrid közepesen magas, gyökere, és szára nagyon erõs, szártõkorhadással, és fuzáriummal szemben nagyon ellenálló, ezért betakarítási rugalmassága jó, õsszel extrém viszonyok mellett sem dõl meg, és stabilan állva marad.

A SUANITO (FAO 350) módosított kétvonalas hibrid, mely az éréscsoport legelején virágzik, és éréscsoportjának elsõ felében érik, vízleadása gyors. Szemsorainak száma általában 14, ezerszem- tömege kimondottan nagy, 360–390 gramm, morzsolási aránya nagyon jó 87% körüli. Hektoliter súlya igen magas, 74 kg/hektoliter körül mozog. Szárazanyag-beépülése dinamikus, csuhélevelei vékonyak, és lazák. Ezek a biológiai érést követõen szétnyílnak, ezzel segítve a fajta dinamikus vízleadását. A hibrid viszonylag magas, gyökere és szára nagyon erõs, ezért a szélnek erõsen kitett helyeken, erodált domboldalakon is sikeresen termeszthetõ. Szártõkorhadással, és fuzáriummal szemben rendkívül ellenálló, ezért betakarítási rugalmassága kiváló, õsszel extrém viszonyok mellett sem dõl meg, és stabilan állva marad. A SUANITO elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.

A korai éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) a meghatározó hibridünk. Az OMMI minõsítõ kísérleteiben három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó aszály- és stressztûrõ-képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el. 2007-ben és 2008-ban a Magyar Kukorica Klub kísérleti eredményei mellett már az üzemi tapasztalatok is igazolták a korábban elõre jelzett teljesítményt: a SUM 0243 a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája mind extenzív, mind intenzív körülmények között, nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. Narancssárga színû, magas hl-tömegû szemei biztosan értékesíthetõ árualapot jelentenek. Koraisága, generatív jellege, alacsony szármaradvány-tömege biztosítja a vetésforgóban következõ õszi kalászos idõben történõ elvethetõségét.

A SUM 0246 (FAO 390) kétvonalas hibridünket 2005 tavaszán minõsítették. A 2002 és 2004 közötti idõszakban az összehasonlító fajták termésátlagát 2,6%-kal haladta meg. 2003-ban rendkívül aszályos körülmények között a versenytárs sztenderdek teljesítményét több, mint 8%-kal felülmúlta. Teljesítménye alapján a legjobb korai hibridek mezõnyébe tartozik. A SUM 0246-ot magas, erõteljes szár és betegségekre nem fogékony egészséges csövek jellemzik. Kifejezetten mutatós, zöld száron érõ hibrid, mely csúcstermés elérésre képes megbízhatóan alacsony betakarításkori szemnedvességgel, aszályos körülmények között pedig átlag feletti teljesítményt hoz. Jó kezdeti fejlõdési erélyû, a korai vetést jól tûrõ hibrid.

A középérésû ZAMORA (FAO 460) már évek óta jelentõs vetésterületen bizonyítja, hogy szélsõségesen eltérõ évjáratokban is kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Zöld száron érõ típus, egészséges szárral, mûtrágya reakciója igen jó. Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk, kitûnõ alkalmazkodóképességû hibrid.

A Saaten-Union hibridprogramjában a MONTONI (FAO 550) képviseli a késõi szegmenst. Az éréscsoport közepén érõ hibrid hatalmas terméspotenciállal rendelkezik, az elmúlt két év szántóföldi silókísérleteinek kiemelkedõ csúcshibridje. A déli, valamint a középsõ országrész intenzív területein szemes célú hasznosításra is jövedelmezõ, silóként az ország teljes területén javasolt. A MONTONI hatalmas termetû hibrid, melyet rendkívül erõteljes szár, nagy tömegû levélzet és betegségekre nem fogékony egészséges csövek jellemeznek. Kiemelkedõ szárazanyag-termése a magas csõarányon és jó szemtermésen alapul. A teljes növény emészthetõsége jó, a hasznosuló energiatartalom átlag feletti. Zöld száron érik, felszáradásra nem hajlamos.

