MENÜ

Permetezõgépek felkészítése az idényre

Oldalszám: 53
2014.03.25.

A növényvédelmi munkákat csak jól felkészített, üzembiztos permetezõgéppel lehet optimális idõben és jó minõségben elvégezni. Az idény során, munkavégzés közben fellépõ hibák miatt gyakran nem lehet a védekezéseket optimális idõben elvégezni, emiatt jelentõs károk keletkezhetnek.

 Az idény elõtti felkészítés során az elsõ feladat a gép alapos átvizsgálása. A hibák jelentõs része szemrevételezéssel is megállapítható. Ellenõrizni kell az alváz, futómû, kardántengely, permetlétartály, abroncsok, tömlõk és csatlakozók épségét. Az üvegszállal erõsített poliészter tartályoknál a kisebb hibák ragasztással viszonylag egyszerûen javíthatók, a polietilén tartályok sérülései azonban csak megfelelõ felkészültséggel, hegesztéssel szüntethetõk meg. Fontos feladat a szivattyú, ventilátor, permetlétartály, szórókeret rögzítésének ellenõrzése, mivel a fellazult részegységek komoly meghibásodást okozhatnak. Az esetleg hiányzó kötõelemeket pótolni kell, a csavarokat, anyákat meg kell húzni. Az elöregedett tömlõket, tömítéseket célszerû kicserélni, mert ezek idény közben kiszakadhatnak, és akkor ez már a bosszúság mellett idõkieséssel jár. Meg kell vizsgálni a szûrõk állapotát (1. ábra), ellenõrizni kell, és szükség esetén cserélni a manométert, ha mutatója nem tért vissza „0” helyzetbe, vagy nyomásváltozás hatására nem mozdul a mutató.

 


 Szántóföldi szórókereten ellenõrizni kell, hogy nincsenek-e deformációk, repedések, vagy törések. A kerettagoknak kitérés után azonnal vissza kell az eredeti helyzetbe térniük. A szórókeret nyitásának-zárásának, valamint emelésének és süllyesztésének akadálymentesen kell végbemennie. Hidraulikus mûködtetés esetén a rendszer tömítettségét, a mozgatás egyenletességét, a véghelyzetek biztonságos elérését kell ellenõrizni. Fontos, hogy a talajjal párhuzamos helyzet biztosítható legyen, mivel ez a megfelelõ keresztirányú szórásegyenletesség feltétele. A keret javítása történhet egyengetéssel, hegesztéssel, vagy egyes elemek cseréjével, házilag azonban csak megfelelõ felkészültség esetén végezhetõ el, általában szakmûhely igénybevétele szükséges.

Légszállításos permetezõgépeknél a ventilátor épségét, a lapátokat, a burkolatokat, a fokozatkapcsoló mûködését kell ellenõrizni.A külsõ átvizsgálás és a szemrevételezéssel is megállapítható hibák elhárítása után kerülhet sor a próbaüzemeltetésre. Elõtte azonban még a hajtómûveknél (szivattyú, ventilátor) meg kell vizsgálni, hogy nincs-e olajszivárgás, ha van, akkor annak okát meg kell állapítani, és hibát megfelelõ módon (például tömítéscserével) meg kell szüntetni. A hajtómûvekben ellenõrizni kell az olajszintet (2. ábra), szükség esetén a cserét, vagy az utántöltést el kell végezni.

 


 

 

