MENÜ

Decis Meg a Tagló = Decis Mega

Oldalszám:
2014.03.25.

 Deltametrin

A növényvédelemben régóta használt pirétrum növény hatóanyagát, a piretrint már 1920-ban sikerült szintetikusan elõállítani. A gyakorlatban is használható készítményekre viszont még majdnem 60 évet kellett várni. A Bayer CropScience jelenleg a világ legnagyobb piretroid forgalmazója. A piretroidok az egyik inszekticid csoport melynek helye van a 21. század palettáján is, mert kevésbé toxikusak, így helyettesítik a már kivont régi hatóanyagcsoportokat. A leggyorsabb hatású rovarölõ anyagok a legalacsonyabb áron, ugyanakkor igen széles hatásspektrummal rendelkeznek.

A Decis a kezdetektõl a világ vezetõ piretroidja. Magyarországon 1983 óta ismert és kedvelt. Hatóanyaga, a deltametrin fénystabil, s egyetlen hatékony izomerje van. Ennek köszönhetõ, hogy a deltametrin a legalacsonyabb dózisú piretroid, mégis hatáskifejtése a leggyorsabb és legerõteljesebb. A taglózó hatás már néhány perc alatt bekövetkezik, a kártétel - így azonnal leáll. A deltametrin rendelkezik világviszonylatban a legtöbb kultúra engedéllyel és a legtöbb élelmiszer-lánc hivatkozással is.

Decis® Mega2009-tõl Magyarországon a két deltametrin rovarölõ szert, a Decis 2,5 EC-t és a Tagló-t egy új készítmény, a Decis® Mega váltja fel. A Decis® Mega olyan új segédanyagokat tartalmaz, melyek a Decis számára az engedélyezett kultúrákban a taglózó és tartamhatás új dimenzióját kölcsönzik.

Az új Decis hatóanyagtartalma 50 g/l deltametrin. Formulációja vizes emulzió (EW), azaz finom hatóanyag cseppek diszperziója vizes fázisban szuszpendált szerves oldószerekben. A Decis Mega felhasználható mindazokban a kultúrákban, ahol a Decis 2,5 EC és a Tagló. A kultúrákat, a dózisokat és más paramétereket az 1. táblázat mutatja.

 

 


 

 

A felhasználás során az egyes kultúrákban az alábbi tényezõkre kell figyelemmel lenni:

Kalászosokban a Decis® Mega kezelést a vetésfehérítõ bogarak ellen a kártevõ tömeges betelepedésekor, vagy a lárvák kelésének fõ idõszakában célszerû a védekezést elvégezni. Levéltetvek ellen a betelepedés, illetve a tömegszaporodás kezdetén kell megkezdeni a védekezést. Gabonapoloskák elleni védekezések szükségességét növényvizsgálat alapján, vagy a virágzás - szemképzõdés idõszakában hálózással végzett felmérés alapján kell eldönteni. Ha a poloska létszám meghaladja 2 db/m2 egyedszámot, a kezelést el kell végezni.

Repcében a készítményt a repceszár-ormányos, a repce-fénybogár valamint a repcebecõ-ormányosbogarak betelepedésekor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján javasolt kipermetezni. Napraforgóban a védekezést a betelepedõ poloskák, és levéltetvek ellen idõzítsük. Kukoricában, csemegekukoricában a kukoricamoly fiatal hernyói ellen javasolt a védekezés.

Az engedélyezett gyümölcs kultúrákban gyümölcsmolyok ellen elõrejelzésre alapozva, a fiatal hernyókkal szemben lehet eredményesen védekezni. Sodrómolyok ellen a kezeléseket az áttelelõ, illetve a kelõ lárvák ellen kell idõzíteni, aknázó molyok ellen pedig rajzást követõen célszerû permetezni. A levéltetvek ellen az elsõ telepek kialakulása elõtt szükséges kezelni. Cseresznyelégy ellen a tömeges rajzás kezdetekor védekezzünk.

Szõlõben szõlõmolyok ellen feromoncsapdás elõrejelzés alapján, a fiatal lárvák megjelenésekor ajánlott a kezelés. Nagy egyedszámú, elhúzódó rajzás esetén a permetezést 10-12 naponként meg kell megismételni. A fürtzáródás utáni kezelések – a készítmény kontakt hatása károsítók védettsége miatt – kevésbé hatékonyak. Szõlõilonca esetében is fontos, hogy a permetezés a fiatal lárvák ellen, még a hajtások összeszövése elõtt megtörténjen.

