MENÜ

Új- és/vagy felújításra szoruló hígtrágyatározók szivárgásmentes szigetelésének anyagai

Oldalszám:
2014.03.25.

Hazánk EU csatlakozását követõen a környezetszennyezés megakadályozására az állattartásból származó trágyák kezelésére-tárolására vonatkozóan is több – mára már elterjedten ismert, ill. az EU-támogatásos rekonstrukcióknál, beruházásoknál feltételül szabott – új hatósági elõírás lépett életbe.

 

 


 

 

A hígtrágyatározóknál technológiailag két funkciót kell különválasztani, az egyik az istállókból, -almostrágya tározókból elõgyûjtõ aknákba le-, befolyó hígtrágyalé tárolása, a másik pedig a hígtrágya hatóságilag elõírt idõszakban történõ tárolása.Ma Magyarországon a hígtrágya tárolására legelterjedtebben alkalmazott megoldás a földmedrû, megfelelõen szigetelt tározók kialakítása, illetve a már meglévõ, korábban kialakított földmedrû hígtrágyatározók, szikkasztótavak utólagos szigetelése a vonatkozó rendelkezésekben megfogalmazott irányelvek alapján.A hígtrágyatározók tervezése során nagy hangsúlyt kell fektetni a talajgázok és a talajvíz elvezetésére, valamint a szivárgásmentes üzemelést ellenõrzõ monitoring megfigyelõ rendszer kialakítására. A korábban készült tervek a jelentõs költséggel és munkaigénnyel járó kavicságyban javasolták kihelyezni a dréncsõ-monitoring rendszert. A legújabb tervezési gyakorlat szerint a kavicságyat felváltja a gyorsan és költséghatékonyan kihelyezhetõ drénlemez, mely a szigetelõanyagot védõ általánosan beépítésre javasolt 300 gr/m2 súlyú geotextilia réteg alá kerül.A földmedrû hígtrágyatározók szigetelésére általános gyakorlat szerint háromféle szigetelõanyag típus használható:1. A legismertebb a HDPE, vagyis a nagy sûrûségû polietilén-lemezes szigetelés. Fontos megjegyeznünk, hogy a hígtrágyatárolóknál alkalmazott HDPE szigetelõlemezek elvárható élettartamával szemben támasztott 21 év feletti élettartam igényt csak a regenerált-újrahasznosított adalékanyagot nem tartalmazó HDPE lemezek képesek kielégíteni.A HDPE anyaggal végzett munkák minõségét (a HDPE anyag tulajdonságain kívül) nagymértékben befolyásolja a HDPE anyagok lepelegyesítései során alkalmazott „kettõs varratos” hegesztés minõsége, ill. ennek elkészítésére használt hegesztõgép milyensége.Általánosan: a mûanyaghegesztési munkáknál alkalmazott egyszerû hegesztõ gépeken túlmutat a mai kettõsvarratos hegesztéseknél a csúcstechnológiát képviselõ adatrögzítõvel szerelt hegesztõ berendezés, mely megfelel a legújabb, 2006 decemberében életbe lépett DVS 2225-4 irányelveknek, mely irányelvek alapján a készülék képes hamisíthatatlan programjával készített hegesztési protokoll kiállítására.Ily módon a korábban csak mechanikus mérõeszközzel, manuálisan végzett „kettõsvarrat”-ellenõrzés (mellett vagy helyett) történhet a hegesztõgéppel egységet alkotó, a munkafolyamat részét képezõ automatikus ellenõrzéssel. A gép által készített hegesztési varratképzési protokoll egyben objektív minõségtanúsítás a lepelegyesítés szivárgásmentes mûszaki – kivitelre.2. Ugyancsak garantáltan megfelelõ, hazánkban is számos referenciával rendelkezõ, mederszigetelõ anyag az EPDM magas- és mélyépítészetben egyaránt használatos gumilemez. Az EPDM gumilemez hosszanti lepelegyesítése mind meleg mind hidegvulkanizálásos eljárással végezhetõ. Cégünk – kapcsolódva a legjobb minõséget eredményezõ nemzetközi gyakorlathoz – a hidegvulkanizálásos technológiát igénylõ EPDM gumilemezzel végzi a szigetelési munkákat. Ez a hidegvulkanizálásos lepelegyesítés túlmutat minden eddig ismert leplesítési eljáráson, azzal az egyedülálló tulajdonságával, hogy a hidegvulkanizálással összeillesztett gumilemezek között kémiai kötés létesül és rövid idõn belül egységes gumitömbbé válnak. Az EPDM gumilemezzel történõ szigetelési munka során alkalmazott speciális, a felhasználási céloknak megfelelõ választékban rendelkezésre álló segédanyagokkal bármilyen alakú, méretû és anyagú mûtárgy szigetelése, vagy csõáttöréseknek a mederszigetelõ bevonattal történõ egyesítése garantáltan szivárgásmentesen kivitelezhetõ.3. Bár Magyarországon nem hatósági elõírás a trágyatározók bûzelzáró lefedése, de ilyen igény esetén tökéletes megoldás mind a tározó mederbélelésére, mind pedig a tározó medrének lefedésére a HSPO (azaz nagy szakítószilárdságú, szálerõsített) flexibilis „úszó-bólyákkal szerelt” szigetelõanyag. A szigetelésre, ill. lefedésre kerülõ földmedreknél körültekintõen pontos földmunkára van szükség. A HSPO szigetelõanyagok a kialakított meder méreteinek megfelelõen a szigetelõanyagot gyártó üzemben kerülnek leplesítésre. Az így, elõre leplesített („félkészre szerelt”) HSPO mederszigetelõ- és a medret lefedõ anyagok a helyszínre történõ leszállítást követõen kerülnek egyrészt a mederágyban kialakított drén- és monitoring rendszer fölé lefektetésre, ill. a mederszigeteléssel egy idõben „flexibilis úszó-bólyákkal szerelten” beépítve mederlefedõ szigetelésként.Az állattartó telepek fejlesztési célú beruházásai során elvárás a már meglévõ, többnyire betonból készült és már nem vízzáró minõségû átemelõ elõgyûjtõ aknák utólagos, ill. felújító szigetelése, melyet cégünk a NY-Európában már évek óta alkalmazott un, „bütykös HDPE lemezes” beépítési technológiával végez. A technológia szerint a HDPE szigetelõlemez a lemez egyik oldalán kialakított cca. 19 mm hosszúságú csapokkal rögzül, – az ideiglenes zsaluzattal megtámasztott – HDPE lemez és a felújításra kerülõ beton aknafal közé kialakított, megfelelõ vasalással ellátott 7–10 cm vastagságú betonrétegbe. Ezzel a szigetelési módszerrel az eredeti trágyakezelési technológia – bontás és egyéb változtatás nélküli – folytonosságának fenntartása mellett a felújításra kerülõ elõtározók teljes és több évtizedre szóló szivárgásmentessége valósítható meg.Az elõgyûjtõkben lévõ hígtrágyának a fõtározóba, vagy távolabbi gyûjtõ/kijuttató állomásokra történõ átpumpálására valamint a hígtrágya homogenizálására az FVM agráreszköz-katalógusban is regisztrált nagy teljesítményû készülékek beépítése javasolt.A fentiekben bemutatott technológiák a www.suni-kft.hu  honlapon megtekinthetõek.