Az olajcserék szükségességérõl, az alkalmazható olajféleségekrõl, a szükséges mennyiségrõl a kezelési utasításból tájékozódhatunk. A szivattyún lévõ nyomáskiegyenlítõ tartályban biztosítani kell az elõírásnak megfelelõ levegõnyomást. Ha ez nem lehetséges, akkor ellenõrizni kell a légüst membránjának és szelepének épségét, szükség esetén cserélni kell a sérült alkatrészeket.A permetlétartályba a kipróbáláshoz szükséges mennyiségû (mérettõl függõen 100–300 dm3) vizet kell tölteni. Célszerû a nyomást a minimális értékre beállítani, a szórószerkezetet lezárni, a ventilátort kikapcsolni. A gépnek a hajtás bekapcsolása után nyugodtan, egyenletesen, rezgésmentesen kell mûködnie. Ha rendellenességet tapasztalunk, azonnal le kell állni, a hibát meg kell keresni, és ki kell küszöbölni. Ellenõrizni kell, hogy nincs-e valahol folyás vagy csepegés. A permetlé- tartályban megfigyelhetõ a keverõ berendezés mûködése, és a visszafolyó ágon áramló folyadék. A gép megfelelõ mûködése esetén a nyomás az üzemi értékre növelhetõ.Ha a nyomás nem éri el a kívánt értéket, a próbaüzemet meg kell szakítani, és ellenõrizni kell a nyomásszabályozót, mert ez is lehet az elégtelen nyomás oka, majd a szivattyút kell megvizsgálni. A hibát membránszivattyúnál leggyakrabban membránszakadás, dugattyús szivattyúnál a karmantyúkopások vagy a szelep fennakadása, illetve törése okozza. Membránszakadás esetén a permetlé a hajtómûbe kerül, ezért a javítás során a korrózió megakadályozása érdekében, a hajtómûvet alaposan meg kell tisztítani és megfelelõ minõségû és mennyiségû olajjal fel kell tölteni. A szivattyú állapotát a szállított folyadék mennyiségének meghatározásával kell ellenõrizni. A szórófejekhez, a keverõ berendezéshez és a visszafolyóhoz vezetõ tömlõket leszerelve az összes folyadékot ismert térfogatú edényben (például hordóban) kell felfogni. Mérni kell az edény megteléséig eltelt idõt. Akkor megfelelõ a szivattyú állapota, ha a mért folyadékszállítás nem kevesebb, mint a névleges gyári érték 90%-a. A szivattyú felújítása megfelelõ felkészültség esetén történhet házilag, vagy szakmûhelyben, végsõ esetben új szivattyú beépítése válhat szükségessé.A manométer, szabályozó armatúra és a szivattyú ellenõrzése után kerülhet sor a szórószerkezet bekapcsolására. A szórás kikapcsolása után csepegés nem jelentkezhet, a permetlé áramnak pillanatszerûen kell megszûnnie. Utólagos csepegés esetén a visszacsapó szelepeket meg kell vizsgálni, meg kell tisztítani, és szükség esetén a membránokat, vagy rúgókat ki kell cserélni. Több fúvóka befogadására alkalmas, illetve elzárható szórófejeknél vizsgálni kell a különbözõ helyzetekben a mûködést, illetve az elzárhatóságot. A kopott, sérült fúvókákat feltétlenül ki kell cserélni. Ezek nemcsak a szükségesnél több folyadékot bocsátanak ki, hanem egyenlõtlen eloszlást okoznak és a cseppek is durvábbak lesznek. A fúvókák állapota az egy perc alatt kiáramló folyadék mennyiségének mérésével ellenõrizhetõ. A folyadék mennyisége mérõhengerben, vagy mérlegen meghatározható (3. ábra).

 


 

 

A kapott értékeket az adott fúvóka névleges szállítási teljesítményével kell összevetni. Ezt a kezelési utasítás táblázatosan tartalmazza, de ezek az adatok rendszerint a gépen is megtalálhatók matrica formájában. Ha a mért értékek a névleges, gyári adattól 10%-nál nagyobb mértékben eltérnek, akkor a fúvókákat ki kell cserélni. Általában a fúvókák kopása egyszerre történik, tehát cseréjüket is egyidejûleg kell végrehajtani. Feltétlenül jó minõségû, precíziós fúvókákat építsünk be, mert csak ezek biztosítanak pontos adagolást, egyenletes eloszlást és megfelelõ cseppképzést.A permetezõgépet az álló helyzetben végzett ellenõrzés után haladás közben is ki kell próbálni. Ilyenkor fedezhetõk fel az álló helyzetben nem észlelhetõ hibák. A szokásos terepviszonyok és munkasebesség mellett nem engedhetõk meg nagyobb keretlengések, a kitért kerettagoknak gyorsan, de csillapítva kell az eredeti helyzetbe visszatérniük.

A permetezõgép ellenõrzésével egy idõben elvégezhetõ az elsõ munkákhoz szükséges beállítás is. Az alkalmazandó fúvókák méretét az üzemi nyomás függvényében az adagolási táblázatból határozhatjuk meg. Ültetvény permetezõknél a szórófejeket illetve a légterelõket a növényzet elhelyezkedésének megfelelõen kell beállítani úgy, hogy a cseppek közvetlenül a célfelületre jussanak, és elkerülhetõ legyen a permetlé talajra rakódása, elsodródása, vagy elpárolgása.A gép beállítása után tiszta vízzel célszerû próbapermetezést végezni, amelynek során meghatározott mennyiségû vizet kell ismert távolságon belül kiszórni. Számítással lehet ellenõrizni, hogy elértük-e a kívánt fajlagos szórásmennyiséget. Ha nem, akkor elsõsorban a munkasebesség megváltoztatásával célszerû a szükséges módosítást végrehajtani.Dr. Dimitrievits György