Zöldségfélékben a bagolylepkék hernyói ellen a lárvák korai fejlõdési állapotában javasolt védekezni. Káposzta, kelbimbó, karalábé, karfiol kultúrákban a magról vetett vagy kiültetett állomány káposztalégy elleni védelmét 3-4 leveles állapotban, illetve palántaneveléskor kell megkezdeni. Gyökérzöldségek és hajtatott paradicsom esetén a levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az elsõ telepek kialakulása elõtt szükséges permetezni. Tripszek ellen a kezeléseket virágvizsgálat, molytetvek ellen levélvizsgálat alapján védekezzünk. A káposztafélékben és egyéb viaszos levélfelülettel rendelkezõ zöldségfélékben a permetléhez nedvesítõszer hozzáadása javasolt.

Mitõl Mega az új Decis?

Az új segédanyagoknak köszönhetõen a Decis meglepõ új tulajdonságokat kapott. Az összes hatóanyag azonnal hozzáférhetõ, "film" formában van jelen. Rögtön szétterül és odaragad a levél felületére, valamint kitûnõen tapad a rovarok kültakarójára is. Azonnali penetráció, igen gyors taglózó hatás és nagyon jó esõállóság jellemzik. Az új elõnyös tulajdonságokat és azok gyakorlati hasznát érdemes kicsit részletesebben is megnézni.

1. Jobb terülés

A terülést a permetezéskor a levélre érkezõ csepp érintkezési szögével lehet jellemezni. A permetlé jó terülése fontos, mert jobb tapadást, nagyobb rovarölõ felületet nyújt és a permetcseppek felületrõl való leugrásának valószínûségét csökkenti. Ennek haszna, hogy kisebb a permetezési veszteség, gyorsabb, erõteljesebb lesz a rovarölõ hatás.

A víz és néhány rovarölõ szer érintkezési szögét az 1. ábra mutatja. A Decis® Mega a piretroid készítmények közül a legjobb terülési tulajdonsággal rendelkezik.

 

 


 

 

2. Nagyobb fedettség

A fedettség a levél felszín és/vagy a rovar kültakarójának permettel fedett részének az aránya. A csepp megtapadásának (retenció) és a terülésnek az eredménye. A Decis® Mega gondoskodik a kiváló fedettségrõl, melynek eredménye a jobb hatékonyság a rovarok ellen. Az árpa levél fedettséget a 2. ábra mutatja.

 

 


 

 

3. Film-szerû bevonat

A Decis® Mega esetében a hatóanyag a felszínen egy azonnal mûködõképes film formában van jelen. Ez a készítmény felhasználója számára gyorsabb hatást és jelentõsen jobb esõállóságot jelent. A gyorsabb hatás a kártétel korábbi megszûnését jelenti. A jobb esõállóság kisebb hatáscsökkenési kockázatot jelent a gazdálkodónak.

Két termék bevonatát a levél felszínen a 3. ábra mutatja. Más piretroid termékeknél a hatóanyag kristályként vagy mikrokapszulaként van jelen, mely fokozza az esõérzékenységet és csökkenti a hatás sebességét.

 

 


 

 

 

4. Erõs kötõdés a rovarok kültakarójához

A Decis® Mega szorosan és egyenletesen kötõdik a rovarok viaszrétegéhez, s azonnal felvehetõ amorf (film-szerû) depókban van jelen. Ez a gyakorlat számára azzal az elõnnyel jár, hogy a taglózó hatás gyorsabb és erõsebb lesz, ugyanakkor hosszabb ideig fennmarad a tartamhatás. A 4. ábra két piretroid megjelenését mutatja egy gabona levéltetû faj bõrén.

Más piretroidok gyengébben kötõdnek a rovar felszínéhez, és kristályos vagy kapszula formában vannak jelen. Kezdeti hatásuk lassabb, és érzékenyebbek a csapadékra.

 

 


 

 

5. Permetlé mennyiség

A Decis® Mega nem vagy kevésbé érzékeny a permetlé mennyiségére, mint néhány más piretroid formuláció. Az 5. ábra németországi kísérletek eredményeit mutatja e témában.

 

 


 

 

Zárszó

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Decis® Mega alkalmazása kiváló megoldás számtalan kultúrában szinte valamennyi kártevõ ellen. A javított formának köszönhetõen a kezdeti és végsõ hatékonyság, illetve a hatástartam egyaránt tovább javult a korábbi deltametrin készítményekhez képest. A 6. ábrán különbözõ piretroidok kezdeti és késõbbi hatékonysága figyelhetõ meg németországi kísérletek alapján.

A gazdálkodók számára kiváló befektetést jelent az új készítmény, mivel a még jobb és biztonságosabb biológiai hatás nagyon kedvezõ árszinten érhetõ el.

 

 


 

 

Kérem a kedves Olvasót, hogy fogadja bizalmába, a világ vezetõ növényvédelmi cégének új piretroid készítményét, a Decis® Mega-t! Tegye próbára úgy hatékonyságát, mind gazdaságosságát. Eredményes gazdálkodást kívánok:

Farády László

®= a BayerCropScience AG, Németország bejegyzett márkaneve