MENÜ

A RAGT Vetõmag Kft. kukorica fajtakísérleteinek értékelésa az észak-dunántúli régióban

Oldalszám: 40-41
2014.03.25.

Az RAGT hibridek a 2008-as évben az korábbi évek legjobb eredményeihez hasonló, kedvezõ nedvességtartalmú, magas, helyenként kiemelkedõ átlagterméseket értek el mind a fajtakísérletekben, mind nagyüzemi körülmények között.
Kísérleteink év végi értékelésével kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy az É-dunántúli régióban átfogó képet adjunk, megbízható információkkal szolgáljunk az elkövetkezõ szezonra szóló fajtaválasztáshoz.

 

 

Az elmúlt két év teljesen eltérõ idõjárási viszonyai alapján bebizonyítottuk, hogy az RAGT hibridek teljes biztonsággal termeszthetõk Magyarországon. A FAO 250-tõl a FAO 550-ig teljes skálával rendelkezünk. Az újonnan bevezetett kukorica hibridjeink mind termés, mind vízleadás tekintetében méltán jelentenek kihívást éréscsoportjukban.

A régión belül azon meghatározó termelési körzetek eredményeit összesítettük, amelyeknek szakmai múltja és ismeretsége alapján hitele van termelõink, partnereink körében.Ezen körzetek a következõk:

1.Nagycenk-Nagylózs-Sopronhorpács

2.Bük-Chernelházadamonya-Hegyfalu

3.Sárvár-Nemesbõd-Vasszécsény

4.Jánossomorja-Kimle

5.Keszthely-Zalaszentgrót

6.Komárom-Székesfehérvár

7.Pápa-Celldömölk-Nagyalásony

 

Növény Kft. (Nagylózs)- Eu-Agro Kft. (Nagycenk)-GSD Agrárprodukt Kft. (Sopronhorpács)

A kukorica fejlõdése szempontjából az idõjárási feltételek különösen a tenyészidõszak elsõ felében voltak kedvezõek. Az RAGT hibridek terméseredményei stabilan magasak, bizonyították, hogy ezeken a termõföldeken is jól érzik magukat.


 

 


 

 

Patthy Sándor (Bük)- Répcevölgye 2001 Kft. (Chernelházadamonya)- Balogh József-Vizi Márton (Hegyfalu)Ebben a térségben a vegetációs idõszakban mind a csapadék mennyisége, mind az eloszlása kedvezõbb volt, mint a keletebbre esõ termelési körzetekben. Részben ennek eredménye, hogy a nagyüzemi táblák és a beállított kísérletek is kimondottan jó eredményeket mutattak. Minden éréscsoportban volt olyan hibridünk, mely a legjobbak között vagy a legjobbként végzett.
 

 


 

Sárvári Gazdaszövetkezet (Sárvár) - Bosits Farm (Nemesbõd) - Petõfi Mg.Szöv. (Vasszécsény)Fajtáink az egymást követõ két különbözõ évjáratban is bizonyították, hogy jól alkalmazkodnak az eltérõ adottságokhoz. A koraiak biztonsággal sûríthetõk, míg a közép-és késõi érésûek nagy tõszámot nem igényelnek, viszont többcsövûségre hajlamosak.

 

 


 


 

 

Szemes Mûvek Kft. (Jánossomorja)-Rákóczi Mg.Szöv.(Kimle)

Míg a 2007-es év idõjárása katasztrofálisan kedvezõtlen volt ebben a térségben is a kukoricatermesztés számára, addig 2008-ban az idõjárás mindenért kárpótolták a termelõket.


 


 

 

Agrártud.Egyetem(Keszthely)-Agrofor Zala Kft Willman Antal (Zalaszentgrót)

A régión belül ebben a termesztési körzetben a FAO 200 ill. FAO 300-as éréscsoportba tartozó hibridek domináltak. Fajtáink termõképesség, vízleadás tekintetében itt is a legjobbak között szerepeltek, bizonyítva azt, hogy a kevésbé intenzív, kitettebb termõhelyeken is kiemelkedõ termésstabilitással rendelkeznek.

 

 


 


 

 Komáromi Mg. Zrt(Komárom)-Aranybulla Zrt( Székesfehérvár)A július végétõl kialakuló szárazság fõleg a FAO 400-as hibrideket „fogta meg” termésük kiteljesedésében. Ennek ellenére ebben a körzetben sem érzõdik a FAO 300-as éréscsoport korábbi lehengerlõ fölénye. 


 


Agroprodukt Zrt (Pápa)-Sághegyalja Zrt (Celldömölk)-Táncsics Mg.Szöv,(Nagyalásony)A vezér hibridjeinket kiemelkedõ genetikai terméspotenciál és megfelelõ termésstabilitás jellemzi. Jó tápanyagellátásra, kedvezõ csapadékviszonyokra ugrásszerû termésnövekedéssel reagálnak. Ebben a körzetben is ennek lehettünk tanúi.

 


 


 A termelõi visszajelzések alapján kedvezõ vélemény alakult ki az RAGT hibridkukoricáiról. Ezt a megszerzett termelõi bizalmat kívánjuk tovább szélesíteni és bízunk abban, hogy 2009-ben még szélesebb kör ismeri meg és használja fajtáinkat.

Szalai László

régió vezetõ

É-Dunántúl