Tavaszi sörárpa

Az egyre globálisabbá váló maláta- és söripar olyan fajtákat követel meg, melyek Európa-szerte jól termeszthetõek és megfelelnek a nemzetközi feldolgozási követelményeknek. Azaz olyan fajtákra van szükség, melyek Európa-, sõt, világszerte értékesíthetõk és egyben beszerezhetõk is, mivel a sörárpa alapanyag meghatározó termõterületei csak ritkán egyeznek meg a nagy felvevõpiacok helyszíneivel. A maláta- és söriparnak a globális fajtákkal szemben támasztott elvárásai különleges kihívás elé állítják a modern sörárpa-nemesítést. Ezt felismerve a Saaten-Union nemesítési programjában olyan fajták felkutatására helyezte a hangsúlyt, amelyek kiváló minõségi paraméterek mellett rendkívül széles ökológiai alkalmazkodóképességgel is rendelkeznek, biztosítva ezzel, hogy egy adott klímarégió számos országában sikeresen termeszthetõek legyenek.

A Saaten-Union sörárpa fajtáinak vetõmag-elõállításai 2008-ban Argentínától Szibériáig világszerte meghaladták az 55 000 ha-t, egyértelmûen jelezve. Nemzetközi szinten legjelentõsebb fajtáink a magyarországi termesztés viszonyai között is bizonyítottak az elmúlt évek szélsõséges viszonyai között. Az ANNABELL a jelentõsebb európai fajták között aktuálisan 10 000 ha szaporító területtel rendelkezik, a XANADU Közép- és Kelet-Európa egyik vezetõ fajtája – több, mint 20 000 ha vetõmagelõállítással – magáénak tudhatja valamennyi nagy malátázó és sörgyár ajánlását. Az új fejlesztésû sörárpáink legifjabb képviselõje a MARTHE, mely 2008-ban már a német piac vezetõ fajtájává vált mintegy 31% piacrészesedéssel. A MARTHE a termelõk, a malátázók, a sörgyárak valamint a tudományos élet képviselõi által létrehozott független fajtabizottság, a „Berliner Programm” korlátlan ajánlását nyerte el 2007-ben. Kiváló minõsége valamint kedvezõ agronómiai tulajdonságai alapján gyors nemzetközi elterjedése várható.

 


 

Tavaszi zab

A Saaten-Union Európa-szerte a legsikeresebb zabnemesítõ, a DIAKON és TRITON fajták elismerésüket követõen hamar közkedvelté váltak Magyarországon is. Azok számára akik továbbra is alacsony mûtrágya és növényvédõ szer ráfordítást igénylõ tavaszi elõveteményt keresnek õszi búzájuk elé, valódi alternatívát jelenthetnek zabfajtáink, melyek kiváló beltartalmi mutatóinak köszönhetõen kimagasló takarmányértékkel is rendelkeznek. Az eddig ismert zabfajtákat jelentõsen felülmúló termõképességük jó állóképességgel párosul, jelentõsen javítva a zabtermesztés jövedelmezõségét. Betegségekre nem fogékonyak.

A következõ évek újdonsága lesz a CANYON fajta, mely fajtajelöltként már kimagaslóan szerepelt a hivatalos kísérletekben.

Tavaszi repce

A tavaszi repce termesztése korai kitavaszodás és kedvezõ termesztési feltételek esetén jövedelmezõ tavaszi alternatíva lehet. A korai vetést, a kiegyensúlyozott tápanyagellátást, valamint a konzekvens növényvédelmet akár 2,5 t/ha feletti terméssel és 42%-ot is felülmúló olajtartalommal képesek meghálálni. A Saaten-Union a hazai termesztési körülmények között elsõsorban a HIDALGO és SIESTA MSL hibridek vetését javasolja. A tavaszi MSL hibrid elõnyei – az õsziekhez hasonlóan – a nagyobb termõképesség mellett leginkább az erõteljes kezdeti fejlõdésben, a jobb aszály- és stressztûrésben nyilvánulnak meg. Korai virágzásuk és érésük különösen a gyengébb termõhelyeken, valamint kritikusabb környezeti feltételek esetén elõnyös.

 


www.saaten-union.hu