MENÜ

A DEKALB innováció új generációs hibridjei

Oldalszám: 29
2014.03.25.

Ami az elmúlt évtizedben már többször elõfordult, az most újra bekövetkezett: két egymást követõ év jelentõs, és merõben eltérõ kihívás elé állította a magyar mezõgazdaságot, a magyar kukoricatermesztõket. A folyamatosan és drasztikusan emelkedõ költségek, a jelentõsen ingadozó értékesítési árak – vagyis az instabil gazdasági környezet – mellett a természeti tényezõk is igen különbözõek voltak a 2007-es és 2008-as évben. Míg 2007-ben hatalmas, tán még soha nem látott, hõstressz és az ehhez társuló vízhiány sanyargatta a kukoricát, addig 2008-ban majdnem tökéletes körülmények között fejlõdhetett a termés.

 

 


 

A MONSANTO sem a természeti, sem a gazdasági környezetet nem tudja megváltoztatni, mégis jelentõsen képes befolyásolni a gazdálkodók sikerét, eredményességét. Hogyan?Egy innovatív, minden éréscsoportban és évjáratban kiemelkedõ teljesítményre képes DEKALB portfólióval, melyben a legfontosabb értékmérõk a kiváló évjárat és termõhely stabilitás, a kiemelkedõ stresszestûrés, kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságok. Vagyis: DEKALB = Kockázatkezelés a legmagasabb szinten.A korai éréscsoport új csillaga a DKC4490. Új kategória a stressztûrésben!

A 2007-es év eredményei bizonyítják ezt az állítást, hiszen minden vetélytársát megközelítõen 6 q/ha-ral felülmúlta az üzemi kísérletekben, 14 kísérlet átlagában (1. ábra).

 


 

Ha ezt a terméselõnyt megszorozzuk az aszályos évekre jellemzõ magasabb értékesítési árral, a DKC4490 hektáronként 20–30 000 Ft többlet árbevételt eredményezhet. Egy generatív, alacsony csõeredésû hibrid nyújtja ezt a teljesítményt, kiváló szár- és gyökérerõsség mellett. A vastag, hengeres-kúpos csõ termékenyülését a hím és nõvirágzás szinkronja teszi tökéletessé. Páratlan évjárat és termõhely stabilitását mi sem bizonyítja jobban, mint a 2008 évi kísérleteink eredménye, ahol ugyancsak a legjobbak között szerepelt. Ebben az évben legjobb versenytárs hibridnél mintegy 4,5 q-val termett többet (2. ábra).

 
Tehát a DKC4490 egy alacsony, erektív levélállású hibrid az éréscsoport közepén-végén található, és páratlan évjárat és termõhely stabilitással rendelkezik. Termõképességérõl, szár-, illetve gyökérerõsségérõl annyit lehet elmondani, hogy a szélsõséges klímájú, (száraz, szeles) Amerikai Egyesült Államokban 1 000 000, azaz egymillió hektáron termesztik! Kiváló tulajdonságait tekintetbe véve, minden olyan magyar gazdálkodónak ajánljuk szíves figyelmébe ezt a hibridet, aki fontosnak tartja a stabilitást és a szélsõséges körülmények közt is a legmagasabb profitra törekszik.A DEKALB portfólió középérésû csoportjában is található kiemelkedõ teljesítményre képes, új fejlesztésû hibrid. Érésidõben a 400-as FAO csoport elején helyezkedik el a DKC4889. Termésében, agronómiai tulajdonságaiban, stressztûrésben kiemelkedõt nyújt, teljesítménye 2007-ben kimagasló volt, és 2008-ban is a legjobbak között található. Korai fejlõdése, szár és gyökérerõssége kiváló a DEKALB hibridekkel, és a konkurenciával való összehasonlításban egyaránt. A DKC4889 alacsony hibrid, alacsony csõeredéssel, kiváló agronómiai csomaggal, és – ami a kockázatkezelés szempontjából különösen fontos –, a csoport átlagánál 2 nappal korábban virágzik. Ez utóbbi tulajdonság a virágzáskori hõstressz elkerülése szempontjából lényeges.A DKC4889 párja a DKC4983, ami sok tulajdonságában megegyezik, de néhány mutatóban eltér a már bemutatott hibridtõl. A DKC4983 érésideje valamivel korábbi, de stressztûrés tekintetében azonos teljesítményt mutatott a 2007-es évben. Magasabb, mint a DKC4889, virágzása az éréscsoportjának megfelelõ, agronómiai tulajdonságaiból a csõfuzárium elleni toleranciája és a jó vízleadása emelendõ ki.Az éréscsoport közepén–végén két kiváló hibridet ajánlunk a termelõk szíves figyelmébe. A DKC5170 FAO 440-es hibrid, amely termésstabilitásában és egyéb termesztési tulajdonságaiban is elõrelépést jelentenek. A 2007-es évben csak egy hibrid, a késõbb említésre kerülõ DKC5276, volt képes megelõzni a termésben (3. ábra).

 


 

Ez a közepes növénymagasságú hibrid kivételes termõképességgel rendelkezik az alacsony és a magas termésszinten egyaránt. Nagyon jó termése mellett kiváló a korai fejlõdése, szára, gyökere teszi képessé a DKC5170-et arra, hogy csoportja vezérhibridje legyen.Egy igazi középkései hibrid a DKC5276, hatalmas terméspotenciállal és az átlagnál jobb vízleadással rendelkezik. A DKC5276 a 2007-es és a 2008-as évben is verhetetlennek bizonyult, és ezt nem csak saját kísérleteinkben tapasztaltuk, hanem független eredmények is bizonyítják (4. ábra).

 


 

Erre a hibridre is igaz, az új generációs DEKALB hibridekre jellemzõ elõrelépés az agronómiai tulajdonságok (korai fejlõdés, szárszilárdság) terén, valamint az egyedülálló termésstabilitás.

A DKC5170-et mindenhova bátran ajánlhatjuk, ahol a DKC5143-at sikeresen termesztik, a DKC5276 azonban egy igazi középkései hibrid, ami igazán a magasabb hõösszegû, az ország délebbi területeinek vezetõ hibridje lehet.Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az idei szezonban bevezetésre kerülõ kukoricák méltó társai a már több éve kimagaslóan teljesítõ DK391, DKC3511, DKC4626, DKC4964, DKC5143 csapatnak, sõt agronómiai tulajdonságaikban és termésstabilitásban határozott elõrelépést jelentenek. Vagyis a DKC4490, DKC4889, DKC5170, DKC5276 új generációs hibridek, a „régiekkel” kiegészítve egy harmonikus, a gazdák igényeinek messzemenõen megfelelõ, a legmagasabb profitot hozó portfóliót alkotnak.Vagyis: DEKALB = KOCKÁZATKEZELÉS A LEGMAGASABB SZINTEN!